15 Mart 2019 20:49

“İyi yönetilmeyen Adana artık göç veren bir kent”

TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Adana Kent Sorunları Sempozyumu başladı.

“İyi yönetilmeyen Adana artık göç veren bir kent”

Fotoğraf: Evrensel

Paylaş

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Adana İl Koordinasyon Kurulu tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Adana Kent Sorunları Sempozyumu başladı.  Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleşen sempozyumun teması “Kentleşemeyen Adana” oldu. Sempozyumda 2 gün boyunca “Enerji ve Sanayii”, “Kent ve Çevre”, “Kent Yaşamı ve Ekoloji”, “Tarihi Çevre, Koruma ve Değişim”, “Planlama ve Kentleşme”, “Kent Kültürü ve Kent Sosyolojisi”, “Ulaşım, Altyapı ve Mühendislik” konulu oturumlar gerekleşecek. Önceki sempozyumlardan bu yana gelişmelerin paylaşıldığı ilk oturumda trafik, kentleşme, imar konularındaki gerileme ve buna bağlı olarak net göç verme hızının 2011’den bu yana yüzde eksi 3’ten eksi 6’ya gerilediği, Adana’nın atık göç veren kent durumuna geldiği belirtildi.

‘ADANA İYİ YÖNETİLMEDİ’

Sempozyumun açılışında konuşan TMMOB İKK Sekreteri Erol Salman,  Seyhan nehri, sahip olduğu kentsel ve kültürel birikimi, insan kaynağı, konumu, Çukurova’nın tarımsal potansiyeli, sanayisiyle Adana’nın sayılı kentlerden biri olmayı hak ettiğini belirterek planlama, kentleşme, yapı denetimi, imar, tarım, gıda, çevre, altyapı, enerji, kentsel dönüşüm gibi konuların iyi yönetilmediğini söyledi. Yerel seçimlere az bir süre kaldığını hatırlatan Salman, “Siyasi ve ekonomik çıkarcılığın ortadan kaldırıldığı yönetim ilkesine sahip olmak, insan odaklı ve öncelikli hizmet üretmek yerel yönetimlerin temel karakteri olmalıdır” dedi.

‘TÜRKİYE NÜFUSUNUN YÜZDE 40’I ATANMIŞ İSİMLER TARAFINDAN YÖNETİLİYOR’

Siyasetin gündeminde 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimler varken halkın gündeminde ekonomik kriz olduğunu dile getiren TMMOB Genel Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz,  “2018’in son çeyreğinde % 3 küçülen ülke ekonomisinde 2019'un "kriz yılı" olacağı, ekonomik küçülmeye bağlı olarak işsizliğin, hayat pahalılığının ve yoksulluğun artacağını görmek için kahin olmaya gerek yok” dedi.  Bölgedeki 102 belediyenin 94’ünde seçilmiş belediye başkanları görevden alınarak yerlerine “kayyım”lar atandığını dile getiren Koramaz, Türkiye’nin içinden geçtiği krizin bir diğer boyutunun da yerel yönetimlerde yaşandığını belirterek “Bugün Türkiye nüfusunun yüzde 40’ı, seçimle iş başına gelmemiş, doğrudan iktidar tarafından atanmış isimler tarafından yönetilmektedir” dedi.

‘KENTLERİMİZ EMEKÇİLER İÇİN YAŞANILAMAZ BİR DURUMA GETİRİLMEKTEDİR’

Kentlerde  toplumsal çıkarları göz ardı eden ve insan yaşamını hiçe sayan yerel yönetim politikalarına dikkat çeken Koramaz, “Bugün içinde yaşadığımız kentlerin mekansal ve çevresel bağlamda, niteliksiz yapılaşmasının, sağlıksız büyümesinin ardında piyasa güçlerini kent politikalarının belirlenmesinde tek hakim güç olarak gören siyasal yaklaşımlar yatmaktadır” dedi. Bu yaklaşımlar sonucu,başta su, elektrik, doğalgaz ve ulaşım olmak üzere temel kentsel altyapı hizmetleri ile eğitim, kültür, sağlık, çevre vb. alanlarda sağlanan sosyal hizmetler özelleştirilerek, ticarileştirilerek, kentlerimiz emekçiler ve yoksullar için yaşanılamaz bir duruma getirilmektedir” dedi. Kent parçalarının “kentsel dönüşüm” adı altında, içinde yaşayanlardan bağımsız, yeni imar hakları verilerek sermaye çevrelerine pazarlandığını söyleyen Kormaz, “Buralara lüks konut alanları, alışveriş merkezleri inşa edilmektedir. Kentleri bir arada tutan unsurlar ve ortak kullanım alanları ortadan kaldırılmaktadır” dedi.

‘KÖPRÜLER TRAFİK SORUNUNU ÇÖZMÜYOR’

İlk oturumda önceki sempozyumlarda ortaya çıkan sorunlar ve süreç içinde bahsedilen sorunlarda nasıl bir ilerleme ya da gerileme olduğunu sempozyumların gerçekleştiği o dönemlerin İKK sekreterleri anlattı. 2008’de İKK Sekreteri olan Hüseyin Atıcı rahatsızlığından dolayı katılamadığı için ilk sunumu 2011’de gerçekleştirilen sempozyumda İKK Sekreteri olan Mustafa Altıokka yaptı. 2011’de dikkat çektikleri Adana’nın trafik sorununun hala devam ettiğini belirten Altıokka, bireysel toplu taşıma ve yeni köprülerin sorunu çözmediğini geçen 8 yılda ortaya çıktığını söyledi. Sempozyumda dikkat çektikleri Adana’yı borç altına sokan hafif raylı metrodan da bahseden Altıokka, rayı sistemle ilgili yeni güzergahların tasarı olarak kaldığını anlattı. Altıokka’nın paylaştığı verile göre toplu taşımada yüzde3.3 hafif raylı sistem, yüzde 17,8 halk otobüsü, yüzde 28,6 belediye otobüsü, yüzde 50.3 dolmuş kullanıyor. Altıokka’nın paylaştı bir başka veri Adana’nın artık göç veren bir kent olduğunu ortaya koyuyor. 2011’de Adana’nın artık göç alan değil, göç veren konumda olduğunu tespit ettiklerini söyleyen Altıokka, Adana’nın net göç hızı 2011’de yüzde eksi 3 iken bugün eksi 6’ya gerilediği bilgisini paylaştı. 2015’te gerçekleştirilen sempozyumda İKK Sekreteri olan Hasan Emir Kavi, Adana’nın hava kirliliğinde 2’inci, gürültü kirliliğinde 1’inci, toprak ve su kirliliğinde 3’üncü, atıklarda 4’üncü sırada olduğunu söyledi. (Adana/EVRENSEL)

Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
ÖNCEKİ HABER

Prof. Dr. Göregenli: Sorun beka değil, tek adamın “beka bulma” arzusu

SONRAKİ HABER

Tecride karşı bir ölüm daha: Zehra Sağlam yaşamına son verdi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa