Gerçek işsizlik oranı: Yüzde 16.6

Gerçek işsizlik oranı: Yüzde 16.6

Bu rakam DİSK-AR’a ait... TÜİK tarafından açıklanan yüzde 8.4’lük işsizlik oranının, işsizlerin büyük bir kısmını ‘işsiz’ saymadığını belirten DİSK Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR), gerçek işsizlik oranının çok daha yüksek olduğunu açıkladı. DİSK’in hesabı TÜİK’

Böylece; umudu olmadığı için ya da diğer nedenle son 3 aydır iş arama kanallarını kullanmayan işsizler dahil edildiğinde işsizlik oranı yüzde 8.4 değil, yüzde 14.21, işsiz sayısı da 2 milyon 373 bin değil, 4 milyon 223 bin oluyor. Gizli işsiz olarak görülen eksik istihdam da ilave edildiğinde işsizlik oranı yüzde 16.6’e yükseliyor.

Türkiye’de çalışma çağındaki her iki kişiden birinin çalışamadığını belirten DİSK-AR, işsiz sayılmayan umudu kesik işsizlerin sayısının ve ev içi emeğin görünmez olmasının sonucunda açığa çıkan bu durumun Türkiye’de işsizliği olduğundan düşük gösterdiğini belirtti. Geçen yıl aynı dönem için işgücüne katılım oranının yüzde 51.2 düzeyinde olduğunu kaydeden DİSK-AR, “İşgücüne katılım oranı yüzde 0.4 puan düşmeseydi, işsiz sayısı geçen yıldan 30 bin fazla olacaktı.” dedi.

HER 4 GENÇTEN BİRİ İŞSİZ

Gençler için ise durumun daha da kötü olduğunu vurgulayan DİSK-AR, her iki gençten birinin kayıtdışı çalışırken, umudu kesik işsizlerle birlikte her 4 gençten birinin işsiz olduğuna dikkat çekti.

DİSK-AR, resmi olarak yüzde 16.3 olan işsizliğin, umudu olmadığı için ya da diğer nedenle son 3 aydır iş arama kanallarını kullanmayan gençler dâhil edildiğinde yüzde 25.75’e ulaştığını belirtti. (İstanbul/EVRENSEL)


İŞ ARAMA ORANI YÜKSEK OLSAYDI...

AB ülkeleri için Eurostat 2011 yılı verilerine göre işgücüne katılım oranının yüzde 68.6 düzeyinde olduğunu belirten DİSK-AR, “Türkiye’de iş isteyenlerin (işgücüne katılım) oranı AB-27 ortalaması kadar olsaydı işsiz sayısı 12 milyon 67 bin olacaktı. Geçen ay bu sayı 11 milyon 933 bin düzeyindeydi. Aynı hesaplamaya göre işsizlik oranı ise yüzde 32.1 düzeyine çıkacaktı” ifadelerini kullandı. 27 AB ülkesi ile karşılaştırıldığında Türkiye’nin işsizlik oranları bakımından geçtiğimiz aya göre yüzde 9.1 oran ile 14. sıraya gerilediği ifade edildi.

ÇALIŞMA SÜRELERİ DÜŞÜRÜLMELİ

İşsizlikle mücadeleyi emeğin kazanılmış haklarını ortadan kaldırmak amacıyla kullanmaya çalışan her türlü anlayışa karşı, işçiler, işsizler, emekçilerin alternatifsiz olmadığını vurgulayan DİSK-AR, işsizlikle mücadele için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı: “Haftalık çalışma süresi gelir kaybı yaşanmaksızın 37.5 saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat sınırı, 90 saate düşürülmelidir. Herkese en az 1 ay ücretli izin hakkı tanınmalıdır. Herkes için iş güvencesi ayrımsız bir biçimde uygulanmalıdır. Sendikal hak ve özgürlükler güvence altına alınmalı, sendikal barajlar, noter şartı kaldırılmalı, herkesin sendika hakkını özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır Kamu girişimciliği ve hizmetleri istihdam yaratacak şekilde yeniden ele alınmalıdır Kamuda personel açığı derhal kapatılmalıdır. Taşeronlaşma ve kayıtdışı istihdam engellenmelidir.”

www.evrensel.net