Öğretmenler hak ettiği değeri görmüyor

Öğretmenler hak ettiği değeri görmüyor

5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü nedeniyle yapılan yazılı açıklamada Eğitim Sen Genel Merkezi, öğretmenlerin böyle bir günü çözülmesi gereken sorunlarla karşıladığını belirterek Türkiye’de öğretmenlerin hak ettiği değeri görmediği dile getirildi. Başbakan ve Milli Eğitim Bakanının öğretm

EĞİTİM EMEKÇİLERİNİN YÜZDE SEKSENİ BORÇLU

AKP’nin 10 yıldır benimsediği sermaye yanlısı, emek düşmanı politikalar sonucunda eğitim emekçilerinin yüzde 80’ininin borçlu ve üçte ikisinin geçinebilmek için ek iş yapmak zorunda kaldığı dile getirilen açıklamada, “OECD ülkeleri içinde en düşük ücreti ülkemiz öğretmenleri almasına rağmen, Milli Eğitim Bakanı ve Başbakanın dönem dönem öğretmenler az çalışıp yüksek ücret alıyorlarmış gibi açıklamalar yapması anlaşılır değildir. Üstelik özellikle Ömer Dinçer’in bakan olmasının ardından öğretmenler okullarda çok sayıda angarya iş yapmak zorunda bırakılmış, 4+4+4 sistemi ile birlikte çalışma yükü daha da ağırlaşmıştır” diye belirtildi.

4+4+4 MAĞDURİYETLER YAŞATIYOR

Türkiye’de eğitim sisteminin yıllardır çözülmeyen sorunlarının, öğretmenleri ve diğer eğitim emekçilerini olumsuz etkilediği söylenen açıklamada, “Eğitimde 4+4+4 modeline geçilmesi ile birlikte özellikle sınıf öğretmenleri ciddi mağduriyetler yaşamış, çok sayıda sınıf öğretmeni norm fazlası durumuna düşürülmüştür. Öğretmenlerin mağduriyeti sadece bununla sınırlı kalmamış özür grubu atamaları ve tayinlerde yaşanan sorunlar nedeniyle yaşanan sorunlar daha da derinleşmiştir” denildi.

ÖĞRETMENLERİ EN ÇOK ÇALIŞAN ÜLKE TÜRKİYE’DİR

Milli Eğitim Bakanı ve Başbakanın aksi yöndeki iddialarına karşın, öğretmenleri en çok çalışan ülkelerin başında Türkiye’nin geldiği belirtilen açıklamada, “Öğretmenlerin yıllık çalışma saati ortalaması OECD ülkeleri içinde 1675 saat iken, Türkiye’de öğretmenler 1816 saat ile OECD ortalamasına göre 141 saat daha fazla çalışmaktadır. Eğitimde 4+4+4 modeline geçilmesi ile birlikte okul öncesi çağdaki 60-71 ay arasındaki çocukların ilkokula alınması, sınıfların aşırı kalabalık olması, seçmeli ders sayısında ve ders saatlerindeki artış vb. gibi çok sayıda sorun nedeniyle öğretmenlerin yıllık çalışma saatlerinin bu yıldan itibaren belirgin bir şekilde artması kaçınılmaz görünmektedir” denildi.

Yapılması gerekenin, anayasal bir hak olan eğitim hakkının tüm yurttaşlar için ayrım gözetilmeksizin yerine getirilmesini sağlamak olduğu vurgulanan açıklamada, “ Genel olarak eğitim sisteminin ve eğitim emekçilerinin içinde bulunduğu bütün olumsuz koşullara karşın, umutsuz olmamak için çok neden bulunmaktadır. Eğitim emekçilerine egemen sistem tarafından dayatılan her türlü baskıcı, ayrımcı, gerici ve piyasacı anlayış reddedilmelidir. Eğitim Sen olarak, yaşadığımız bütün sorunlara rağmen bütün öğretmenlerimizin, eğitim ve bilim emekçilerinin 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz” denildi. (HABER MERKEZİ)


ÖĞRETMENLERİN YAŞADIĞI SORUNLAR

*Türkiye’de çalışan öğretmenler, OECD ülkeleri içinde en çok çalışan, en düşük maaş alan öğretmenler arasındadır;
*Öğretmenlerin yüzde 80’i geçinebilmek için ek iş yapmak zorunda kalmaktadır;
*Öğretmenler, sık sık değişen eğitim politikalarının ve siyasi iktidarın tasarruflarının mağduru olmayı sürdürmektedir;
*Öğretmenlik mesleğinin standartları özellikle AKP döneminde düşürülmüş, nitelikli öğretmen yetiştirme politikaları terk edilmiştir;
*Öğretmenlerin bugünkü çalışma koşulları ve maaşlarıyla kendilerini mesleki olarak yetiştirmeleri ve geliştirmeleri mümkün değildir;
*Öğretmen açıkları sorununa kalıcı sorunlar üretilmemekte, 300 bini aşkın işsiz öğretmen kadrolu olarak atanmayı beklemektedir;
*Öğretmen açıkları ücretli öğretmenler tarafından kapatılmak istenmekte, eğitimde esnek, güvencesiz ve kuralsız çalışma uygulamaları her geçen gün artmaktadır.
*Eğitimin gün geçtikçe paralı hale getirilmesinin bir sonucu olarak öğretmenler öğrencilerden çeşitli adlar altında para toplamaya zorlanan birer “tahsildar” durumuna düşürülmüştür;
*Sınıf mevcutlarının fazlalığı, okul öncesi çağdaki çocukların zorla ilkokula kayıt edilmesi vb. sorunlar eğitimi ve öğretmenlerin mesleklerini sağlıklı bir şekilde yapmalarını engellemektedir;
*Öğretmenlerin büyük bölümünde iş yükü artışına paralel olarak meslek hastalıklarında artış yaşanmaktadır;
*Demokratik haklarını kullandıkları ve sendikal çalışmalara katıldıkları için her yıl çok sayıda öğretmen soruşturma geçirmekte, cezalandırılmakta ya da sürgün edilmektedir.
*Son yıllarda çok sayıda Eğitim Sen üyesi sendikal faaliyetleri nedeniyle gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır. Halen içlerinde Eğitim Sen Genel Sekreteri ve Merkez Kadın Sekreterinin de bulunduğu 50’ye yakın Eğitim Sen yönetici ve üyesi cezaevinde tutuklu bulunmaktadır.


DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜN ÖNEMİ NE?

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 1994’ten bu yana 5 Ekimin Dünya Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. “Dünya Öğretmenler Günü’nün önemi, uluslararası öğretmen örgütlerinin katkılarıyla 5 Ekim 1966 tarihinde ILO ve UNESCO tarafından “Öğretmenlerin Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararı”nın alınmış olmasıdır.

www.evrensel.net