'Görüşmeler yeniden başlatılsın'

Kemal Görgü İsveç Devlet Tiyatrosu’na girmeyi başaran ilk Kürt sanatçı. 13 Barış örgütü ve derneğini bünyesinde toplayan İsveç Barış Konseyi’nin Başkanlık, “Barış İçin Sanatçılar” örgütünün Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de yürüten Kemal G&o

Murat Kuseyri

Kürdistan ve Türkiye’deki son gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
Eğer bir ülkede halk üzerine bombalar yağdırılıyorsa, bir gecede 34 Kürt genci katlediliyorsa, düşüncelerinden dolayı binlerce politikacı, 90 civarında gazeteci cezaevinde tutuluyorsa o ülkede demokrasiden söz edilemez. Ama tüm bu olanlara karşı halk demokrasiyi getirmeye ve özgürlükleri kazanmaya kararlı. Artık Kürt halkı bombalardan, toptan, tüfekten, tutuklanmaktan korkmuyor. Yaşamın her alanında mücadele etmeye devam ediyor. Korkunun kırıldığı koşullarda halkı ezen ve baskı altında tutan bir sistemin yaşama şansı yoktur. Son dönemde batıda da işçiler ve emekçilerde belirli bir huzursuzluk ve hareketlenme olduğu göze çarpıyor. Bu hareketler giderek güçlenirse Kürtlerin desteğini  kaybeden AKP İktidarının sonu gelecektir.

Toplu tutuklamaların avukat, gazeteci ve aydınları da içine alacak bir biçimde genişletilmesini nasıl yorumluyorsunuz?
KCK yönelik toplu tutuklamalar AKP İktidarının ve sistemin çaresizlik içinde olduğunu gösteriyor.  Tarihe baktığımızda diktatörler eğemenliklerinin tehdit altında olduklarını gördüklerinde daha da saldırganlaşırlar. AKP’nin tutumu da böyledir. Yenilgiye uğratamadığı, bastıramadığı Kürt Özgürlük Hareketini tutuklamalarla geriletmek istiyor. Bu tutuklamalardan AKP İktidarı istediği sonucu alamaz. Bu sorun 50-100 kişinin sorunu olmaktan çıktı. Tüm Kürt halkına maololdu. Tutuklananların yerine yenileri geliyor ve mücadele devam ediyor. Kaldı ki cezaevine girenler oradan bilinçlenerek çıkıyor ve daha kararlı mücadele ediyorlar. 30 yıllık süreç sorunun inkar, baskı, katliam ve tutuklamalarla çözülemeyeceğini gösterdi.  Dağda ölen gerillalar da askerler de bizim insanlarımız. Bu gençler geleceğin mimarları.  Onları katleden bir sistem ölüme mahkumdur.  AKP dinci olduğunu söylüyor ama insanları katlediyor. Bunun hiç bir dinde yeri yoktur. AKP İktidarı iflas eden politikalardan vazgeçmeli, PKK Lideri Öcalan üzerindeki hukuksuz tecriti kaldırarak kendisi ile yeniden görüşmelere başlamalıdır.  KCK davasından cezaevinde bulunan gazeteci, avukat ve politikacılar serbest bırakılmalıdır.

Bir sanatçı olarak İçişleri Bakanı Naim Şahin’in resimde, şiirde terörizm olabileceğini söylemesini nasıl değerlendiriyor sunuz?
Bakanın bu demeci AKP İktidarının çaresizliğini gözler önüne seriyor. Bu bey dincidir. Dinde ne kadar terörizm varsa sanatta da o kadar terörizm vardır. Sanat insanların özgürleşmelerini, ufuklarının genişlemesini sağlar. Terörizmi şiirde, müzikte ve resimde arayan İçişleri Bakanı AKP İktidarının sanata karşı düşmanca yaklaşımını yansıtıyor.  Sanatçı ilericidir, bağımsızdır. Topluma yol gösterir. Sanatçı sistemin boyunduruğuna girmemeli, halkın yanında yer almalıdır. Sanatçı yaratıcıdır. İnsanların eşitliğini ve hümanizmi savunur. İç İşleri bakanının sanatta terörizm olabileceğini iddia etmesi hükümetin sanat ve sanatçı düşmanı niteliğini gösteriyor.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da Kürtçenin bir medeniyet dili olmadığını iddia etti...
Arınç’ın açıklaması  devletin ve Hükümetin Kürtlere ve onların dillerine olan inkarcı yaklaşımın ulaştığı boyutları ortaya koyuyor. Bir başbakan yardımcısının Kürt dilinin zengin bir dil olduğunu bilmesi gerekir. Arınç bu açıklamalarından dolayı Kürt halkından özür dilemelidir.
Barış Konseyi ve Barış İçin Sanatçılar olarak Türkiye ve Kürdistan’daki hukuksuz uygulamalara karşı neler yapıyor sunuz?
Biz Türkiye ve Kürdistan’daki gelişmeleri yakından izliyoruz. Kürt halkının,işçilerin, emekçilerin ve Türkiye’de bulunan azınlıkların mücadelelerini destekliyoruz.  Olanları gündemize alarak İsveç kamuoyunu bilgilendirmeye çalışıyoruz.” Barış İçin Sanatçılar” olarak Türkiye’deki işçi ve emekçilerle Kürt halkının sorunlarına dikkat çekmek amacıyla etkinlikler düzenliyoruz.  Türkiye ve Kürdistan’daki Barış hareketleriyle ve sanatçılarla yakın ilişkiler kurmak ve onların mücadelelerine katkıda bulunmak istiyoruz. (Stockholm/EVRENSEL)

www.evrensel.net