14 Mart 2019 12:01
Son Güncellenme Tarihi: 14 Mart 2019 12:15

İstismar mağduru çocuğun hakkını savunan uzman tutuklandı

İzmir’de istismar mağduru çocuğun sanık yanında dinlenmesine itiraz eden Sosyal Hizmet Uzmanı Onur Uçar tutuklandı.

Fotoğraf: Pixabay

Paylaş

Metehan UD
İzmir

İstismar mağduru zihinsel engelli çocuğun mahkeme salonunda sanık varken dinlenilmesine karşı çıkan sosyal hizmet uzmanı Onur Uçar hakim tarafından duruşma disiplinini bozmak suçlamasıyla tutuklandı.

Bugün İzmir Adliyesi 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde cinsel istismar mağduru olan Ş.M'nin duruşması vardı. Duruşmada  zihinsel engelli mağdur Ş.M'nin dinlenebilmesi için mahkeme personelince sosyal hizmet uzmanı talep edildi. Görevlendirilen sosyal hizmet uzmanı Onur Uçar duruşma öncesi mağdur Ş.M. ile görüştü. Görüşme sonrasında sosyal hizmet uzmanı Onur Uçar, mağdurun olaydan çok etkilenmiş olduğu kanaatine vardı ve mağdurun avukatı ile birlikte kapalı duruşma yapılmasını, sanık ve ailesinin huzurunda dinlenmemesi gerektiğine karar verdi.

Gecikmeli olarak başlayan duruşmaya sanık ve sanığın ailesi de katıldı. Duruşmaya katılanların isimlerinin yazıldığı sırada mağdurun avukatı söz alarak mağdurun engelli ve küçük olduğunu, suçun cinsel istismar olduğunu ve çocuğun durumunun kötü olduğunu belirtti ve sanık yakınlarının duruşma salonundan çıkartılmasını istedi. Hakim ise avukatın CMK'yi bilmediğini iddia ederek talebi reddetti.

HAKİM: UZMANIN KONUŞMA HAKKI YOK

Bunun üzerine avukat, sosyal hizmet uzmanının görüşünün alınmasını istedi ancak hakim bu sefer de “Uzmanın burada konuşma hakkı yok” dedi. Söz alan Sosyal Hizmet Uzmanı Onur Uçar “12 yıldır yanlış iş mi yapıyoruz?” diye sordu ve mağdurla ayrıntılı görüşme yapması gerektiğini ve görüşme sonucunun mahkeme ile paylaşılması gerektiğini anlattı. Hakim bunun üzerine “Bu mahkemede benim sözüm geçer. Sen sus. Daha fazla konuşursan. Seni tutuklarım” dedi. Sosyal hizmet uzmanı Uçar da çocuğun haklarını koruduğunu belirtti. Hakim konuşmaların ardından polisi çağırarak sosyal hizmet uzmanı Uçar'ı tutuklattı.

İTİRAZ ÜZERİNE SERBEST BIRAKILDI

Yaşananlar, mağdur avukatının anlatımıyla İzmir Barosu Avukat Hakları Merkezi'ndeki görevli avukatlar tarafından tutanak haline getirildi. Uçar'ın tutukluluğuna karşı ağır ceza mahkemesine itiraz edildi. İtirazı kabul edilen Uçar serbest bırakıldı. 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararda Asliye Ceza Hakiminin kararının hukuka ayrkırı olduğu belirtildi.

SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ: GÖREVİNİN GEREĞİNİ YAPMAK SUÇ DEĞİL

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı İkram Doğan istismar mağduru çocuğun ifadesinin sanığın yanında alınmasına karşı çıkan sosyal hizmet uzmanının tutuklanmasına tepki gösterdi.

“17 yaşında cinsel istismar mağduru, zihinsel engelli bir çocuğunun haklarını korumak isteyen meslektaşımıza görevi gereği görüşünü beyan ettiği ve mağdur avukatın sanık ve yakınlarının dışarı çıkarılmasını talep etmesi hakkındaki uzman görüşü sorulduğu için ‘duruşmanın düzen ve disiplinini bozması, duruşmayı yapılamaz hale getirdiği’ iddiasıyla disiplin hapsi cezası verildi” diyen Doğan, kararın itiraz edilmesi üzerine 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘hukuka aykırı’ bulunarak bozulduğunu belirtti.

“GÖREVİNİN GEREĞİNİ YAPAN MAHKEME UZMANLARI CEZALANDIRILMAMALI”

Çocuğun örselenmesini en aza indirgeyecek tedbirlerin alınması için mahkemeyi uyarmanın görevlendirilen uzmanın görevi olduğuna dikkat çeken Doğan, “Meslektaşımız Onur Uçar, Anayasa ve mevzuata uygun olarak görevini yerine getirmesi nedeniyle ilgili Mahkemenin Hakimi tarafından Ceza Muhakemesi Kanunun 203/1 maddesi gereğince duruşmanın düzen ve disiplinini bozduğu gerekçeleriyle 4 gün müddetle disiplin hapsiyle cezalandırılmıştır. Mahkeme hakiminin bu davranışı tarafı olduğumuz Çocuk Hakları Sözleşmesi, Anayasa, Çocuk Koruma Kanunu ve ilgili mevzuata tamamen aykırı olup uyması gereken Ceza Muhakemesi Kanununun duruşma yönetimine ilişkin hükümlerine de aykırı olması nedeniyle, her yönüyle hukuka aykırıdır. Duruşmanın disiplinine ilişkin uyguladığı kuralın dahi, gerekleri yerine getirilmemiş olup nitekim bir üst Mahkeme tarafından bu karar kaldırılmıştır” dedi.

Mahkeme hakiminin uygulamasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Doğan; “Yasal yollara başvurma haklarımız saklı kalmak üzere, meslektaşımızın yanında olduğumuzu, olayın takipçisi olacağımızı, bu olayı kınadığımızı kamuoyuyla paylaşıyor, başta Hakimler Savcılar Kurulu olmak üzere TBMM Adalet Komisyonu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kamu Denetçiliği Kurumu, Adalet Bakanlığı, Mağdur Hakları Daire Başkanlığı ve ilgili tüm kuruluşlardan olayın soruşturulmasını talep ediyoruz” dedi.

DERNEK, ODA VE SENDİKALARDAN AÇIKLAMA

İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İzmir Şubesi, Türkiye Psikiyatri Derneği İzmir Şubesi, Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, Adalet Sistemi Uzmanları Derneği, Sağlık Emekçileri Sendikası İzmir Şubesi ve Büro Emekçileri Sendikası İzmir Şubesi, Sosyal Hizmet Uzmanı Onur Uçar'la ilgili yazılı açıklama yaptı.

Mahkemede görevlendirilen uzmanların mahkemede yalnızca şeklen ve usulen bulunmadığının altının çizildiği açıklamada "Çocuğun örselenmesini en aza indirgeyecek tedbirlerin alınması için mahkemeyi uyarması, görevinin bir gereğidir. Mahkeme hakiminin bu davranışı tarafı olduğumuz Çocuk Hakları Sözleşmesi, Anayasa, Çocuk Koruma Kanunu ve ilgili mevzuata tamamen aykırı olup uyması gereken Ceza Muhakemesi Kanununun duruşma yönetimine ilişkin hükümlerine de aykırı olması nedeniyle, her yönüyle hukuka aykırıdır. Duruşmanın disiplinine ilişkin uyguladığı kuralın dahi, gerekleri yerine getirilmemiş olup nitekim bir üst Mahkeme tarafından bu gerekçeyle kararı kaldırılmıştır" denildi.

"HİÇBİR YASAL DÜZENLEMEYE UYMUYOR"

Hakimin davranışının hiçbir yasal düzenlemeye uymadığının dile getirildiği açıklama şöyle sürdürüldü: "Uzmanın özgürlüğünü kısıtlanmasına da neden olan bu davranışı, Birleşmiş Milletler Bangalor Yargı Etiği Kuralları ile de bağdaşmamaktadır. Her yönüyle hukuka aykırı olan ve sosyal hizmet uzmanın özgürlüğünün keyfi olarak sınırlanmasına neden olan bu hareketler hiçbir şekilde kabul edilemez.Bizler mağdur ve mağdurun haklarını yasalar ve uluslararası sözleşmeler çerçevesinde korumaya çalışan Sosyal Hizmet Uzmanı Onur Uçar’ın ve mesleklerinin gereklerini yerine getirmeye çalışan adli sistemde çalışmakta olan ruh sağlığı profesyonellerinin yanında olduğumuzu, olayın takipçisi olacağımızı, bu olayı kınadığımızı kamu oyuyla paylaşıyoruz."

BES: TUTUKLAMA İNSANİ DEĞERLERLE BAĞDAŞMIYOR

Büro Emekçileri Sendikası İzmir Şubesi üyeleri de Sosyal Hizmet Uzmanı Onur Uçar'la da ilgili açıklama yaptı.

Tutuklama gerekçesinin insani değerleri ile bağdaşmadığının ifade edildiği açıklamada, "Aslında bu olay ülkemiz yargı sisteminde gelinen noktayı da bir kez daha gözler önüne sermiştir. Mağduru korumak yargı sisteminin görevi olması gerekirken Adalet Bakanlığı sosyal hizmet uzmanlarını bu nedenle istihdam etmektedir. Maalesef bazen bireylerin bazen kamuoyunun vicdanına kalmış, uluslararası evrensel hukuk normlarını yok sayan bir yargı sistemi ve zihniyeti ile karşı karşıyayız. Bu olay hukuki olmadığı kadar yargı çalışanları içerisindeki hiyerarşik yapıyı da göstermektedir, kendini Sosyal Hizmet Uzmanının amiri olarak da gören mahkeme heyeti, salonda bulunan her hangi bir vatandaşa uygulamaktan imtina edeceği disiplin hükümlerini, üyemiz yani yargı çalışanı için anti demokratik bir şekilde uygulamaktaki pervasızlıkta ki ayrımcılığa da dikkat çekmek isteriz" denildi.

Tutuklamaya karşı gerekli hukuksal işlemleri yapılacağının açıklama şöyle sürdürüldü:

"Tüm yargı camiasını Hakim Savcılar Yüksek Kurulunu bu hukuksuzluğun yanı sıra iş barışını da zedeleyen, yargı emekçisini hor gören bu aşağılayıcı zihniyete karşı gerekli işlemleri yapmasını, Disiplin Yönetmeliğinin pervasızca kullanılmasının önüne geçilmesi, çalışanların hakları ve özgürlükleri ile görev tanımlarına saygı duyulmasının sağlanmasını talep ediyoruz. Bu vesileyle görevi olduğu kadar kamuoyu vicdanını rahatlatan tutumu nedeniyle üyemiz sosyal hizmet uzmanı Onur Uçar’a teşekkür ediyoruz".

Reklam
Reklamsız Evrensel için abone ol
ÖNCEKİ HABER

'İlk oyum Tersane İşçisi Ali Abi’ye'

SONRAKİ HABER

HDP il binasındaki açlık grevi eylemcilerinden 5’i tutuklandı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
Evrensel Ege Sayfaları
EVRENSEL EGE

Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...