28 Aralık 2019 18:34

Eğitim Sen ve Denizli Barosu, tarikat yurdundaki cinsel istismara sessiz kalmadı

Eğitim Sen Denizli Şubesi ve Denizli Barosu, kentte bir tarikata ait olduğu belirtilen yurtta yaşanan cinsel istismara ilişkin açıklama yaptı.

Fotoğraf: Evrensel

Denizli’de dini bir tarikata ait olduğu belirtilen yurtta yaşanan cinsel istismara dair Eğitim Sen Denizli Şubesi ve Denizli Barosu Başkanlığı Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu açıklama yaptı. Kurumlar, yaşanan olaya tepki gösterek konunun takipçisi olacaklarını belirttiler.

Eğitim Sen'in çağrısıyla Candoğan Parkı’nda bir araya gelen siyasi partiler, kitle örgütleri ve kadın dernekleri, istismarı protesto ederek, dini vakıf ve derneklere ait yurtların kapatılmasını istedi.

Kitle adına açıklamayı okuyan Eğitim Sen Denizli Şube Yöneticisi Gamze Aksu Karagöz, “Siyasi iktidar ve Milli Eğitim Bakanlığı eliyle, dini vakıf ve dernekler, eğitim sisteminin önemli bir bileşeni haline getirilmiştir. Devlet yurtlarının yetersizliği ve Milli Eğitim Bakanlığının ısrarla yürüttüğü politikalar, çeşitli cemaat yurtlarını teşvik etmiş, bu cemaatlerin yurtlarına öğrenciler fiili olarak yönlendirilmiştir” dedi.

Karagöz, Türkiye’nin, bir öğrencinin cinsel istismara maruz kaldığı ve sesini ancak pencereden dışarıya attığı kağıt ile duyurabildiği bir ülke haline getirildiğini belirterek, ne yangınlarda yaşamını yitiren çocukların ne de tecavüze, şiddete, istismara maruz kalan öğrencilerin iktidar sahiplerinin dikkatini çekmediğini söyledi. 

"BU DERNEKLERE DESTEĞİ VERENLER DE BU UTANCIN FAİLLERİDİR"

Karagöz açıklamasının devamında “Düşünün ki bir çocuğun çaresizliği, cinsel istismara maruz kalması, yaşadığı tramvaya karşı kimseyi harekete geçirememesi ve son olarak sesini dışarıdaki bir insana ulaştırmaya çabalaması ile somutlaşmaktadır. Açıkça ifade etmek isteriz ki bu tablo bir utanç tablosu dur. Dini vakıf ve dernekleri her türlü desteği verenler, imzaladıkları protokoller aracılığıyla eğitim sistemini bu kuruluşların hizmetine açanlardan bu utancın failleridir. Yaşanan istismarın ardından yurdun bilgilenmesi, idari ve adli soruşturma başlatılması ise göz boyamanın ötesine geçmemektedir. Çünkü üzerinden zaman geçer geçmez bu yurdun açılacağı, buna benzer yurtlara dair hiçbir önlem alınmayacağı, sorumluluğu olanların cezasını bırakılacağı artık deneyimlerimizle sabittir” dedi.

"MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Eğitim Sen olarak, kamusal, laik, bilimsel eğitimi savunmaya, gerçekleri söylemeye, öğrencilerin sesine ses olmaya devam edeceklerini belirten Karagöz, hiçbir çocuğun bir daha böylesi bir insanlık dışı istismara maruz kalmaması için bu süreci de yakından takip edeceklerini vurguladı.

Karagöz, “Bu yurtların kapatılması, devletin barınma hakkını sağlaması ve eğitimin laik, kamusal ve nitelikli biçimde örgütlenmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz” diyerek basın açıklaması sonlandırıldı.

DENİZLİ BAROSU: ÇOCUK İSTİSMARINA KARŞI MÜCADELE EDECEĞİZ

Konuyla ilgili açıklama yapan Denizli Barosu Başkanlığı Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu da “Son yıllarda ülkemizde çocukların maruz kaldığı cinsel ve fiziksel şiddet olayları ne yazık ki dehşet verici boyutlara ulaşmış durumdadır. Bu olayların münferit kabul edilmesi ya da nedenlerinin görmezden gelinerek sadece sonuç odaklı çağdışı ceza teklifleri ile önlenebileceğinin düşünülmesi soruna daha da çözümsüz bir hale sokacaktır. Bu bataklığı yaratan koşullar ortadan kaldırılmadan bu tip olayların son bulmayacak ortadadır. Çocuk istismarına yol açan şartları ortadan kaldırmak öncelikle devletin görev ve sorumluluğudur” denildi.

“SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Açıklamada, devletin, çocukların denetimsiz yatılı kuruşlara mahkum edilmesini önlemek, yetişkin temsiliyeti olmayan ya da ihmal edilen çocukların çaresizliğinden faydalanan ve dini bilgileri çocukları korkutmak için kullanan kişilerin çöreklendiği ortamları yok etmek, çocukları seçeneksizlikten kurtarmak zorunda olduğunun belirtildi. Suçun asli failin yanı sıra, bu suçu bilen, duyan, ancak resmi makamlara bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen ve suçu örtbas eden herkesin bu suça ortak olduğunun vurgulandı. Denizli Barosu olarak sürecin takipçisi olacaklarını ve çocuk istismarcılarının cezasız kalmaması için tüm güçleri mücadele edecekleri belirtildi. (Denizli/EVRENSEL)

Reklam