07 Mayıs 2019 14:45

SES: Taleplerimizde ısrarlı, mücadelede kararlıyız

SES, 11 Mayıs'ta Ankara’da Abdi İpekçi Parkında ülkenin her yerinden gelen sağlık emekçileri ile buluşup bir kez daha taleplerini dile getirecek.

Fotoğraf: Evrensel

Paylaş

SES, 11 Mayıs’ta gerçekleştireceği Ankara buluşması ile sağlık emekçilerini talepleri etrafında birleşmeye çağırdı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin en temel taleplerine yönelik son altı aydır yürüttüğü programın bir parçası olarak 11 Mayıs'ta Ankara’da Abdi İpekçi Parkında ülkenin her yerinden gelen sağlık emekçileri ile buluşup bir kez daha taleplerini dile getirecek.

Genel merkezde yapılan basın açıklamasını okuyan SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden, sağlıkta dönüşüm programı ile halkın sağlığını paranın egemenliğine tabi kılan, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini de kölece çalışma koşullarına mahkum eden siyasi iktidarın, bu politikalarını sürdürmekte ısrar etmeye devam ettiğini vurguladı.

Açıklamada yürütülen politikalar ile ilgili şu ifadeler yer aldı:

  • İş güvencesinden yoksun, esnek ve kuralsız çalıştırma biçimi, 20 Temmuz 2016 tarihinde yürürlüğe sokulan OHAL ve KHK’lerle birlikte artarak devam etmiştir. Kamu emekçileri hukuksuz bir biçimde ihraç edilirken, güvenlik soruşturmaları ile de çalışma ve eğitim hakkına yönelen saldırının boyutu geleceğimizi güvencesizleştirme üzerine yönelmiştir.
  • Sağlıkta dönüşüm programı ile sağlık hak olmaktan çıkarılmış, koruyucu sağlık hizmetleri tasfiye edilmiş, paran kadar sağlık anlayışı ile sağlık hizmetine ulaşımın önüne engeller konulmuştur.
  • Sosyal hizmetler alanı ise neoliberal politikalarla giderek piyasaya açılır duruma getirilmekte, kamusal hizmet olarak kamu tarafından verilmesi gereken sosyal hizmetler özelleştirilip, özel kurumlara devredilirken, sosyal hizmetler hak olarak değil “yardım”, “lütuf” olarak sunularak, iktidara bağımlı toplum yaratılmak istenmektedir.
  • Yeni emek ve siyasal rejim özelde çalışma yaşamını genel olarak yaşam koşullarını zorlamaktadır. Bu emek rejimi iş kolumuzda mesleki itibarsızlaştırmayla beraber şiddet ve intiharlar artmaktadır.

Her seçimde, yetki dönemlerinde, sağlık ve sosyal hizmet alanını ilgilendiren önemli günlerde siyasi iktidarın, yanına yandaş sendikayı da alarak sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini boş vaatlerle oyalamaya çalıştığını ifade eden Erden şöyle konuştu: “Bizler vaat dinlemeyi, oyalanmayı kabul etmiyor, çözüm istiyoruz… Bugüne kadar sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin yaşadığı sorunları tespit edip, onlarla birlikte oluşturduğumuz talepleri elde etmek için yoğun bir mücadele programını hayata geçirdik ve taleplerimizi elde edene kadar da mücadelemizi yükselterek sürdüreceğiz."

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİNİN TALEPLERİ

  1. Haksız ve hukuksuz bir şekilde ihraç edilen sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin işine iade edilmesi ve güvenlik soruşturmalarının iptal edilmesi,
  2. Kamuda sözleşmeli 4-A, 4-B, 4-C, 4-D, geçici, ücretli, vekil, sözleşmeli vb. bütün güvencesiz çalışma biçimlerine son verilmesi tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin kadroya geçirilmesi ve güvenceli istihdamın esas alınmasını, OHAL KHK ile herhangi bir hukuki delil ve mahkeme kararı olmadan işinden ekmeğinden edilen tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin işine iade edilmesi.
  3. Performansa dayalı ücretlendirmeden vazgeçilerek temel ücretin yükseltilmesi ve yapılan/yapılacak olan tüm ek ödemelerin emekliliğe yansıtılarak çalışırken ve emeklilikte insanca yaşamaya yetecek ücret istiyoruz.
  4. Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin ek göstergelerinin 3600’den başlayarak kademeli olarak arttırılmasını istiyoruz.
  5. Fiili Hizmet Süresi Zammının (yıpranma payı) sağlık ve sosyal hizmet işkolunda çalışan tüm emekçileri kapsayacak şekilde, geçmiş çalışma süreleri de dahil edilerek ve fiili çalışma şartı ortadan kaldırılarak yeniden düzenlenmesini istiyoruz.

Sorunların biriktiği ve iktidarın çözüme yönelik adım atmaktan imtina ettiği bu dönemde mevcut koşulların değiştirilmesi ve taleplerin elde edilmesi yönünde kararlılıklarını bir kez daha ifade etmek için 11 Mayıs 2019 Cumartesi günü saat 11:00’de Abdi İpekçi Parkında olacaklarını belirten Erden, tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini ve halkı talepler etrafında birleşmeye, mücadele etmeye ve kazanmaya davet etti. (HABER MERKEZİ)

Reklam
ÖNCEKİ HABER

TTB Merkez Konsey Başkanı Sinan Adıyaman: Susmamak görevimiz

SONRAKİ HABER

Sabancı Holding yöneticilerine suç duyurusu: Temsa'da hileli iflas mı var?

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa