28 Nisan 2019 18:44

Yurttaş Brych kitabı üzerine 

Bu kitabın bir anlamda insancıl umutların ortaya çıkışının formülünü verdiğine inanıyor, mutlaka okunması gerektiğini düşünüyorum.

Paylaş

Bir lise öğrencisi 
Adana 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan yeni dünyadan bir kesit sunan bu kitaba birkaç ay önce eriştim.  Başlarda dönemin Çekoslovakya'sı ve yurttaşlarının zihniyetini aynı anda hissetmemiz gerektiğinden devam edebilmek zorlayıcı oldu, ancak taşları yerine oturtmayı başarınca düşünce dünyama dair çok önemli kazanımlar elde ettim. 

DEVRİME OLAN İNANÇ PEKİŞİR 

1930’larda hızla yükselen faşist dalgadan payını alan Çekoslovakya, Nazi Almanya'sının yayılmacı politikalarına içeriden de destek bulunması üzerine teslim olur. Nazizmi ve İkinci Dünya Savaşı'nı çok trajik bir şekilde tadan halk yeniden toparlanmanın yollarını aramaktadır. O esnada tüm dünya proletaryalarına yayılmaya başlayan işçi sınıfının sömürü düzenine karşı iktidar kurması fikri Çekoslovakya'yı da sarmaya başlar. Bunun üzerine Nasyonal Sosyalist Çekoslovak Partisi ve burjuva iktidarının tüm çabalarına rağmen Şubat Devrimi gerçekleşir. İşçi sınıfı elde ettiği zaferin sarhoşluğu içerisinde örgütlenip ülkeyi yeniden kurmaya hazırlanırken kapitalistler mal varlıklarını satarak yurt dışına kaçmanın peşindedir. Doğu'da git gide güçlenen Sovyetler Birliği'nin desteğini de alan sosyalistler tarihte yeni bir sayfa açarlar. Bu esnada halkın yanı sıra aydınlar da devrim ve izleyeceği yol hakkında tereddüt içerisindedir. Kitapta bahsedilen Brych Yurttaş da bu aydınlardan biridir. Üniversite yıllarında sosyalist düşünce ve yazarlarla tanışmış aydın, teori açısından bu halk hareketine sempati beslerken bunun uygulanması esnasında önyargılara kapılır ve karşı-devrimci olmasa bile tarafsız davranmaya karar verir. Zaman içinde yaşadığı olaylarla birlikte hayata karşı umutsuzluğa kapılan kahramanımız ülkeden kaçmakta olan burjuvalarla beraber bulur kendini. Onların perişanlığını, kazanma hırsını ve sömürme arzularını yakından gözlemledikçe devrimin pratikteki doğruluğuna yaşayarak ikna olur. Değişimler sonucunda düzenin değişebileceğini anlayan Brych'in eşitsizliklerin kalıcı olduğuna dair olan inancı parçalanır. 

EN BAŞTAN BAŞLAYALIM 

Bir tarihi dönemi, enternasyonal ve halkçı fikirlerin tüm dünyayı ve bireyleri sentez bir şekilde nasıl beraber sardığını anlatan bu kitap bana hiç kimsenin saf iyi veya saf kötü olamayacağına, bununla beraber insanların doğuştan beri taraf olduklarına ve bir sınıf mücadelesi içerisinde olduklarına ve iki taraftan birinin kazanana dek bu sürecin devam edeceğine dair çeşitli fikirler kazandırdı. Bu kitabın bir anlamda insancıl umutların ortaya çıkışının formülünü verdiğine inanıyor, mutlaka okunması gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten “yurttaş” olabilmenin bilincini, insanlık bilincini elde edemeden sağlayamayız. O halde işe en baştan başlayalım. 

 

ÖNCEKİ HABER

Yaşam bir savaş mıdır? 

SONRAKİ HABER

EMO Bilim - Akademi - Mühendislik buluşması gerçekleşiyor

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa