MÜ’de ders kayıt krizi

MÜ’de ders kayıt krizi

MARMARA Üniversitesinde bir ayı aşkın süredir kayıt krizi yaşanırken, fakültedeki karışıklığın faturası araştırma görevlilerine kesildi. Araştırma görevlilerinin haftada bir gün olan kütüphane izinleri kaldırıldı.Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Eğitim Sen 6 No.lu Üniversiteler Şubesi İşyeri Temsilcili

MARMARA Üniversitesinde bir ayı aşkın süredir kayıt krizi yaşanırken, fakültedeki karışıklığın faturası araştırma görevlilerine kesildi. Araştırma görevlilerinin haftada bir gün olan kütüphane izinleri kaldırıldı.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Eğitim Sen 6 No.lu Üniversiteler Şubesi İşyeri Temsilciliği tarafından yapılan açıklamaya göre, fakültede bir ayı aşkın süredir ders kayıt krizi yaşanıyor. Üniversite senatosu tarafından belirlenen akademik takvime göre, 10 ile 19 Eylül arasında tamamlanması gereken ders kayıtları, otomasyon sistemine aşırı yüklenilmesi sebebiyle senato kararıyla 4 Ekime ertelendi.

Ancak ders müfredatının değiştirildiği fakültede, yeni müfredat otomasyon sistemine uyarlanmadığı için ders kayıtları bu tarihe kadar öğrenci danışmanları tarafından başka bir sistem üzerinden yapılmaya çalışıldı. Sonuçta fakülte genelinde yapılan tüm kayıtlar geçersiz ilan edildi. 15 Ekimde yeni müfredat otomasyon sistemine aktarılınca tekrar ders kayıtları yapılmaya başlandı. Ancak bu süre zarfında, akademik takvimin öngördüğü üzere Güz Yarıyılı dersleri 17 Eylülde başladı ve ara sınavların başlamasına iki hafta kaldı. Ders kayıtları gerçekleşmeyen, seçmeli derslerini belirleyemeyen, müfredat değişikliği sebebiyle önceden sorumlu oldukları derslerin hangi yeni derslerle eşleştiğini öğrenemeyen öğrenciler ise, ara sınav dönemine iki hafta kalmasına rağmen eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılamadı.

Açıklamada, İletişim Fakültesi Dekanlığının, bütün bu sıkıntıların suçunu danışmanlık görevi yapan araştırma görevlilerin sırtına yüklediği ve “ceza” olarak tüm araştırma görevlilerinin zaten bir buçuk aydır kullanamadıkları haftada bir günlük kütüphane izinlerini kaldırarak, sabah 09.00’da fakülteye girerken ve 17.00’de fakülteden ayrılırken giriş-çıkış listelerini imzalama zorunluluğu getirdiği aktarıldı. Öğrencilerin de yine öfkelerini araştırma görevlilerinden çıkardığına değinilen açıklamada, iletişim fakültesinde üç bölümde toplam 62 öğretim üyesi/görevlisi olmasına rağmen ve bugüne kadar danışmanlıklar bu öğretim üyeleri/görevlileri tarafından yürütülmekteyken, bu seneden itibaren danışmanlıkların tümü fakültedeki 45 araştırma görevlisinin 30’u tarafından yürütülmeye başlandığı kaydedildi. Hem öğrencilerin hem de araştırma görevlilerinin mağdur edildiğine dikkat çekilen açıklamada, dekanlığın özeleştiri yapması, öğrencilerin mağduriyetinin giderilerek, araştırma görevlilerinin akademik çalışmaları için kullandıkları kütüphane izinlerinin teslim edilmesi istendi. Açıklamada, fakülte çalışanları olarak bu sürecin takipçisi olunacağı kaydedildi. (İSTANBUL)

www.evrensel.net