20 Aralık 2019 19:37
Son Güncellenme Tarihi: 21 Aralık 2019 00:28

Milletvekillerine güvenlik soruşturması şartına karşı olumlu oy vermeme çağrısı

Ankara ve İzmir'de milletvekillerine faks göndererek kamuda işe alımlarda güvenlik soruşturması şartına karşı olumlu oy vermeme çağrısında bulunuldu.

Fotoğraf: Evrensel

Paylaş

Ankara'da DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, kamuda işe alımlarda güvenlik soruşturması şartının yasalaştırılmak istenmesine karşı milletvekillerine faks gönderdi, milletvekillerine güvenlik soruşturması şartına karşı olumlu oy vermeme çağrısında bulunuldu. İzmir'de de Emek ve Demokrasi Güçleri vekillere faks çekti.

Ankara'da Yenişehir PTT önünde bir araya gelen kurumlar adına Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Vedat Bulut bir açıklama gerçekleştirdi. Kamuda işe alımda güvenlik soruşturmaları adı altında keyfilik ve ayrımcılık yaşandığını ifade eden Bulut, AYM’nin güvenlik soruşturması şartını kaldıran kararına rağmen AKP’nin hukuksuzluğu sürdürdüğünü dile getirdi. Bulut, iktidarın onlarca konuda olduğu gibi bu konuda da evrensel hukuk ilkelerini esas almak yerine ”ikinci sınıf vatandaş” yaratma ve kendi yurttaşları arasında en büyük ayrımcılığı kanun yoluyla yasalaştırma girişiminden vazgeçmediğini ifade etti.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak yeniden gündeme getirilerek yasalaştırılmaya çalışılan güvenlik soruşturması şartı karşısında Meclis’te olumlu oy vermeyi düşünen vekilleri bir kez daha uyardıklarını dile getiren Bulut, “Güvenlik soruşturması adı altında yasal kılıfa büründürmeye çalıştığınız insanları vatandaşlık haklarından mahrum bırakma girişimi, bu ülkeye yaptığınız kötülükler arasında ilk sıralarda yer alacak. Anayasa Mahkemesinin uyarıları doğrultusunda, Anayasanın hukuk devleti, eşitlik, ayrımcılık yasağı, insan onuru, çalışma hakkı gibi en temel maddelerini ihlal etmeyecek düzenlemeler dışında atacağınız her adımın her zaman takipçisi olacağımızı ve tek bir yurttaşımızın bile kamuda işe girme sürecinde mağduriyet yaşamaması için mücadelemizi her türlü araçla büyüteceğimizi buradan ilan ediyoruz” dedi. (Ankara/EVRENSEL)


İZMİR EMEK VE DEMOKRASİ GÜÇLERİ: MAĞDURİYET YAŞANMAMASI İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri de KHK ile kamuda çalışanlara yönelik yapılması planlanan güvenlik soruşturmasına ilişkin görüşülen yasa tasarısının iptali ile ilgili basın açıklaması yaparak meclisteki vekillere taleplerini içeren faks çekti.

Passport PTT önünde biraraya gelen İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri adına basın açıklamasını İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Lütfi Çamlı okudu. 2016 çıkan KHK ile kamuda işe başlayacaklara uygulanan güvenlik soruşturmalarının çalışma hayatına ne gibi engeller getirdiğini belirten Çamlı, “Olağanüstü Hal ilanı sonrasında yapılan KHK düzenlemeleri  ile 657 sayılı kanuna da yapılan  müdahale ve keyfi uygulamalar  öncesinde; Silahlı Kuvvetler, Emniyet, MİT teşkilatında, Ceza ve infaz kurumlarında görev yapacaklar ile devletin iç ve dış güvenliği yönünden gizlilik dereceli bilgilerin olduğu kamu görevleri yönünden güvenlik soruşturması yapılması zaten 4045 sayılı Güvenlik  Soruşturması Kanununda düzenlenmiş ve uygulanmaktaydı. Bu görevler için bile çok daha eşitlikçi, hakkaniyetli ve hukuki olması gereken bu uygulamayı kamu hizmeti verecek herkes için, bütün kamu emekçileri için uygulamaya koymak başka bir niyetin göstergesidir” dedi.

Anayasa Mahkemesi (AYM)’nin Güvenlik Soruşturmasının anayasaya ve İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı bulduğunu hatırlatan Çamlı, vekillere olumlu oy vermemeleri konusunda uyardı. Açıklama sonrası kitle PTT'den vekillere taleplerini içeren faks gönderdi. (İzmir/EVRENSEL)


İSTANBUL'DAN "GÜVENLİK SORUŞTURMALARI GERİ ÇEKİLSİN" ÇAĞRISI

İstanbul'da KESK, DİSK, TMMOB ve TTB'nin ortak çağrısıyla bir araya gelen emekçiler, milletvekillerine güvenlik soruşturması şartına karşı olumlu oy vermeme çağrısı yaptı.

Kadıköy PTT'den vekillere faks çeken emekçiler, ardından Kadıköy’de bulunan Beşiktaş İskelesi'ne gelerek basın açıklaması yaptı. “Güvenlik Soruşturması Fişlemedir” pankartının açıldığı eylemde "Hukukun gereğini yapın", "Çalışma hakkı engellenemez" dövizleri taşındı.

Ortak basın açıklamasını katılımcılar adına KESK İstanbul Platformu Dönem Sözcüsü Mesut Mike okudu.

"HİÇBİR ŞEKİLDE KABUL EDİLEMEZ"

“Siyasi iktidar bir kez daha hukukun arkasından dolanmakta, sadece adayı değil birinci hatta ikinci derece yakınlarını da kapsayan fişlemeleri kapsamını daha da genişleterek sürdürmek istemektedir” diyen Mike, kamu görevleri yönünden güvenlik soruşturması/arşiv araştırması uygulamasına gidilmesinin, demokrasi olduğu iddia edilen bir ülkede hiçbir şekilde kabul edilemeceğini söyledi.

"KANUN TEKLİFİNİ GERİ ÇEKİN"

Mike, "Bizler, evrensel hukukla, vicdanla, hakkaniyetle uzaktan yakından ilgisi olmayan güvenlik soruşturması düzenlemesine başından beri karşı çıktık, iptal edilmesi için mücadele ettik. TBMM'den geçirilmeye çalışılan Torba Kanun Teklifi açıkça fişlemedir, çalışma hakkının gasbıdır, temel insan hakkı ihlalidir. Hiçbir suç teşkil etmeyen, temel hak ve özgürlükler kapsamındaki eylemlere, basın açıklamalarına katılmayı, hatta sendikalara üye olmayı bir 'suç' gibi göstererek göreve atanamama gerekçesi haline getirmeyi hedefleyen söz konusu yasa teklifine karşı sessiz kalmayacağız. AYM’nin iptal ettiği fişleme düzenlemesini yeniden getirmeye çalışan kanun teklifi derhal geri çekilmelidir" dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

Reklam
ÖNCEKİ HABER

Murat Dağı davasında mahkeme "ÇED olumlu" kararını iptal etti

SONRAKİ HABER

Ankara’daki “müzikli danslı fıskiye” sistemi için 5 milyon 205 bin TL harcanmış

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa