14 Haziran 2019 17:42

Anadilinde sağlık hizmeti verilmesi için HDP’den kanun teklifi

HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş, anadilinde hizmet sunulması için kanun teklifinde bulundu. Beştaş, Türkçe bilmeyen yurttaşların sağlıktan dolaysız faydalanabilmelerini amaçladıklarını söyledi.

Fotoğraf: Evrensel

Paylaş

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, “Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu”nda değişiklik yapılması hakkında anadilinde hizmet sunulması için kanun teklifinde bulundu.

TÜRKÇE BİLMEYENLER SAĞLIKTAN DOLAYSIZ FAYDALANMALI

Kanun teklifindeki gerekçede Beştaş, kişinin kendi anadilinde sağlık haklarından faydalanması gerektiğini önemine değinerek Türkiye’nin de AKİH ve Biyotıp Sözleşmesinin taraftarı olduğunu hatırlattı. Sözleşmelerin tarafı olmasına rağmen Türkiye’nin farklı toplumsal kesimlere karşı tek dilli politika izlediğini farklılıkların yok sayıldığını ifade etti. Beştaş, “Anayasa’nın 12. Maddesinde yer alan “Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir” hükmünün kişi hak ve hürriyetlerinin geliştirilmesi maksadına dönük olduğu ve 10. Maddesinde anlamını bulan “eşitlik” düzenlemesi olmuştur. Anayasa dahi kişilerin, vazgeçilemez, devredilemez haklarına vurgu yaparken herkesin eşit olduğunu da hükme bağlayarak, kişinin varoluşundan gelen haklarını güvence altına almaktadır. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır” dedi.

Kişinin sağlığa erişim noktasında kendisini en iyi ifade edebileceği kendi anadiliyle iletişimi sonucu sağlıklı bir müdahalenin yapılacağını ifade eden Beştaş, bu kanun teklifiyle Türkçe bilmeyen yurttaşların sağlıktan dolaysız faydalanabilmelerini amaçladığını belirtti.

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ise şöyle;

“MADDE 1-) 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (m) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

(n) Sağlık hizmetleri; ülke genelindeki tüm sağlık kuruluşlarında, sağlık kuruluşunun bulunduğu bölgenin nüfus yoğunluğu ve koşulları çerçevesinde, Türkçe dışında başka bir dilin anadil olarak konuşulduğu bölgelerde, bu dillerde ifa edilir.  Anadilde sağlık hizmeti; hizmet sunulan bölgede konuşulan anadili bilen sağlık personellerince yerine getirilir. Personel atamalarında o bölgedeki nüfus yoğunluğu ve konuşulan anadiller dikkate alınır. Bu şekilde atanacak personelin o bölgede konuşulan anadillerden birisini bilmesi şartı aranır. Gerekli hallerde tercüman bulundurulması ve buna ilişkin personel düzenlenmesi yapılması konusunda Sağlık Bakanlığı ilgili düzenlemeleri yapar. Yine gerekli hallerde memurlar için hizmet içi dil eğitimi verilir.

MADDE 2-) 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun Geçici-12’nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici hüküm eklenmiştir.

Geçici Madde 13-) Bu Kanunun uygulanması gereken yerlerde, diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz. Bu Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip anadilde kamu hizmetlerinin uygulanmasına yönelik yönetmelik değişikliği bu kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde yapılır.

MADDE 3-) Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4-) Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.” (Diyarbakır/EVRENSEL)

ÖNCEKİ HABER

Erdoğan'dan İmamoğlu-Yıldırım ortak yayını açıklaması: Son haftaya ışık verecek

SONRAKİ HABER

Hindistan'daki selde ölü sayısı 136'ya çıktı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa