02 Temmuz 2019 03:18

Durmak yok, sömürüye devam

Tes-İş Yatağan Şube Mali Sekreteri Kemal Özcan "Yatırım Ortamını İyileştirme Kurulu"nu yazdı.

Fotoğraf: Pixabay

Paylaş

Kemal ÖZCAN
Tes-İş Yatağan Şube Mali Sekreteri

Yatırım ortamını iyileştirme kurulu diye bir kurul var.

Bu kurul Cumhurbaşkanına bağlı.

Millet seçimle uğraşırken sömürü çarkı hiç durmuyor.

Kurulun amacı yatırım ortamının sorunlarını çözmek, yani emekçileri daha çok sömürmek.

Özel sektörü nasıl güçlendirmek?

Anlaşılacağı üzere kurulda hükümet ve patronlar var, emekçiler yok!

Kurul ilk toplantısını 5 Nisan tarihinde yaptı.

Bu toplantıya Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Okyay başkanlık yaptı.

Toplantı sonrası şöyle bir açıklama yapıldı: “Geçtiğimiz 17 yılda Türkiye’de yatırım ikliminin iyileştirilmesi, istikrarın sağlanması ve her açıdan Türkiye’nin yatırımcılar nezdinde bir cazibe merkezi haline gelmesi amacıyla...”

Amaca bak!

Yani ülkenin emperyalistlere peşkeş çekilmesini, patronların önündeki engellerin kaldırılmasını, işçilerin daha iyi sömürülmesini esnek ve güvencesiz çalışma koşullarının güvenceye kavuşturulmasını düzenli olarak patronlarla planlayıp hayata geçirecekler.

Emekçi halk AKP’nin umurunda değil. Bugüne kadar hiçbir iktidar emeğe açıktan bu kadar saldırmamıştır. İşçilerin ipliğini pazara çıkaran böyle kurullar oluşturmamıştır. Biz işçiler tarihin en iş birlikçi iktidarıyla karşı karşıyayız. Son toplantısında alınan kararlarda bunu çok net olarak görüyoruz.

Belirli süreli yani geçici iş sözleşmeleri yapılarak ihbar ve kıdem tazminatı hakkının ortadan kaldırılacak. Deneme süresi 2 aydan 6 aya çıkararak gene kıdem ve ihbar ödemeden işçi çıkarılabilecek. Telafi çalışması 2 aydan 6 aya çıkarılacak. Denkleştirme süresi 2 aydan 4 aya çıkarılıyor. İşçiler daha uzun süre esnek çalıştırılabilecek. İşçiye 4 ay boyunca hiç mesai ücreti ödemeden günde 11 saat çalıştırılabilecek. İşçi alacaklarına dava açma süresi 5 yıldan 1 yıla indiriliyor. Bu düzenlemeyle işçi geçmişe dönük alacaklarını talep edemeyecek. Buna göre son 5 yılın fazla mesai alacaklarının sadece son 1 yılınkini alabilecek. Patronların İSG mevzuatından kaynaklanan yükleri azaltılacak. 6331 sayılı İSG kanununda yeni düzenlemeler yapılacak. Engelli çalıştırma, hükümlü çalıştırma, terör mağduru çalıştırma kapsamları daraltılıyor. Zorunlu yapılan istihdam sınırlanacak...

Bu yatırım ortamını iyileştirecek olan kurul 3 ayda bir toplanacakmış. Burada alınan kararlar AKP tarafından yasa haline getirilecek. Bu kurul aldıkları kararları yaşama geçirilinceye kadar takip edecek. Evet dostlar, kıdem tazminatlarımızın yok edilmesi düşünülürken, bir de güvencesiz ve daha ağır koşullarda çalışacağız. Kendi yarattıkları krizden çıkabilmek için emek sömürüsünü arttıracaklar. Daha fazla sömürü için siyasi baskı uygulayacaklar.

OHAL’de nasıl her türlü grev ve eylemi yasakladılarsa, bugün de daha ağır saldıracaklar. Önümüzdeki süreçte sendikalara büyük görevler beklemektedir. Her türlü tali çelişkileri bir yana bırakıp emek platformunu oluşturmaları gerekiyor. Onlar nasıl yatırım ortamını iyileştirmek istiyorlarsa ve bunun için kararlar alıyorlarsa, sendikaların da kazanılmış hakların korunması ve çalışma ortamının iyileştirmesi üzerine dayanışmaları gerekmektedir.

AKP iktidarı ve sermaye örgütleniyor. “Sömürüyü nasıl arttırabiliriz”in hesabını yapıyor. Emekçilerin omuzlarında büyüttükleri sermayelerini ve iktidarlarını korumak için yapmayacakları yoktur. İşçilerin çoğu örgütsüz ve AKP’nin bu sinsice planlarından habersiz.

Kurulun adına bakar mısınız? Yatırım ortamını iyileştirme koordinasyon kurulu. Kısa adı YOİKK. Öyle cazip isimler buluyorlar ki, insan ilk bakışta sempati duyuyor. İçerik ve amaç işçiler için tam bir felaket. Özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşları arasında gerekli koordinasyonu sağlamak, bununla ilgili gerekli tedbirleri ve kararları almak. Sermayenin önündeki engelleri kaldırıp sistemin devamlılığına engel oluşturan ya da oluşturma potansiyeline sahip her türlü unsuru bertaraf edip sınıflar arası ve sınıf içi çatışma ve çelişkileri koordine ederek sömürünün devamlılığını sağlayan bir kurul.

Bu kurulun çalışma sistemi 14 Mart’ta resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aslında 17 yıldır var bu kurul. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde daha vahşi şekilde var. 2019 yılı emekçiler açısından çok daha zor bir yıl olacak. Çünkü sermayenin yatırım ortamını iyileştirecekler. Kıdem tazminatı hakkımızı fonlayacaklar.

2019 yılı itibariyle asgari ücret 2020 lira 90 kuruş. Rakama bakar mısınız? 10 kuruş daha fazla zam yapsa 2021 TL olacak. İşçiye 1 liradan 10 kuruş daha az zam verebilmek bir başarıdır.

Bu ülke emek için cehennemdir. Açlık sınırının altında çalışan 5 milyonun üzerinde asgari ücretli var. Hatta açlık sınırının altındaki asgari ücreti bile alamayan 2 milyon işçi var. Ve hatta 2 milyon 400 bin kayıtsız, sigortasız, hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan kaçak işçi var.

81 milyon nüfuslu ülkemizde 10 milyonun üzerinde insanımız, açlık sınırının altındaki asgari ücrete bile razı ama işsiz. 16 milyonumuz, yatağa her gece aç giriyoruz. Ne için? İtibardan tasarruf etmeyenlerin karizması için! Bu itibarın karşılığı halkımızın açlığı, yoksulluğu ve halkımıza çektirilen zulümdür.

Hükümetin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ellerindeki uçak ve makam araçlarının maliyeti, 5 milyonun üzerindeki tüm asgari ücretlinin maaşlarından daha fazla. Ne itibar ama? Lüks uçak ve makam araçlarına milyarlarca doları harcayan AKP iktidarı, açlık sınırının altında ücretle yaşam savaşı veren asgari ücretli işçi için kuruşun hesabını yapıyor. İşçiye 1 kuruş bile fazladan vermiyor. Ve elde ettikleri haklara göz dikiliyor. İtibar filan denilerek kanımızı nasıl emdiklerini görüyorsunuz! Durmak yok, itibara yani sömürüye devam!

Bu yetmemiş gibi bir de ‘Yatırım ortamını iyileştirme kurulu’ çıktı. Bakınız kimler var bu kurulda? Başta tüm bakanlarıyla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, TOBB’den Rıfat Hisarcıklıoğlu, TÜSİAD, MÜSİAD, YASED, DEİK, TİM başkanları. Bir avuç sermaye sahibi kendi çıkarları için bir araya gelebiliyorsa, biz emekçiler, işsizler, açlar, yoksullar da gelebilmeliyiz. Çünkü açlığa ancak açlar, yoksulluğa ancak yoksullar son verebilir.

Hoş kalın, inançla ve dirençle kalın!

Reklam
ÖNCEKİ HABER

Mültecileri kurtaran kaptanın gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor

SONRAKİ HABER

Bolivya'da Evo Morales'in istifası onaylandı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
Evrensel Ege Sayfaları
EVRENSEL EGE

Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...