10 Ekim 2012 07:36

İşçilerin TİS hakkı gasbediliyor

DİSK-Ar’ın araştırmasına göre Toplu İş İlişkileri Kanunu yasalaştığı zaman 6 milyon 298 işçi toplusözleşme yapamayacak. Taslakta yer alan işkolu barajı yüzde 3 olduğu zaman tüm kayıtlı işçilerin yüzde 57’si  için toplusözleşme hayal olacak.  Bu işçilerin çalıştığı 7 işkolunda yetk

İşçilerin TİS hakkı gasbediliyor
Paylaş
Derya Dursun

DİSK-Ar hazırladığı raporu bugün kamuoyuna açıkladı. Rapora göre mevcutta yüzde 10 olan ve kamuoyuna yeni taslakta yüzde 3 olarak sunulan baraj istatistik oyunları ile yüzde 24’e yükselecek. Mevcutta yetkili sendikalar bile bu nedenle yetkisiz kalacak. Rapora göre bunun iki nedeni var; “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yerine aynı bakanlığa bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiklerinin esas alınmasından ötürü 2 katına çıkan işçi sayısı, Sendika üye sayılarının sadece dörtte birinin geçerli sayılacak olmasıdır. Bunun yanında sektör birleşmeleri nedeni ile kimi işkollarında baraj daha da yükselecektir.”

SENDİKAYA DEĞİL, İŞÇİYE BARAJ

2011 Temmuz ayı itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu’na kayıtlı, işçi statüsünde çalışanların “Toplu İş İlişkileri” kanun taslağında yer alan sektörlere (mevcut iş kolları tüzüğü dikkate alınarak) DİSK-AR tarafından dağıtılması sonucu bulunan iş kollarındaki işçi sayıları ile ÇSGB Çalışma Hayatı İstatistikleri, “31 Aralık 2011 Tarihi İtibari ile Yürürlükte olan veya Hizmet akdine Dönüşen Toplu İş Sözleşmelerinin İşkollarına Göre Dağılım Tabloları” dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre, mevcut yasaya ve istatistiklere göre yetkili olan kimi sendikalar, 5 yıl içinde üye sayısını 10 kattan fazla artırarak 90 bin üyeye ulaşmak zorunda. Sendikalaşma oranlarının barajlar ve yetki sorunları nedeniyle sürekli olarak azaldığı bir süreçte, mevcut yapıyı koruyan düzenlemelerle üye sayılarında ciddi bir artış beklemek mümkün değildir. Yasa tasarısı yasalaşırsa; yüzde 3 barajla ticaret, büro, eğitim, sağlık, ulaştırma, turizm, inşaat, basın, liman, ardiye ve depoculuk faaliyetlerinde çalışan işçiler için toplusözleşme yetkisine sahip sendika kalmayacaktır. Bu kayıtlı işçilerin yüzde 57’si yani 6 milyon 298 bin işçi için fiili toplusözleşme yasağı demektir.

29 SENDİKA YETKİSİZ

Yüzde 3 barajla ağaç, kağıt, iletişim, savunma, elektrik, tekstil, petro-kimya, gemi yapımı ve deniz ulaşımı sektörlerinde toplusözleşmeli tek sendika dayatması gerçek olacaktır. İşçilerin yüzde 26’sı için sendika seçme özgürlüğü hayal haline gelecek.

Yüzde 1 barajla 10, yüzde 2 barajla 13, yüzde 3 barajla 6, toplamda 29 sendika toplusözleşme hakkını yitirecek. Bu durum mevcutta yetkili sendikaların çoğunun yetkisiz kalması demek.

Yasanın uygulamaya girmesi ile birlikte yüzde 1 barajı altında kalan sendikalara üye yaklaşık 50 bin işçinin toplusözleşme hakkı gasp edilecek. Yüzde 2 baraj ile bu sayıya 145 bin işçi ilave olacak ve toplusözleşme hakkı gasp edilen işçi sayısı 195 bine çıkacak. Yüzde 3 baraj durumunda toplusözleşme hakkı gasp edilen işçi sayısı 82 bin artışla 277 bine ulaşacak. Yasa ile sendikalı işçi sayısı 680 binden 400 bine, oransal olarak yüzde 3,6’ya gerileyecek. (İstanbul/EVRENSEL)


BARAJLARA GÖRE SENDİKALARIN DURUMU

Ağaç ve kağıt iş kolunda yüzde 1 barajı ile Ağaç-İş ve Tümka-İş, yüzde 2 barajı ile Selüloz-İş, Yüzde 3 barajı ile Öz Ağaç-İş yetkisiz kalacak.

Metal iş kolunda yüzde 2 barajı ile Çelik-İş ve Birleşik Metal-İş yetkisiz kalırken, sadece Türk Metal Sendikası barajı aşabiliyor.

Ticaret ve bor iş kolunda yüzde 1 barajı ile Sosyal-İş ve Koop-İş, yüzde 2 barajı ile Tez Koop-İş yetkisiz kalacak.

Taşımacılık iş kolunda yüzde 1 barajı ile TÜMTİS ve Nakliyat-İş, yüzde 2 barajı ile Demiryol-İş, yüzde 3 barajı ile Hava-İş yetkisiz kalacak.

İletişim ve gıda iş kollarındaki sendikalar yüzde 3 barajını da aşabiliyor.

Turizm işkolunda yüzde 2 barajı ile OLEYİS, yüzde 3 barajı ile TOLEYİS yetkisiz kalacak.

Güvenlik, genel, enerji, maden iş kollarındaki sendikalar barajı aşabiliyor.

İnşaat iş kolunda yüzde 3 barajı ile Yol-İş yetkisiz kalacak. Tekstil işkolunda yüzde 2 barajı ile Öz İplik-İş ve DİSK/Tekstil yetkisiz kalırken, TEKSİF barajı aşabiliyor. Basın işkolunda yüzde 2 barajı ile Basın-İş ve TGS yetkisiz kalacak. Petro-kimya işkolunda yüzde 2 barajı ile Lastik-İş yetkisiz kalırken, Petrol-İş yetkiyi aşabiliyor. Çimento, banka ve ormancılık işkollarındaki sendikalar barajları aşabiliyor.

Gemi yapımı, deniz taşımacılığı, liman, ardiye işkolunda yüzde 2 barajı ile Liman-İş ve Dok Gemi-İş, yüzde 3 barajı ile Türk Deniz-İş yetkisiz kalacak.

Reklam
Reklamsız Evrensel için abone ol
ÖNCEKİ HABER

Bahçeli: O müdür görevden alınmalı

SONRAKİ HABER

Sinop’ta Kürt öğrencilere ırkçı saldırı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
Evrensel Ege Sayfaları
EVRENSEL EGE

Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...