Grev örnek olmalı

Grev örnek olmalı

Birleşik Metal İş Sendikası ile patron örgütü MESS arasında sürdürülen toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca metal işçileri grev kararı aldılar ve Eskişehir’den Doruk ( Süsler) işçileri greve başladılar. Ve grevlerini 10 gün sürdürdüler.Birleşik Metal İş Üyesi i

Bir Grup Türk Metal Üyesi İşçi

Birleşik Metal İş Üyesi işçiler sadece ücret için değil işbirlikçi dayatmacı tavırla zorla kabul ettirmeye karşı da greve çıktılar. Aslında metal sektöründe işbirlikçi ve dayatmacı bir başka sendikanın varlığını unutarak patronlara karşı onurlu bir mücadelenin de başlangıcını yaptılar.

Metal sektöründe örgütlü Türk İş’e bağlı Türk Metal Sendikası işbirlikçi bürokrat sendikacılığın varlığının ispatı konumundadır. Türk Metal Sendikası metal işçilerinin ekonomik ve demokratik haklarını patronlara ve sermayeye sunmaktan asla geri durmamıştır. Ve örgütlü bulunduğu fabrikalarda ya asgari ücret düzeyinde yada yoksulluk sınırının altında ücret politikası uygulanmıştır ve uygulanmaktadır.

Türk Metal Sendikası bütün TİS süreçlerinde metal iş kolunda bulunan diğer sendikalarla birlik yaparak örgütlü, örgütsüz tüm metal işçilerini arkasına almak yerine patronlarla birlik olmayı ve bunu da uzlaşmacı sendikacılık olarak adlandırarak tarihe geçmiştir. Her seferinde atıp tutmuşlar ama satış sözleşmelerini imzalamaktan da geri durmamıştır. Bu sözleşmeler imza attıktan sonra da biz en iyisini imzaladık diyerek de metal işçilerinin karşısına çıkmışlardır. Yapılan araştırmalara göre son iki TİS döneminden sonra işçi ücretleri %30 gerilemiş, doğalgaz, su, elektrik zamlanmış, metal işçileri gün geçtikçe yoksullaşırken Türk Metal Sendikası’nın yöneticilerinin yaşamında bir şey değişmemiştir. Hatta malvarlıklarında artış olmuştur. Türk Metal Sendikası’nın neler yaptığına geriye dönüp bir bakmak gerekir ki metal işçilerinin bugünkü durumu anlaşılabilsin.

Ford Otosan’da kadrolu işçiler işten ayrılmaya zorlandı. 2009 Ocak ayından Mart ayına kadar her ay 10 gün çalışıldı. Renault’ta verilen bayram erzakları kriz bahane edilerek kaldırıldı. Tofaş ve Renault’ta ücretsiz izin uygulamaları yapılmış “işten işçi çıkarmama karşılığı” ücretler yüzde 24 düşürülmüştür. Esnek çalışma fiilen tüm işletmelerde hayata geçirilmiştir.

Bugün bunları yeniden hatırlamamızın nedeni metal işçilerinin, Birleşik Metal İş’in 2010 – 2012 yıllarını kapsayan TİS görüşmelerinde aldığı olumlu ve istikrarlı tavırdır. Metal işçileri bugününe ve geleceğine sahip çıkmalıdır. Bu sahipleniş metal işçilerinin grevini sahiplenmekten geçti. Türk Metal yöneticileri bu sözleşme döneminde de satış sözleşmesi imzalamasaydılar ( 15000 yerine 300000 işçinin) tüm metal işçileri zaten bu greve çıkmış olacaktı. Yine Türk Metal yöneticileri düşünebilselerdi hiç olmazsa bu onurlu mücadeleyi veren metal işçilerine destek verebilirlerdi. Ellerindeki kaynak ve imkan buna yeterlidir. Ama bunu yapmayacakları da gün gibi ortadaydı ve yapmadılar da. Metal işçilerinin grevinin başarıya ulaşması tüm sendikalı ve sendikasız tüm metal işçilerinin geleceğidir. Geçmişi mücadelelerle dolu metal işçisi bir yenisini daha eklemiştir. Sırtında taşıdığı kamburları atmanın da artık zamanı gelmiştir. Birleşik Metal İş yöneticileri ve üyeleri istenirse üretimden gelen gücün kullanılabileceğini 21 yıl sonra göstermişlerdir. “Biz imzalayalım arkamızdan onlar da nasıl olsa imzalayacaklar” diyenler bugün kendi yaptıklarına ve onurlu yaşanılırsa yapılabilineceğine bakmalıdır.

Patronlar bir günlük greve dahi tahammüllerinin olmadığını daha grev kararının asıldığı andan itibaren sözleşme imzalanması için harekete geçerek göstermişlerdir.

Metal sektöründe 15000 işçinin grev kararı kazanımlarla sonuçlanmıştır. Türk Metal’in 30 kuruşluk zammına karşılık saat ücretlerine 51 kuruşluk bir zamma imza atmıştır. Ücrette çok farklılık yok gibi görünse de asıl başarı birlik ve beraberliğin sağlanmış olmasıdır. Bu birlik ve beraberliğin sektörde örgütlü üç sendikada da sağlanması gerekmektedir. Bu sağlandığı takdirde gerçekten istediklerimizi yerine getirip haklarımızı alabiliriz.
 

www.evrensel.net