11 Temmuz 2019 17:16

Çiğli'de kent konseyi kurulması için dilekçe verildi

Çiğli Emek ve Demokrasi Platformu, kent konseyi kurulması için belediyeye dilekçe verdi.

Fotoğraf: Evrensel

Paylaş

Çiğli Emek ve Demokrasi Platformu, Çiğli Kent Konseyi kurulması için Çiğli Belediyesine dilekçe verdi. Dilekçe vermeden önce Çiğli tören alanında basın açıklaması gerçekleştirildi.

Platform adına basın açıklamasını okuyan Kızbes Seyhan Aydın, "Çiğli'nin tüm farklılıkları zenginlik kabul ederek toplumun tüm kesimleri için yaşanılabilir bir kent hale getirmek, barış, emek, demokrasi ve insan hakları alanında bilinç yükseltmek, başta kadına yönelik olmak üzere her türlü şiddetin, zorbalığın ve ayrımcılığın, ötekileştirmenin yok edilmesi için hak temelli mücadele veren, kişi, kurum ve kuruluşlar, sendikalar, odalar, yöre dernekleri, yöredeki sivil toplum örgütleri olarak Çiğli Kent Konseyinin kurulmasını istiyoruz" diyerek belediyeye hazırladıkları dilekçeyi sundu.

Dilekçede şunlar yer aldı;

 1. Herkesin farklı kimlikleri, farklı inanç ve kültürleri ile birlikte, bir arada eşit, özgür, kardeşlik ve barış içinde yaşayabileceği,
 2. Alın teri Emeğin hakkının korunduğu,
 3. Kimsenin dilinden, dininden inancından, cinsiyetinden, cinsel yöneliminden, kimliğinden, sosyal statüsünden dolayı ötekileştirilmediği,
 4. Irkçılığın, ayrımcılığın, bölgeciliğin, mezhepçiliğin, cinsiyetçiliğin olmadığı,
 5. Kadına ve cinsel yönelimlere, farklılıklara yönelik şiddetin son bulduğu,
 6. Tarihine, kültürüne, toprağına, hayvanına, suyuna ve doğasına sahip çıktığı,
 7. Ekolojik tarım alanlarının korunduğu,
 8. Çağdaş kent yaşamının hayata geçirildiği,
 9. Demokratik hak ve özgürlüklerimizin korunup geliştirildiği, hak ve özgürlük alanında yeni kazanımların sağlandığı,
 10. Katılımcı, çoğulcu demokratik yerel yönetim karar mekanizmalarına, süreçlerine aktif olarak katıldığı,
 11. Siyasi partiler, kamu yönetimi ve yerel yönetimlerden bağımsız, kimsenin arka bahçesi olmayan, yüz çiçeğin yan yana açtığı, halkın demokrasi bahçesi olan bir anlayışla hareket ettiği,
 12. Yerel yönetimler ile çatışma-hizip eksenli bir çizgi ile değil, temsil ettiğimiz sivil halk kitlesinin hak temelli çıkarları doğrultusunda iş birliği, diyalog, birlikte başarma anlayışı ile eksik veya yanlış bulduğumuz noktalarda alternatif politikaların oluşturulduğu, bunun gerçekleşmesi için lobi çalışmasının sürdürüldüğü, eleştiri hakkımızın korunduğu, bağımsız, özerk yapılanmamızın vazgeçilmez olduğunu hayata geçirmek için, mücadele etmek üzere Çiğli'de Kent Konseyi kurulmasını istiyoruz.

(İzmir/EVRENSEL)

ÖNCEKİ HABER

Emek Partisi heyeti Menemen Belediye Başkanı’nı ziyaret etti

SONRAKİ HABER

KESK Kocaeli: Grevli toplusözleşme ve örgütlenme özgürlüğü istiyoruz

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa