19 Aralık 2019 15:04

İHD İzmir Şube: Katliamın sorumluları yargılansın

F tipi cezaevlerinde tutuklulara karşı gerçekleştirilen katliamın 19. yılında Buca Cezaevi önünde İHD İzmir Şubesi yaptığı açıklamada sorumluların yargılanması istedi.

Fotoğraf: Evrensel

F tipi cezaevlerinde tutuklulara karşı gerçekleştirilen katliamın 19. yılında Buca Cezaevi önünde İHD İzmir Şubesi yaptığı açıklamada sorumluların yargılanması istedi.

F tipi cezaevi sistemine geçmek amacıyla 19 Aralık 2000 tarihinde yirmi cezaevinde F tipine karşı çıkan tutuklulara karşı başlatılan ve katliama dönüşen operasyon 19. yılında Buca Cezaevi önünde İHD İzmir Şubesi tarafından yapılan basın açıklaması ile kınanarak sorumluların yargılanması istendi.

Yapılan açıklamada 30 tutuklunun yaşamını kaybettiği ve yüzlercesinin yaralandığı adına “Hayata Dönüş Operasyonu” denilen katliamın sorumlularının insanlığa karşı işlenmiş suçlardan biri olmasına rağmen gereği gibi yargılama yapılmadığı, faillerin cezasızlık politikaları eşliğinde korunmuş ve kollanmış olduğunu dile getiren İHD İzmir Şubesi yöneticisi Caner Canlı, “İnsanlığa karşı işlenmiş suçların adil bir yargılamayla hesabının sorulmaması, Türkiye’nin insan hakları alanında o güne kadar yoğun mücadelelerle elde edilen kazanımlarını heba etmiş, ceza ve tutuk evleri hak ihlali merkezleri haline düşmekten kurtulamamıştır” dedi.

"CEZASIZLIK POLİTİKASINA SON VERİLMELİDİR"

19 Aralık operasyonunun faillerinin adil yargılama ilkeleri çerçevesinde yargılanması gerektiğini belirten Canlı, bugün hala tutuklu ve hükümlülere yönelik kötü muamele ve işkencenin sistematik biçimde devam ettiğini ifade etti.  Her türlü hak ihlaline karşı mücadelelerini sürdüreceklerini ifade eden Canlı, devlet yetkililerine ve kamuoyuna seslenerek, “Tüm mahpusların insan onuruna saygı gösterilmelidir. Hiçbir mahpus tecrit ve izolasyon koşullarında tutulmamalıdır. 19 Aralık katliamı davası sorumluları yargılanmalıdır. Zamanaşımı usulü ile uygulanan cezasızlık politikasına son verilmelidir. Tutuklu ve hükümlülerin haklarını ihlal eden, onlara işkence yapan, yaralayan ve öldüren kamu görevlileri hakkında davalar açılmalı, açılmış davalar bir an önce sonuca bağlanarak failler hak ettikleri cezalara çarptırılmalıdır. Hiçbir surette ceza ve tutukevlerinde çocuklar bulundurulmamalıdır.  Ceza ve tutukevlerinde kalanların sağlık durumu öncelikli olarak kabul edilmeli, tıbbi tedaviye erişim hakları hiçbir biçimde engellenmemeli, hasta tutuklu ve hükümlülerin tedavilerinin ceza ve tutukevleri dışında yapılması temin edilmelidir” gibi taleplerini dile getirdi.

Cezaevinde yakınlarını ziyarete gelenlerinde izlediği basın açıklamasında "Susma haykır işkenceye hayır", "Hasta mahpuslar serbest bırakılsın" , "İnsan haklarıyla insandır" gibi sloganların atılmasıyla son buldu. (İzmir/EVRENSEL)

Reklam