26 Aralık 2019 13:09

KESK'in Sendikal Hak İhlalleri Raporu: 4 bin 770 KESK'li ihraç edildi

KESK'in Sendikal Hak İhlalleri Raporuna göre son üç yılda KESK'e bağlı sendikaların üyelerinden 4 bin 770 kamu emekçisi ihraç edildi.

Fotoğraf: Evrensel

Paylaş

KESK tarafından hazırlanan rapora göre, son üç yılda KESK'e bağlı sendikaların üyelerinden 4 bin 283’ü OHAL KHK’leriyle ve 487’si Yüksek Disiplin Kurulları kararlarıyla olmak üzere 4 bin 770 kişi ihraç edildi. 

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, “Ağustos 2018- Aralık 2019 Sendikal Hak İhlalleri Raporu”nu açıkladı. Sendikal hakların başında çalışma hakkı geldiğini belirten Bozgeyik, çalışma hakları ellerinden alınan üyelerine dikkat çekti.

KESK Genel Merkezi'nde basın toplantısı ile raporu açıklayan Bozgeyik, rapora yansıyanların gerçekte yaşananlara denk düşmediğini belirterek Bozgeyik, “Yaratılan korku iklimi nedeniyle kamu emekçileri karşı karşıya kaldıkları ihlalleri rapor etmekten imtina etmekte, ihraç edilme kaygısı nedeniyle baskıları sineye çekmeyi tercih etmektedir” dedi.

OHAL FIRSATI

Çalışma hakkının en başka gelen sendikal hak olduğunun altını çizen Bozgeyik, çalışma hakkını düzenleyen uluslararası sözleşmelere atıf yaptı. Anayasanın da kamuda çalışmayı güvence altına aldığını kaydeden Bozgeyik, ancak AKP'nin OHAL'i fırsata çevirerek onbinlerce kamu emekçisinin çalışma hakkının, herhangi bir yargısal süreç işletmeden, savunma almadan ve somut belge bilgiye dayanmadan ellerinden alıp, ihraç ettiğini söyledi.

Bozgeyik, “Çalışma hakkının pamuk ipliğine, daha doğrusu iktidarın insafına bağlı olduğu bir yerde örgütlenme hakkı, düşünce ve ifade özgürlüğü, toplu gösteri, yürüyüş ve eylem hakkı gibi diğer temel haklar da ortadan kaldırılmaktadır” dedi. Bozgeyik, ihraç edilen kamu emeçilerinin sosyal ölü haline getirilmek istendiğini, sadece kamuda değil özel işyerlerinde dahi çalışmalarının engellenmek istendiğini, sosyal güvencelerinin ellerinden alınıp, pasaportlarına el konularak seyahat özgürlüklerinin kısıtlandığını anlattı.

4 BİN 770 KESK'Lİ İHRAÇ EDİLDİ

Bozgeyik rapora yansıyan ihlalleri aktardı:

"Son üç yılda KESK'e bağlı sendikaların üyelerinden 4 bin 283’ü OHAL KHK’leriyle ve 487’si Yüksek Disiplin Kurulları kararlarıyla olmak üzere 4 bin 770 kişinin çalışma haklarının gaspıyla ihraç edildiler.

OHAL Komisyonu kararıyla 358 kişi görevlerine iade edildi, 1023’ünün başvurusu reddedildi. Halen 2 bin 900 dolayında kişi başvurularının ele alınmasını bekliyor.

KHK'lar ile OHAL uygulamaları sürüyor. Bunun en somut örneği, ihraçların devamına olanak veren 375 sayılı KHK’nin Geçici 35. Maddesi eliyle yapılan ihraçlar. SES üyesi 10, Eğitim Sen üyesi 4, Haber Sen üyesi 3 ve BES üyesi 1 olmak üzere 18 kişi Bakanlıklar bünyesinde kurulan komisyonların kararı ve Bakanlık onayı ile ihraç edildiler. İhraç edilenlerin ortak özelliği de ya sendika yöneticileri ya sendikanın aktif üyeleri ya sendikal eylem ve etkinliklere katılmaları.”

GÜVENLİK SORUŞTURMASI

OHAL sonuçlarından birinin de kadrolaşmanın aracı olarak kullanılan güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmaları olduğunu kaydeden Mehmet Bozgeyik, binlerce adayın KPSS’de yüksek puan almalarına rağmen bu gerekçeyle göreve başlatılmadığını, 25 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 228 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yönetmeliğinde yapılan değişiklikler sonrasında keyfilik ve hukuksuzluğun arttığını söyledi. Bozgeyik soruşturmanın sadece adayı değil, birinci, hatta ikinci derece yakınları da kapsar hale getirildiğinin altını çizdi.

Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının AKP eliyle yasal hale getirilmek istendiğine dikkat çeken Bozgeyik, tepkilerle bu düzenlemenin geri çekildiğini hatırlatt. Bozgeyik, “Ancak OHAL uygulamaları nimetlerinden faydalanmaya alışkın olan iktidarın her an yeni bir kılıfla yeniden gündeme getirmesi sürpriz olmayacaktır” dedi.

KAYYUM ATAMALARI

Kayyuma da dikkat çeken Bozgeyik, “Kayyumların ilk icraatlarından biri de sendikalarımız üyelerine yönelik ayrımcı ve baskıcı politikaları devreye sokmaktır” dedi. Son bir yılda kayyum atanan il ve ilçe belediyelerinde en az 50 dolayında Tüm Bel Sen üyesinin açığa alındığını belirten Bozgeyik, “Kayyumlar adeta yandaş sendikaların temsilcisi gibi hareket etmekte, farklı sendikalara üye olmanın kamu emekçileri için iyi olmayacağı algısı oluşturmakta, açıktan sendikal ayrımcılık suçu işlemektedirler” dedi.

"TAŞERONLAŞMA ARTTI"

Bozgeyik, OHAL sürecinde ve sonrasında kamu hizmetlerinin piyasaya açılması politikalarının hız kazandığını, güvencesiz, sözleşmeli ve taşeron çalıştırmanın daha da yaygınlaştırıldığını, kayıt dışılık ve kuralsızlaştırmanın arttığını, on binlerce kamu emekçisinin ihraç edilmesiyle iş yükünün arttığını, bunun da çalışan emekçileri nefes alamaz duruma getirdiğini söyledi.

Mobing ve iş kazaları/işçi cinayetleri yoğunlaştığını kaydeden Bozgeyik, OHAL fırsatçılığıyla performans sisteminin yaygınlaştırılmasıyla ve ekonomik krizin derinleşmesiyle, işsizliğin rekor üstüne rekor kırmasıyla intihar vakalarının arttığını da anlattı.

90'lı yıllardaki baskı ve yıldırma politikalarının, sürgünlerin katbekat arttığını da belirten Bozgeyik, okulda Kürtçe konuştuğu için ya da süt iznini kullanmakta ısrar ettiği için sürgün edilen üyeleri olduğu örneğini verdi.

Polis devleti uygulamalarna da dikkat çeken Bozgeyik, “İktidar adeta 'temel hak ve özgürlükler anayasada olsa da sakın ha sakın kullanmaya kalkmayın' demektedir. Nitekim birçok eylem ve etkinliğimizde haklarımızı hatırlattığımız güvenlik güçleri amirleri 'Bize verilen talimat budur, gidin kime şikayet ederseniz edin' demektedir” diye konuştu.

Yaptıkları eylem ve etkinlikler için adli ve idari soruşturmalar açıldığını, farklı türlerde cezalar verildiğini belirten Bozgeyik, “Düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında yaptığımız basın açıklamaları hakkında dahi soruşturmalar açılmış, bu nedenle gözaltı ve tutuklamalar yapılmıştır” dedi.

HER ALANDA İHLAL

Bozgeyik, “Kademe ilerlemenin durdurulması cezası, ihraç olmaları nedeniyle sendika yöneticisi olunamayacağı iddiası ile açılan davalar, aylıktan kesme ve idari para cezaları, görevden uzaklaştırma (açığa alma) cezaları, uyarı ve kınama cezaları, sendikal ayrımcılık ve sendikal faaliyetlerin engellenmesi, sendikal materyallerin dağıtımının engellenmesi, eylemlere müdahale, gözaltı ve tutuklamalar, kabahatler kanununa aykırılık iddiası ile verilen para cezaları, Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla açılan soruşturmalar ve verilen cezalar, sosyal medya paylaşımları nedeniyle açılan davalar/soruşturmalar ve bu kapsamda verilen cezalar, kapatılan kurumlar nedeniyle yaşanan sıkıntılar” gibi birçok başlık altında yaşanan yoğun ihlallere de dikkat çekti.

Adı kalksa da uygulamaları devam eden OHAL koşullarında sendikal mücadele yürüttüklerini ve iktidarın, tek tip sendika ve tek tip sendikacı yaratmak istediği bu koşullarda hak ve özgürlükler mücadelesi yürütmeye devam edeceklerini belirten Bozgeyik, “İktidar oldukça rahatsız olsa da biz bu ihlalleri sizlerle ve demokrasi güçleriyle paylaşmaya devam edeceğiz” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

 

Reklam
ÖNCEKİ HABER

Başak Demirtaş'tan abonelik desteği: Özgür basının susturulmasına izin vermemek için

SONRAKİ HABER

EMEP heyeti Elazığ'da incelemede bulundu: Hamaset söylemi can kaybının önüne geçemez

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa