16 Ağustos 2019 20:18
Son Güncellenme Tarihi: 17 Ağustos 2019 15:30

Hükümetin kamu emekçilerine teklifi yüzde 3,5+3 oldu, Memur-Sen kabul etmedi

Hükümetin kamu emekçilerine teklifi 2020'de yüzde 3,5+3, 2021'de yüzde 3+2,5 zam ve enflasyon farkı oldu. Konfederasyonlar teklifi kabul etmedi.

Fotoğraf: Metin Aktas/AA

Paylaş

Hükümet kamu işçilerine 2020 yılı için yüzde 3+3 zam verdikten sonra, kamu emekçilerine de 2020 yılı için yüzde 3,5+3, 2021 yılı için yüzde 3+2,5 oranında zam teklifinde bulundu. Üç konfederasyon da enflasyon altında kalan bu teklifin konuşulacak bir yanı olmadığını söyleyerek tepki gösterdi.

Hükümet, milyonlarca kamu emekçisi ve emeklisini kapsayan 5. Dönem Toplu Sözleşmelerinde ilk zam teklifini açıkladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda yapılan toplantıda, Kamu İşveren Heyeti adına konuşan konuşan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, kamu emekçilerine sefalet teklif etti. Bakan Selçuk, "Kamu çalışanlarımızın maaşlarında 2020'nin birinci 6 aylık döneminde yüzde 3,5, ikinci 6 aylık döneminde yüzde 3, 2021'in birinci 6 aylık döneminde yüzde 3, ikinci 6 aylık döneminde de yüzde 2,5 oransal artış yapılmasını, her 6 aylık dönem sonunda gerçekleşen enflasyon oranının, o 6 aylık dönemde yapılan artış oranını aşması halinde ise aradaki farkın bir sonraki 6 aylık dönemin başlangıcından itibaren kamu çalışanlarının aylık ve ücretlerine yansıtılmasını teklif ediyoruz." dedi.

ÖNCEKİ SÖZLEŞMENİN ALTINDA

Hükümet ve Memur-Sen önceki toplu sözleşmede 2018 yılı için için yüzde 4+3,5, 2019 yılı için yüzde 4+5 oranında zamma imza atmıştı. Yani hükümetin ilk yıl yüzde 3,5+3, ikinci yıl için yüzde 3+2,5 oranında zam teklifi, önceki sözleşmenin altında kaldı. Hükümet, Türk-İş ile imzaladığı kamu işçileri toplu sözleşmesinde de 2020 yılı için yüzde 3+3 oranında zam vermişti.

MEMUR-SEN, HÜKÜMETİN YENİ TEKLİFİNİ BEKLİYOR

Kamu emekçilerinin 2020-2021 yıllarını kapsayan toplusözleşme görüşmelerinde hükümetin ilk teklifi, hükümetin enflasyon beklentileriyle uyumlu bir TİS taslağı hazırlamasına rağmen Memur-Sen tarafından da kabul görmedi. Bir önceki toplu sözleşme görüşmelerinde kamu emekçilerinin taleplerinin çok altında bir sözleşmeye imza atarak, tepki toplayan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Örgütlü gücümüzü yetersiz tekliflere tepki vermekten kaçınmayız. Bunu temenni etmiyoruz. Yeni bir teklif bekliyoruz” dedi.

Kamu emekçilerin önümüzdeki iki yıl boyunca ücret ve özlük haklarını belirleyecek 5. dönem toplusözleşme görüşmelerinde hükümetin verdiği ilk teklifi reddeden Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sürece ilişkin açıklama yaptı. Memur-Sen Genel Merkezinde gerçekleşen basın toplantısında konuşan Yalçın, hükümetin 2020-2021 yıllarını kapsayan dönem için sunduğu; 2020 için yüzde 3,5+3 ve 2021 için yüzde 3+2,5 teklifinin ekonomik hedeflerle uyumlu olmadığını belirterek, bunun kamu görevlilerini enflasyona ezdirmeme kararından vazgeçmek anlamı taşıdığını belirtti.

Kamu işvereninin teklifi geç vermesini eleştiren Yalçın, “Masa önemsizleştirildi”, “alın terimiz değersizleştirildi” tespitlerinin haklı hale geldiğini söyledi. Yalçın, “Kamu İşvereni, hem Dimyat’a pirince gitmemize engel olmak hem de evdeki bulgurun değerini azaltmak gayretindedir. Buna seyirci olmamız da kayıtsız kalmamız da beklenmesin” dedi. Yalçın, hükümetin ilk teklifinde sosyal haklar, yardımlar, özlük hakları ve çalışma şartlarına ilişkin taleplere yer verilmemesini de eleştirdi.

Yalçın, “Biz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin ilk toplu sözleşmesinin, imzaya çağıran bir içerikle yürütülmesini beklerken, hizaya ve sahaya çağıran bir teklifle karşılaştık. Biz, örgütlü gücümüzü yetersiz tekliflere tepki vermekten kaçınmayız. Yeni bir teklif ve yeni bir eşik bekliyoruz” diye konuştu.

KESK: BÖYLE BİR TEKLİF EMEKÇİLERLE ALAY ETMEKTİR

Toplu sözleşme masasında KESK adına yer alan Genel Sekreter Ramazan Gürbüz, hükümetin teklifinin değerlendirilecek bir tarafının olmadığını söyledi. Merkez Bankası’nın hedef enflasyonunun yüzde 14 olduğuna dikkat çeken Gürbüz, “Biz de isteriz enflasyon yüzde 1-2’lerde olsun ama bu şekliyle ekonomik krizin derinleştiği ve faturasını emekçilerin ödediği bir zamanda böyle bir teklif kamu emekçileriyle alay etmektir, kabul etmek mümkün değil” dedi.

Sendikalı, sendikasız bütün kamu emekçilerini ortak mücadeleye çağıran Gürbüz, “Kamu emekçileriyle ilgili o masaya getirilen onlarca konu var, mali ve sosyal haklara ilişkin önerilerimiz, 3600 ek gösterge, vergi dilimi, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması, yakacak, ulaşım yardımı gibi temel konuların hiçbiri gündeme getirilmedi, kamu emekçileriyle işveren arasında toplu sözleşme süreci yürütülüyormuş algısı yaratılarak ‘oldu bitti’ye getirilmeye çalışılıyor. Bu masanın içinin boş olduğu ortaya çıkmıştır” diye konuştu. Memur-Sen’e de seslenen Gürbüz, “Önceki 4 toplu sözleşmede yaptığı gibi kamu emekçilerini, masalar ardında, gizli odalarda satmaya çalışırlarsa kamu emekçilerinin vicdanı onları mahkum edecektir” dedi.

KESK Eş Başkanı Aysun Gezen, hükümetin zam teklifi üzerine Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanın AKP iktidarı dönemini parlatarak lafa başlamasından belliydi kamu emekçilerine hiçbir şey verilmeyeceği! 8+7 miydi makul teklif... Kamu emekçilerinin kayıplarını dahi karşılamaktan uzak, aklımızla alay eden bu teklifi kabul etmiyoruz!" ifadesini kullandı.

TÜRKİYE KAMU SEN: HÜKÜMET KENDİ RAKAMLARIYLA ÇELİŞİYOR’

Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, “Hükümet kendi ekonomi rakamlarıyla çelişen bir teklifle geldi. Taleplerimizin yanına yaklaşmasını bırakın, hükümetin 2020 yılı enflasyon hedefi yüzde 9’un üzerindeyken, şu anda yaşadığımız enflasyon yüzde 17’yi bulmuşken, bu şekilde bir teklifle gelmesini biz anlamakta zorlanıyoruz” dedi. Verilen teklifin çalışanların ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu ifade eden Kahveci, rakamın ciddi manada revize edilmesi gerektiğini söyledi.

Kahveci, ücret artışlarının yanı sıra kamu emekçilerinin TİS sürecinde birçok başka talebinin bulunduğunu da hatırlatarak bu taleplerin ele alınmamasını eleştirdi. Vergi dilimi, sözleşmelilere kadro verilmesi, bayram ikramiyeleri, göstergeler, döner sermaye ödemelerinin emekliliğe yansıması gibi birçok talebin masada tartışılmadığını ifade eden Kahveci, “Önümüzdeki günlerde yeni teklifi bekleyeceğiz. 20’sinden önce bir teklif gelirse yeniden bir araya gelinecek. Süreci takip edeceğiz” diye konuştu.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Hükümetin sunduğu teklif üzerine Kamu İşveren Heyeti ile yetkili konfederasyon olan Memur-Sen'in zam görüşmeleri devam edecek. Pazarlıklar, yasal takvim gereği 20 Ağustos'a kadar (olumlu ya da olumsuz) bir şekilde sonuçlanacak.

Görüşmelerde anlaşma çıkmaması halinde, konu Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna taşınacak. Kurul, en geç ay sonuna kadar karar verecek ve bu karar bağlayıcı olacak.

HAKEM HEYETİNİ CUMHURBAŞKANI BELİRLİYOR

Ancak hakem heyetinde işveren tarafı belirleyici durumda. Çünkü 11 kişilik heyetten yalnızca 4 kişi sendikalar, 7 kişi ise Cumhurbaşkanınca belirleniyor. Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkan, Başkanvekili, Başkan Yardımcısı veya Daire Başkanları arasından bir, bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarından dört, üniversitelerin kamu yönetimi, iş hukuku, kamu maliyesi, çalışma ekonomisi, iktisat ve işletme bilim dallarından en az doçent unvanını taşıyanlar arasından bir üye olmak üzere 5 üye Cumhurbaşkanınca seçiliyor. En fazla üyeye sahip konfederasyondaki sendikalarda tarafından aynı bilim dallarında önerilecek 7 öğretim üyesinden bir üyeyi de cumhurbaşkanı seçiyor. Bağlı sendikaların üye sayısı itibarıyla en fazla üyeye sahip konfederasyon tarafından belirlenecek iki, bağlı sendikaların üye sayısı açısından ikinci ve üçüncü sırada bulunan konfederasyonlardan birer üye olmak üzere 4 kişi de sendikalar tarafından belirleniyor.

KONFEDERASYONLARIN TALEPLERİ NEYDİ?

Toplusözleşme masasında 11 hizmet kolunun tamamında yetkili konfederasyon olan Memur-Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu.

Türkiye Kamu-Sen ise taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her 2 yıl için yüzde 3 refah payının yanında, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesini talep etmişti.

Pazarlık masasının diğer üyesi KESK, 2020 için toplam yüzde 38 artış, 2021 yılı için de 2020 enflasyonu artı 3 puan refah payı istemişti. (Ankara/EVRENSEL)

ÖNCEKİ HABER

Abdullah Öcalan’dan "Fırat’ın doğusu" mesajı: Sorun demokrasiyle çözülebilir

SONRAKİ HABER

Hatay'da 25 farklı noktada orman yangını çıktı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa