Hak-İş’e kıyağa Kumlu desteği

Hak-İş’e kıyağa Kumlu desteği

Meclis’in açılmasıyla birlikte sendikalar kanununda yapılacak olan değişiklikler yeniden gündeme geldi. Yeni ismi ile Sendikalar ve Toplu İş İlişkileri Kanunu olarak son günlerde tartışılan yasada sürekli bir değişim yaşanıyor. Tasarının içeriği tarafların her görüşmesinde değişime uğruyor.Son olarak Çalışma Baka

Gökhan Durmuş / Ercüment Akdeniz

Son olarak Çalışma Bakanı, Türk-İş Başkanı, Hak-İş Başkanı ve TİSK Başkanı imzaladıkları protokolle tasarıyı yeniden değiştirdi.

Tasarının içine protokolle konan bazı maddeler Hak-İş konfederasyonuna çok büyük kıyaklar içeriyor. Hak-İş’i kayıran bu protokole yönetime haber vermeden Türk-İş Genel  Başkanı Mustafa Kumlu’nun da imza atması akıllara ‘acaba Hak-İş sendikasına mi geçecek?’ sorusunu getirdi.

Protokolde yer alan bazı maddeler şöyle; “Daha önce 30 kişinin altında işçinin çalıştığı işyerlerinde işe iade davası açılamıyor ama sendikal tazminat davası açılabilirken protokolle sendikal tazminat davası da açılamaz hale geliyor. Sendikal tazminat davalarında 4+8 aylık ücretteki 4 kaldırılarak sadece 8 aylık ücret verilecek. İş kolu barajı üç aylığına yüzde sıfır kabul edilecek. Üyelik ve istifada noter şartı 1 yıl sonra kaldırılacak. Sendika kurmak için o iş kolunda çalışma zorunluluğu kaldırılacak. İşyerleri önünde grev ya da direniş çadırı kurmak yasaklanacak.”

BARAJ KİM İÇİN YÜZDE 0?

İmzalanan protokol ile üç aylığına iş kolu barajı yüzde sıfıra indirilecek ama noter şartı bir yıl sonra kaldırılacak. Yani bu üç aylık süre içerisinde sadece parası olan sendikalar kurulup, örgütlenebilecek. Hak-İş’in kurduğu basın iş kolundaki Medya-İş bu düzenleme sayesinde üç aylık süre içinde yetkili sendika haline gelecek.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Ercan İpekçi konuyu şu sözlerle değerlendirdi; “Bu kanun hükümet güdümünde sendikaların yaratılmasına zemin hazırlayan bir kanun. Sendikacılığın özünde mücadele var, hak kazanımı var ama yönetimlerin, idarenin, siyasi iktidarların güdümünde hareket etmek, biat etmek yok. Bu şekilde sahte düzenlemelerle kurulan örgütlerin adına sarı sendika bile denmez. TGS’nin kimliği, mücadeleciliği bellidir, baskılara boyun eğmediği için üzerinde çok büyük operasyonlar yapıldı. Biz bu mücadeleci tutumumuzla bütün hukuksuzluklarla başedeceğiz.” Hak-İş’in bir diğer sendikası Öz Büro-İş de Milli Eğitim Bakanlığında çalışan 4-c’lileri üye yaparak yetkili sendika haline gelecek.

Noter şartının bu süre içinde kaldırılmayacak olması özellikle DİSK’e bağlı yetkisiz sendikaların da örgütlenmesinin önüne geçecek.

MAHKEME KAPATTI, PROTOKOL AÇTI

Protokoldeki bir diğer düzenleme de Hak-İş’e bağlı Öz Orman-İş Sendikasını kurtarmak için konulmuş. Sendika kurmak için o iş kolunda çalışma zorunluluğu bu protokolle kaldırıldı. Geçtiğimiz günlerde Ankara 13. İş Mahkemesi verdiği kararda, Öz Orman-İş Sendikası kurucularının orman iş kolunda değil inşaat işkolunda çalıştıklarına karar vermişti. Bu kararla Öz Orman-İş Sendikası yasal olmaktan çıktı. Mahkemenin verdiği bu kararın ardından imzalanan bu protokol ile Öz Orman-İş Sendikasının kapatılmasının önüne geçiliyor.

Protokolle ilgili Türk-İş’e bağlı Orman-İş Genel Başkanı Baki Yüksel, haberinin olmadığını söyledi. Geçtiğimiz hafta Türk-İş Başkanı Mustafa Kumlu ile görüştüklerini ve mahkeme kararını ilettiklerini aktaran Yüksel, “Şahsa özel yasa çıkacak buna mani olun dedik. Türk-İş Başkanı ile görüştük mahkeme kararını boşa çıkartmak için yaptıklarını söyledik. Böyle bir şeyin altında Türk-İş Başkanının imzası olduğuna inanmıyorum. Bize görüşmemizde böyle bir maddenin olamayacağını söyledi. Hem bizi hem Tarım-İş Sendikasını zor durumda bırakacağını söyledik. Kendine bağlı iki sendikaya zarar verecek bir şeyin altına imza atacaklarına inanmıyorum” diye konuştu. (İstanbul/EVRENSEL)


TÜRK-İŞ VE MECLİS ÖNÜNDE EYLEM VAR

Protokolle ilgili gazetemize açıklama yapan Sendikal Güç Birliği Platformu (SGBP) Dönem Sözcüsü ve TÜMTİS Genel Başkanı Kenan Öztürk, bu protokolün Mustafa Kumlu tarafından imzalanıp imzalanmadığı konusunda ellerinde bir belgenin olmadığını ancak imzalandığı konusunda duyumlar aldıklarını dile getirdi. 30 kişinin altında işçi çalıştıran işyerlerinde sendikal tazminat davası açılamayacak olmasının örgütlenmeye ciddi zarar vereceğini belirten Öztürk, “Bugüne kadar işe iade davası açamıyorduk. Buna karşı mücadele ettik. Şimdi sendikaya üye olan işçi işten atıldığı zaman tazminat davası da açamayacağız. Bu çok tehlikeli bir durum. Çünkü Türkiye’deki işletmelerin yüzde 60’ı 30 kişinin altında işçi çalıştırıyor. Ayrıca büyük şirketler de taşeronlarına 30 kişiden az çalıştır telkininde bulunacak” diye konuştu.  Baraj konusunda yüzde 1 ile 10 sendikanın, yüzde 2 ile 13 sendikanın yüzde 3 ile de 6 sendikanın baraj altında kalacağını belirten Öztürk, bu antidemokratik yasayı kabul etmeyeceklerini kaydetti. Öztürk, SGBP olarak bugün saat 10.00’da Türk-İş önünde eylem yapacaklarını, ardından da diğer emek örgütleri ile birlikte Meclis’e yürüyeceklerini söyledi.

www.evrensel.net