06 Aralık 2019 11:27

Mahkeme kararda direndi, AYM bir daha ‘ihlal’ dedi

MLKP davası hükümlüsü dört kişiyle ilgili AYM’nin 2015 yılında verdiği ihlal kararı yerel mahkeme tarafından yok sayıldı. AYM bir kez daha ihlal kararı verdi.

Fotoğraf: Cem Öksüz/AA

Paylaş

Erdi TÜTMEZ
İstanbul

Aralarında gazeteci Hatice Duman’ın da bulunduğu MLKP davası hükümlüsü dört kişiyle ilgili mahkeme AYM’nin 2015 yılında verdiği ihlal kararını uygulamadı. Bunun üzerine AYM, bir kez daha ihlal kararı verdi. Kararda, “Mahkemeler, ihlal kararının gereğini yapmalı” denildi.

Anayasa Mahkemesi, 2015 yılında örgüt üyeliği de dahil birçok suçtan müebbet hapis cezası alan Aligül Alkaya, Atılım Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hatice Duman, Ahmet Doğan ile 18 yıl 9 ay hapis cezası verilen Haşan Özcan’ın ‘hakkaniyete uygun yargılanmadığına’ karar vermişti. Kararda, diğer başvurucuların mahkûmiyetlerinin esas olarak başvurucu Aligül Alkaya'nın kolluk aşamasında avukat olmaksızın alınan ifadelerine dayandırıldığı, ayrıca başvurucu Aligül Alkaya dışında diğer başvurucular tanık dinlenmesini talep ettikleri hâlde Mahkemece bu konuda değerlendirme yapılmadığı belirtilmişti. Kararda ayrıca başvurucuların bir kısmının mahkûmiyetinde esas olarak farklı mahkemelerce dinlenen tanıkların ifadelerinin dikkate alındığı ancak bu tanıkların duruşmada sorgulanmasına imkân verilmediği, bu şekilde tanık sorgulama hakkının gereklerinin yerine getirilmediği, böylelikle bir bütün olarak hakkaniyete uygun yargılanma haklarının ihlal edildiği ifade edilmişti.

MAHKEME, AYM KARARINI DİNLEMEDİ

4 kişi, ihlal kararına dayanarak yargılamanın yenilenmesi talebinde bulundu ancak Ağır Ceza Mahkemesinin başvurucuların yargılamanın yenilenmesi talebini dosya üzerinden reddetti. Bunun üzerine yargılamanın yenilenmesi talebinin reddedilmesi üzerine tekrardan Anayasa Mahkemesi’ne başvuruldu.

AYM BİR KEZ DAHA İHLAL KARARI VERDİ

Kararını açıklayan AYM, bir temel hak ve özgürlüğün ihlal edildiğine karar verildikten sonra bu kararın gereğinin yerine getirilmesinin, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruları karara bağlama yetki ve görevi verilmesinin zorunlu bir sonucu olduğunu belirtti. Kararda Anayasa Mahkemesi tarafından verilen bir ihlal kararının gereklerinin yerine getirilmemesinin daha önce verilen ihlalin devam ettiği anlamına geldiğinin altı çizildi.

‘MAHKEMELER, İHLAL KARARINI DİKKATE ALMALI’

Sanığın ceza yargılaması sürecinde tanıklara soru yöneltebilmesi, onlarla yüzleşebilmesi, tanıkların beyanlarının doğruluğunu sınama imkânına sahip olmasının adil bir yargılama bakımından gerekli olduğunu belirtilen AYM kararında, “Ancak bu mutlak bir hak değildir. Makul gerekçelerle getirilen kısıtlamalar, kimi zaman bu imkânı ortadan kaldırabilir. Diğer yandan bir mahkûmiyet, sanığın sorgulama veya sorgulatma imkânı bulamadığı bir kimse tarafından verilen ifadelere dayandırılmış ise sanığın hakları Anayasa'daki güvencelerle bağdaşmayacak ölçüde kısıtlanmış olur. Avukat imkânı sağlanmayan sanığın kolluktaki kabulünün (ikrar) mahkûmiyet kararında kullanılması müdafi yardımından yararlanma hakkına telafi edilmez biçimde zarar verir. Soruşturma evresinde elde edilen bu kabulün kötü muamele ve işkence altında verildiği belirtilerek reddedilmesi durumunda mahkemece bu durum araştırılmadan kabulün dayanak olarak kullanılması önemli bir özen eksikliğidir.

Anayasa Mahkemesinin ihlal kararı verip ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılmasına hükmettiği bu gibi durumlarda ilgili yargısal merciler, ihlal kararının niteliğini dikkate alarak ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde hareket etmek zorundadır” ifadelerine yer verildi.

TAZMİNAT ÖDENMESİNE DE KARAR VERİLDİ

AYM, Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiğine bir kez daha karar verdi. AYM kararında şu ifadeler yer aldı: “Hakkaniyete uygun yargılanma hakkına yönelik olarak daha önce verilen ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle ikinci kez ihlal kararı verildiği gözetildiğinde yalnızca ihlal tespiti yapılmasının ve yargılamanın yenilenmesine hükmedilmesinin başvurucuların mağduriyetinin giderilmesi bakımından yeterli olmayacağı değerlendirildiğinden başvuruculara tazminat ödenmesine de karar verilmiştir.”

Reklam
ÖNCEKİ HABER

HDP yöneticisi olan çift tutuklandı, engelli ve bakıma muhtaç çocukları yalnız kaldı

SONRAKİ HABER

İstanbul Üniversitesi, Elazığ Sivrice depremi ön inceleme raporu yayımladı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
Evrensel Ege Sayfaları
EVRENSEL EGE

Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...