‘Çılgın otoyol’a Danıştay freni

‘Çılgın otoyol’a Danıştay freni

AKP’nin “çılgın projeler”i arasında sayılan Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu projesi ile ilgili yayınlanan genelgenin mahkeme tarafından iptal edilmesine Başbakanlığın itirazı, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu (DİDDK) tarafından reddedildi.İzmir-İstanbul arasındaki mesafeyi 3.5 saate düşüreceği ileri sürülen otoyol p

Özer Akdemir

İzmir-İstanbul arasındaki mesafeyi 3.5 saate düşüreceği ileri sürülen otoyol projesinin ÇED sürecinden muaf tutulmasına karşı TMMOB Peyzaj Mimarları Odası ve Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) tarafından dava açılmıştı. Projenin çevresel etki değerlendirilmesinin mutlaka yapılması gerektiğine vurgu yapılan davada, 8 Aralık 2010 tarihli Başbakanlık Genelgesinin 9’uncu maddesinin yürütmesinin durdurulması istenmişti. Yolun bir an önce bitirilmesi amacını taşıyan madde projenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan malzeme ocakları, bağlantı yolları, enerji nakil hatları, depo alanları, hazır beton tesisleri, asfalt plenti ile alt ve üst yapı imalatları için gereken üretim tesislerinin çevresel etki değerlendirmesinden muaf tutulmasını öngörüyordu.

İZMİR SERMAYESİNİ ÇILDIRTAN KARAR

Açılan davada Danıştay 14. Daire’den yürütmeyi durdurma kararı çıkmasına, hükümet yetkilileri ve İzmirli sermaye çevreleri tepki göstermişti. Mahkeme kararının yol inşaatını durdurmayacağını ileri süren Bakan Binalı Yıldırım, Başbakanlığın bu karara itiraz edeceğini söylemişti. Yine İzmir sermayesi kentin gelişiminin önünün tıkandığını iddia ederek, dava açan EGEÇEP ve Peyzaj Mimarları Odası’nın cezalandırılmasını istemişlerdi. İzmir sermayesi temsilcilerinin bu iki kurum hakkında yüksek miktarlarda tazminat davaları açılmasını isteyen açıklamaları, yerel Yeni Asır Gazetesi’nde “İstemezükçüler cezalandırılsın” başlığı ile haber olmuştu.

BAŞBAKANLIĞA YETKİ DERSİ

Danıştay’ın verdiği yürütmeyi durdurma kararına Başbakanlık tarafından yapılan itiraz, Danıştay’ın en üst organı olan DİDDK tarafından genelgenin 9. maddesinin hukuka aykırı olduğu gerekçesi ile reddedildi. Genel Kurul kararındaki karşı oy yazısında ise maddenin hukuka aykırılığının yanı sıra Başbakanlığın böyle bir yetkisinin olmadığının da kararda belirtilmesi gerektiği dile getirildi. “…yasayla bir bakanlığa verilen görevle ilgili düzenleme yapma konusunda Başbakanlığın yetkisi bulunmamaktadır” denildi. Karşı oy yazısında “üst makam astın yerine geçerek karar alamaz” denilerek, Başbakanlığın buna aykırı davrandığının altı çizildi. (İzmir/EVRENSEL)

www.evrensel.net