16 Mart 2019 20:32

TMMOB Kocaeli İKK: Kentin sakini değil, sahibi olmak istiyoruz

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu, basın toplantısı düzenleyerek yerel yönetimlere ilişkin seçim bildirgesini yayımladı.

TMMOB Kocaeli İKK: Kentin sakini değil, sahibi olmak istiyoruz

Fotoğraf: Evrensel

Paylaş

31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu seçim süreci ve yerel yönetim anlayışına ilişkin politika, düşünce, uyarı ve önerilerini kamuoyu ile paylaştı. Tarihi Taş Bina'da düzenlenen basın açıklaması öncesi TMMOB Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Murat Kürekçi Yeni Zelanda'da meydana gelen ırkçı saldırıyı lanetledi. Kürekçi “İnancı, milliyeti, düşüncesi ne olursa olsun insanların yaşamlarına kast eden saldırıların karşısında; kardeşliği, insanlığı ve yaşam hakkını savunmaya devam edeceğiz” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Belediye Başkan Adayı Reyhan Başaran'ın da katıldığı açıklamada, demokrasinin hiçe sayılarak iktidar erklerinin tamamının tek merkezde toplandığını, kendi söylemleriyle “bir anonim şirket gibi” yönetilen ülkede sermaye ile devlet arasındaki ilişkinin arazi rantı üzerinden şekillenmekte olduğunu söyleyen Kürekçi “TMMOB, kentlerimizde var olan sorunların aşılmasını, sağlıklı, yaşanabilir ve güvenli kentsel çevrelerin üretilmesini, kentsel yaşam kalitesinin iyileştirilmesini, kent halkının, emek ve meslek örgütlerinin demokratik katılımını ve denetimini sağlayacak bir anlayışın geliştirilmesini, öncelikli ve temel gereklilik olarak görmektedir” dedi. Bir önceki yerel seçimlerden bugüne geçen 5 yıllık süre içerisinde 3 kez Milletvekili Genel Seçimleri, 2 kez Cumhurbaşkanı Seçimleri, 1 kez de Anayasa Referandumu için sandık başına gidildiğini, bu kadar kısa bir zaman dilimi içerisinde bu kadar fazla sayıda seçim yapılmasının, ülkemizde sürdürülebilir ve istikrarlı bir demokratik rejimin olmadığının en büyük göstergesi olduğunu dile getiren Kürekçi “TMMOB olarak bu rejimin istikrarsızlık ve kriz üreteceğini en başından itibaren dile getirdik. Aradan geçen zaman, eleştiri ve uyarılarımızda ne kadar haklı olduğumuz gösterdi. Bugün ülkemiz gerçek anlamıyla bir yönetim krizi ve bununla ilişkili derin bir ekonomik krizle yüz yüze bulunuyor” dedi.

YEREL YÖNETİMLERDE DEMOKRASİ KRİZİ

Türkiye’nin içinden geçtiği krizin bir diğer boyutunun da yerel yönetimlerde yaşandığını, bugün Türkiye nüfusunun yüzde 40’ının, seçimle iş başına gelmemiş, doğrudan iktidar tarafından atanmış isimler tarafından yönetilmekte olduğunu ifade eden Kürekçi, seçilmiş yerel yöneticilerin siyasal iktidar tarafından azledilerek atanmışların yetkilendirilmesinin demokrasiyle bağdaşır bir yanı bulunmadığını söyledi. Kürekçi “Yerel yönetim yetkilerinin iktidar tarafından gasbedilmesinin önemli bir boyutu ise özellikle HDP bileşenlerinden biri olan Demokratik Bölgeler Partisi’nin elinde bulundurduğu 102 belediyenin 94’ünde seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine ‘kayyım’ atanmasıdır. Aralarından Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerinin de bulunduğu 10 il ve 84 ilçe iktidarın atadığı memurlar eliyle yönetilmektedir” dedi.

Yerel seçimlere hangi koşullarda gidildiğini değerlendirdikten sonra açıklamanın ikinci kısmında TMMOB Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şube başkanı Murat Kürekçi nasıl bir yerel yönetim istediklerini anlattı. Kürekçi yerel yönetimlerin; kendi kendini yöneten, katılımcılığı benimseyen, temel kentsel sorunların olabildiğince toplumun tüm katmanlarının mutabakatı ile çözüleceğine inanan, şeffaf, hesap vermeye ve demokratik denetime açık, gücünü halktan alan yönetimler olmaları gerektiğini savundu.

Merkezi idarenin yerel yönetimler üzerindeki vesayetini arttıran; mahalli idare sistemini, hizmete erişilebilirliği yok eden; yerel katılımı ortadan kaldıran “bütünşehir” sisteminden vazgeçilmesi gerektiğini söyleyen Kürekçi, “Su, orman, mera, yaylak, kışlak, tarım alanları gibi doğal varlıklar ve çevre; planlama, enerji, kültürel varlıklar, bayındırlık, ulaşım gibi kent topraklarının kullanım kararlarını doğrudan etkileyen konularda merkezi idarenin sınırsız yetkisi kaldırılmalı, yerel yönetimlerin ve kent sakinlerinin de söz sahibi olacağı yeni bir yapı kurgulanmalıdır” dedi.

Seçenlere seçilmişleri geri çağırma hakkı verilmelisi, yüz kızartıcı suçlar hariç ülkede yaşayan hiç kimsenin, siyasi nedenlerle seçme ve seçilme hakkı sınırlandırılmaması gerektiğini dile getiren Kürekçi “Katılımcı yerel yönetim anlayışı; ayrımcılık yapmadan, eşitlik, kapsayıcılık, hesap verebilirlik ve hukuk üstünlüğü gibi insan hakları ilkeleri üzerine temellendirilmiş yaklaşımla, halkın her kesiminin kendi yaşamlarını doğrudan etkileyen kararların alınması süreçlerine katılımlarını gerektirir. Halkçı, toplumcu, katılımcı yerel yönetimlerde kentin sakini değil, sahibi olmak istiyoruz” dedi. (Kocaeli/EVRENSEL)

Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
ÖNCEKİ HABER

Direnişteki Zümrüt Gıda işçilerine EMEP’ten dayanışma ziyareti

SONRAKİ HABER

Gazeteci İshak Karakaş’a 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa