Siber Güvenlik Kurulu kuruldu

Siber Güvenlik Kurulu kuruldu

Redhack grubu tarafından kamu kurumlarının hacklenmesinin ardından ortaya çıkardığı belgeler MGK'yı tedirgin etti. Bakanlıklar bünyesinde siber saldırı eylemlerine yönelik, "Siber Güvenlik Kurulu" kuruldu.  MGK gündemine taşınan siber saldırı eylemlerine yönelik bakanlıklar bünyesinde "Siber Gü

Redhack grubu tarafından kamu kurumlarının hacklenmesinin ardından ortaya çıkardığı belgeler MGK'yı tedirgin etti. Bakanlıklar bünyesinde siber saldırı eylemlerine yönelik, "Siber Güvenlik Kurulu" kuruldu. 
 
MGK gündemine taşınan siber saldırı eylemlerine yönelik bakanlıklar bünyesinde "Siber Güvenlik Kurulu" kuruldu. Kurula ilişkin Bakanlar Kurulu kararı da Resmi Gazete'de yayınlandı. Kurulda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı başkanlığında Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlıkları müsteşarları, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı, MİT Müsteşarı, Genelkurmay Başkanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı, Telekomünikasyon İletişim Başkanı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanınca belirlenecek bakanlık ve kamu kurumlarının üst düzey yöneticileri görev yapacak.
 
Kurulun yetkileri ise şöyle sıralandı: "Ulusal Siber Güvenliğin sağlanması için politika, strateji ve eylem planlarını hazırlamak. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait bilgi ve verilerin güvenliği ile mahremiyetinin güvence altına alınmasını sağlamaya yönelik usul ve esasları hazırlamak. Ulusal Siber Güvenliğin sağlanmasında kamu kurum ve kuruluşlarında teknik alt yapının oluşturulmasını takip etmek, uygulamaların etkinliğinin doğrulanmasını ve test edilmesini sağlamak. Ulusal Siber Güvenliğin sağlanmasında her türlü milli çözümlerin ve siber saldırılara müdahale araçlarının geliştirilmesi ve üretilmesini teşvik etmek, kullanımını sağlamak. Ulusal Siber Güvenlik açısından kritik kurum ve konumlar için gerekli ve yeterli sayıda uzman personelin temini, eğitimi ve gelişimini planlamak, koordine etmek ve yürütmek. Karar çerçevesinde diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak. Ulusal Siber Güvenlik konusunda bilinçlendirme, eğitim ve farkındalığı artırma çalışmaları yürütmek. Bilgi güvenliği alanında eğitim, test ve çözüm üretme alanında çalışan gerçek ve tüzel kişilere usul ve esaslarını belirleyerek güvenlik belgesi vermek. Siber Güvenlik Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek." (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net