12 Mart 2019 20:26

TMMOB: Eski binayı yıkıp yerine çok katlı bina yapmakla dönüşüm olmaz

TMMOB Adana İKK: Kentsel dönüşüm parçacı anlayışla değil, kent bütünlüğü çerçevesinde ele alınmalı.

TMMOB: Eski binayı yıkıp yerine çok katlı bina yapmakla dönüşüm olmaz

Fotoğraf: DHA

Paylaş

TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu gerçekleştirdiği ortak açıklamada, depremlerin afete dönüşmesini engellemeye yönelik herhangi bir çalışmanın yapılmadığına dikkat çekti. Türkiye’de binaların deprem olmadan dahi yıkıldığını ifade eden TMMOB İKK Sekreteri Erol Salman, eski binayı yıkıp yerine çok katlı bina yaparak rant yaratmaya dayanan  kentsel dönüşüm anlayışını eleştirerek “Kentsel dönüşüm parçacı anlayışla değil, kent bütünlüğü çerçevesinde ele alınmalı” dedi. 

BİNALARIN YÜZDE 60’I 20 YAŞINDAN BÜYÜK!

Ülkede yaklaşık yirmi milyon yapı bulunmasına rağmen yapı stokunun ayrıntılı bir envanteri çıkarılmadığı için depremde bir bütün olarak nasıl bir davranış sergileyeceğinin bilinmediğini söyleyen Salman, “Bilinen, mevcut binaların yüzde 67`sinin ruhsatsız, yüzde 60’ının 20 yaşından büyük olduğudur. Mühendislik hizmeti almadan veya kısmen alarak ve yapı denetimi olmadan üretilen bu yapıların, pek çoğunun güçlendirilmesi gerektiği, yine kayda değer ölçüde yapının yıkılarak yeniden yapılmasının zorunlu olduğu bilinmektedir” dedi. 

Depremde riski arttıran sağlıksız ve yasa dışı yapılaşma, ranta dayalı hızlı ve düşük nitelikli kentleşme, arazi kullanım ve yer seçimi kararlarının rantsal kaygılara yenik düşmesi,  denetimsizlik gibi sorunlara dikkat çeken Salman, “Tüm bu olumsuzlukları giderecek yasal düzenleme ve idari yapılanmaya ilişkin bütünlüklü bir çalışmanın yapıldığından söz etmek imkansızdır. Bugün, ulusal bir afet yönetim sisteminin oluşturulması yönünde değişik gayretler bulunsa da gelinen noktada sorunlar hala devam etmektedir” dedi. 

DÜZENLEME KAÇAK YAPILARI AFFETMEKLE OLMAZ!

İmar aflarının zaten sıkıntılı durumda olan yapı stokuna, yeni kaçak yapıların eklenmesine neden olduğunu söyleyen Salman, “Yapılması gereken, insanların sağlıklı konutlarda yaşamasını sağlamak için yapı stokunu güvenilir, dayanıklı duruma getirmek ve bunu sağlayacak düzenlemeleri yapmaktır; kaçak yapıları affetmek değildir” dedi. 

Adana’da az katlı binalar riskli bina olarak tespiti yapılarak yerine çok katlı binalar yapıldığını dile getiren Salman,  “Eski binayı yıkıp yerine çok katlı bina yapmakla kentsel dönüşüm olmaz, bu olsa olsa rantsal dönüşüm olur. Kentsel dönüşüm parçacı anlayışla değil, kent bütünlüğü çerçevesinde ele alınmalı, bölgenin risk önceliklerine göre hazırlanmış master planları çerçevesinde uygulanmalıdır.  Ayrıca deprem açısından riskli zemin olan alüvyon zeminlerde çok katlı yapılaşmadan kaçınılmalıdır” dedi. 

Basın açıklamasında İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Adana Şube Başkanı Zekeriya Turanbayburt ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Uncu, Jeofizik Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı İbrahim Aybirdi ve Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Mehmet Tatar da yer aldı. (Adana/EVRENSEL)

Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
ÖNCEKİ HABER

ABD, Venezuela’daki tüm görevli personelini geri çekiyor

SONRAKİ HABER

Akçadağ Adayı Necdet Bali: Sorunlar ortak, çözüm birlikte mücadele

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa