15 Aralık 2019 13:33

Eskişehir'de Muzaffer Şerif anısına panel düzenlendi

Modern sosyal psikolojinin kurucularından biri olarak tanınan Muzaffer Şerif'in (Başoğlu) anısına panel düzenlendi.

Fotoğraf: Evrensel

Paylaş

Eskişehir Okulu ve Türk Psikologlar Derneği Eskişehir Şubesi tarafından Muzaffer Şerif’i anma paneli düzenlendi.

"Muzaffer Şerif’in Gözünden Bugünü Okumak" başlıklı panelde, sırasıyla Dr. Gülcan Ergün, Prof. Dr. Nebi Sümer, Öğretim Üyesi Ayfer Dost Gözkan ve Doç. Dr. Derya Hasta konuşma yaptı. Eskişehir Okulu adına düzenleme kurulunda görev alan Barış Akademisyeni Zeynep Erk Emeksiz, "Muzaffer Şerif, dünyada ve Türkiye’de ırkçılığın ve turancılığın yükseldiği bir dönemde ırk psikolojisi çalışma cesaretini göstermiş ve evrensel değerleri kendi bireysel çıkarlarının önünde tutmuş bir entellektüeldir. Bizler Barış Akademisyenleri olarak özgür ve cesur bilime öncülük etmiş olan Şerif ile bugün aynı çizgideyiz ve benzer bir sürgünü yaşıyoruz. Bu nedenle Eskişehir Okulu çatısı altında Şerif’i anımsamak bizler için ayrı bir anlam taşıyor" dedi.

Türk Psikologlar Derneği Eskişehir Şubesi adına konuşan Prof. Dr. Gülten Sönmez Seber, günümüzde Şerif’in bütünleştirici yaklaşımına ihtiyacımız olduğunu ve onun sosyal normların üzerine olan çalışmalarının bugün kadar gelecek ideal toplumları kurabilmemizde de önemli olduğunu ifade etti. Seber, "Türkiye’de Cumhuriyet sonrası dönemde düşünce özgürlüğünü savunan ve insandan, doğadan yana söylem geliştiren, faşizme ve ırkçılığa karşı tavır koyan pek çok akademisyenin tasfiye edildiğini ve düşünce özgürlüğünün üniversitelerden sürgün edildiğini biliyoruz. Bu akademisyenler arasında yer alan Muzaffer Sherif, 1944 yılında komünizm propagandası yapmak suçuyla gözaltına alınarak tutuklanmış ve Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesindeki kürsüsünden uzaklaştırılmıştır. Sherif özellikle Avrupa’da ve Türkiye’de yükselen faşizme ve turancılığa karşı meslektaşları ve dönemin aydınları olan Behice Boran, Niyazi Berkes ve Mediha Berkes, Pertev Nail Boratav, Adnan Cemgil, Sabahattin Ali, Ruhi Su, Nusret Hızır, Saffet Dengi, Orhan Burian ve Halil Vedat ile  aynı çevrede pek çok yazı kaleme almış ve kendi çalışmalarını da ırkçılığın kökenleri üzerinde yoğunlaştırmıştır" dedi. (Eskişehir/EVRENSEL)

Reklam
ÖNCEKİ HABER

Ordu Çevre Derneği: Bal ormanı mı maden işletmesine hizmet mi?

SONRAKİ HABER

Batı Şeria ve Gazze'de binlerce kişi Trump'ın işgal planına karşı sokağa çıktı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa