‘Belediye tasarısı yerel yönetimlere müdahale için hazırlandı

‘Belediye tasarısı yerel yönetimlere müdahale için hazırlandı'

TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nda AKP hükümeti tarafından yapılmak istenen değişikliğe ilişkin hazırlanan raporda, tasarının merkezi idarenin yerel yönetimlere müdahale etmesi amacıyla hazırlandığına dikkat çekildi.Tasarı ile belediyelerin sayısının önemli ölçüde az

TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nda AKP hükümeti tarafından yapılmak istenen değişikliğe ilişkin hazırlanan raporda, tasarının merkezi idarenin yerel yönetimlere müdahale etmesi amacıyla hazırlandığına dikkat çekildi.

Tasarı ile belediyelerin sayısının önemli ölçüde azalacağının vurgulandığı raporda, "Son 10 yılda ülke genelinde belediye sayısının yaklaşık yüzde 60 azalması anlamına gelen böylesi bir düzenleme, ülkemizin yerel yönetim sistemi açısından önemli bir değişim anlamına da gelmektedir" denildi.

Belediye sınırlarını genişletilmesinin eleştirildiği raporda, "Mevcut yetki ve güç dağıtımı ile sınırların genişlemesi, belediye hizmetleri açısından hizmetin de genişlemesi ve yaygınlaşması anlamına ne yazık ki gelmemektedir. Tam aksine, genişletilen sınırlar, belediyelerin ve seçilen belediye başkanının toplumdan kopması anlamına gelmektedir" tespiti yapıldı. Yasa tasarısı ile büyükşehire dönüşen illerin sınırları içindeki köylerin beldelerde mahalleye dönüşeceği hatırlatılarak, "Bu yerel yönetim kültürünün pek çok yerleşmeden silinmesine, ortadan kalkmasına neden olacaktır.

Raporda, "Büyükşehire dönüşen illerin merkezlerinde bir büyükşehir belediyesi, bir ya da iki ilçe belediyesi oluşturulması, merkez açısından belediye sayısında bir artışa neden olsa da, coğrafi yapı ve iklim koşulları da dikkate alındığında, geniş alana yayılan diğer ilçelerin sınırları içinde hizmette önemli aksamalar yaşanacaktır. Yapılan düzenleme ile bir yandan ilin genelinde belediyeler halktan uzaklaşırken, kent merkezlerinde ise belediye sayısında artış yaşanmış, karmaşaya davetiye çıkarılmıştır" değerlendirmesi yapıldı. Tasarının merkezi yönetimin yerel yönetime müdahalesi gibi tasarlandığının belirtildiği raporda, "Merkezi idarenin, yerel yönetime müdahale ucu gibi tasarlanmış olan yeni yapılanmanın ortaya çıkışının, İl Özel İdareleri'nin kapatılmasından kaynaklanacak boşluğu ortadan kaldırmak olduğu görülmektedir. Ancak bu yeni yapı, bir yandan yerelleşme iddiaları bulunan bir anlayışın, aslen merkezileşmeye doğru gittiğini de göstermektedir" denildi. (ANKARA)

www.evrensel.net