10 Mart 2019 14:31

TMMOB Kocaeli'de "Kent, Yerel Yönetimler ve Kadın" paneli düzenledi

Kocaeli'de TMMOB'nin düzenlediği "Kent, Yerel Yönetimler ve Kadın" panelinde konuşan belediye başkan adayları yerel yönetim anlayışlarını anlattı.

TMMOB Kocaeli'de "Kent, Yerel Yönetimler ve Kadın" paneli düzenledi

Fotoğraf: Evrensel

Paylaş

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu (İKK) tarafından Taş Bina’da "Kent, Yerel Yönetimler ve Kadın" paneli düzenlendi. Panele HDP Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Züleyha Gülüm, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Reyhan Başaran ve CHP İzmit Belediyesi Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet konuşmacı olarak katıldı.

Panelin açılış konuşmasını ve moderatörlüğünü yapan TMMOB Kocaeli İKK Kadın Çalışma Grubu Temsilcisi Çiğdem Gündoğan Türker, bugüne kadar yayımladıkları seçim bildirgelerinde de belirtildiği üzere demokratik katılıma açık, çağdaş bir yerel yönetim anlayışını vazgeçilmez önemde gördüklerinin altını çizdi.Türker, "Bu anlayışla TMMOB, kentlerimizin yönetiminde kamu yararının, bilimin ve hukukun esas alınması için, seçim süreci ve yerel yönetim anlayışına ilişkin politika, düşünce, uyarı ve önerilerini kamuoyu ile paylaşmaya devam edecektir” dedi.

"YEREL YÖNETİMLER, HALKIN ÇIKARLARINI KORUMALI"

Fotoğraf: Evrensel

Çocukların, yaşlıların, engellilerin, çevreleriyle uyum içinde, diğer tüm kentlilerle birlikte, tecrit edilmeden, toplum hayatının günlük yaşantısına katılımlarının sağlanmasının gerektiğini söyleyen Türker, “Belediyelerce hazırlanan proje, uygulama ve hizmetlerde engelliler için pozitif ayrımcılık yapılmalıdır. Kadınların kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri, güvenli ve özgür hissedecekleri; çocukların ve gençlerin sportif, kültürel ve sanatsal gelişimlerini sağlayabilecekleri ortamlar ve mekânlar üretilmelidir. Yerel yönetimler, ‘halkın temsilcileri’ olarak halkın çıkarlarını korumalı, yetki alanlarında gündeme gelen doğaya ve toplum çıkarlarına aykırı plan, proje ve uygulamalara karşı çıkmalıdır” ifadelerini kullandı.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ve yok sayılmanın adayların cinsiyet dağılımına yansıdığını belirten Türker, “Kırk milyonun üzerinde kadının yaşadığı ülkemizde, cinsiyet rolleriyle şekillenen toplumsal yapı; ulaşım, kentleşme ve yapılaşma alanında kamu yararını yok sayan merkezi ve yerel yönetim politikalarının neden olduğu eşitsiz yapılı çevre; kadına yönelik suçların giderek artmasına neden olmaktadır” dedi.

ZÜLEYHA GÜLÜM: MÜCADELE ETMEZSEK KİMSE BİZE BİR ŞEY VERMEYECEK

Açılış konuşmasının ardından HDP Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Züleyha Gülüm söz aldı. Bu yerel seçimlerin ülkenin geleceği açısından önemli olduğunu belirten Gülüm, “Yerelin var olan inisiyatifini elinden almak için her yolu deniyorlar, kayyımlar bunun en büyük göstergesi. Belediyelerin bağımsız olmadığı bir ortamda seçimlerin meşruiyeti de tartışılıyor. Ama AKP de toplumsal meşrutiyet sağlamak zorunda, buna ihtiyacı var. Seçimlerle meşruiyeti almak istiyor, faşizmi kurumsallaştırmak istiyor. Bu seçimler ülkenin geleceği açısından o yüzden çok önemli; ya bir kapı aralayacağız, alan açacağız ya da faşizm kurumsallaşacak” dedi.

Yerel yönetim anlayışlarının yerelden ve yerinden yönetim üzerine kurulu olduğunu ifade eden Gülüm, “Halk Meclisleri ile kurulan bir belediyecilikle yönetim idare edilecek. İçinde mahallelerden, kadınlardan, gençlerden, engellilerden ve seçilmişlerin de olduğu bir meclis anlayışımız var. Şeffaf, halkın da yönetime katıldığı bir belediyecilik anlayışına sahibiz” dedi.

En büyük üç sorundan birinin ekonomik sorun olduğunu belirten Gülüm, “Yoksulluk, ekonomik kriz ilk başta kadınları vuruyor. İnsanlar umut göremiyor, yarın ne olacağını bilmeden bir ülkede yaşamak kolay değil. Bir diğer sorun çevre ve hava kirliliği. İnsanları yavaş yavaş öldüren bir kent yaratmışlar. Bu kadar insanı öldürüyorlar, hiç bir ceza karşılığı yok. En büyük sorunlardan biri de ulaşım” ifadelerini kullandı.

“Kadınlar kendi gücüyle bu noktaya geldi, biz mücadele etmezsek kimse bize bir şey vermeyecek” diyen Gülüm, sözlerini şöyle noktaladı: “Evet öldürülüyoruz, devlet de buna göz yumuyor ama kadınlar artık erkek şiddete hayır diyor, baskıya hayır diyor.”

"ÜCRETSİZ KREŞ, BAKIMEVİ, ÇAMAŞIRHANE, AŞ EVİ…"

Emek Partisinin (EMEP) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Reyhan Başaran, kenti yönetecekleri halk meclislerinden söz etti. Başaran, “Mahalle, fabrika ve işyerlerinden temsilcilerin olduğu, kadınların, gençlerin, yaşlıların, engellilerin, sendikaların, kitle örgütlerinin, odaların da temsilcilerinin bulunduğu bir meclis olacak bu” dedi.

Belediye başkanı ve yöneticilerin maaşının kentte yaşayan nitelikli bir emekçinin maaşından fazla olmayacağını söyleyen Başaran, “Biz liyakata önem veriyoruz, işini en iyi şekilde yapıyorsa, hiçbir çalışan işinden edilmeyecek. Biz zaten parti olarak yıllardır işçi ve emekçilerin mücadelesini veriyoruz, çalışanların siyasi duruşu önemli değil önemli olan liyakattir” dedi.

Belediyenin bütün hizmetlerini kendisi yapacağını ve taşeronu böylelikle ortadan kaldıracaklarını aktaran Başaran, “Belediye işçileri 'kadrolu taşeron' haline getirildi. Belediye sorumluluğu almak zorunda. Yönetime geldiğimizde işçilerle toplu iş sözleşmelerini sendikalarıyla birlikte imzalayacağız” ifadelerini kullandı.

Şehrin bir sanayi kenti olmasından kaynaklı hava ve çevre kirliliğiyle büyük sorunlarının olduğunu söyleyen Başaran, “Onur Hamzaoğlu Dilovası raporunu hazırladı, kanser oranlarını ortaya koydu. Hemen Büyükşehir Belediyesi raporu yok sayarak, hocamızı susturmayı denedi. Biz böyle yapmayacağız. Meslek odaları ile işin uzmanları ile ortak çalışmalar yapıp ona göre hareket edeceğiz” dedi.

Kocaeli halkının deprem riski ile karşı karşıya olduğunu hatırlatan Başaran, “1999 Depremini yaşayan bu kent için çok büyük bir sorun, oturduğumuz evler depreme ne kadar dayanıklı, toplanma alanları ne kadar kullanılabilir durumda? Yine bu durumu da işin uzmanları ile görüşerek, gerekli çalışmaları yapacağız. Kentsel dönüşüm adı altında halkın borçlandırılmasıyla rant oluşturulmasına da karşıyız. Biz yerinde dönüşüm yapacağız, çeşitli sosyal ve ekonomik desteklerle yapılacak bu” dedi.

Ekonomik krizin herkesi derinden etkilediğini vurgulayan Başaran, “Adaylığımızı açıkladığımız 10 Şubat'tan bu yana sokaktayız, evlere giriyoruz. Belediyenin hizmetlerinin acilen uygun hale getirilmesi gerekiyor. Belediyeler halktan yana tutum sergileyerek, halkın yararına hizmet üretmelidir” dedi.

“Korunmaya ihtiyaç duymadığımız şehirler yaratmak istiyoruz” diyen Başaran son olarak “Her mahallede ücretsiz kreş dedik, ücretsiz bakımevleri, çamaşırhane ve aş evleri dedik. Kent yaşamında ortak kullanımı sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

"KATILIMCI VE ŞEFFAF BİR BELEDİYECİLİK"

Panelde son olarak konuşan CHP İzmit Belediyesi Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet de “Kadının güvencesinin arttırılması, denetim güvenliğinin sağlanmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Şehri içinde halk olan, birey olan, kadınıyla, genciyle, engellisiyle, çocuğuyla doğru bir yönetim anlayışıyla yönetmek istiyoruz” dedi.

Kocaeli özelinde de geneldeki ayrıştırmanın hakim olduğunu söyleyen Hürriyet, “Biz birleştirici kucaklayıcı olacağız. Bu kenti herkesle birlikte, ortak akılla yöneteceğiz. Birlikte yönetmeye ihtiyacımız var. Bunun da temeli katılımcı demokrasiden geliyor. Toplumun bütün etkin katmanlarıyla, ahbap çavuş ilişkileriyle değil işi ehline vererek yöneteceğiz” dedi.

“Bu kentin en önemi sorun başlıklarının imar, adalet ve ekonomik sorunlar olduğunu görüyoruz” diyen Hürriyet, “Demokratik katılımcılık anlamında. Halkın bilgilendirilmesinde, gerekirse her ne kadar kanunda uygulaması olmasa bile mahallelerde uygulayacağımız projelerde referandum anlayışına gideceğimizin sözünü vermek istiyorum. Kent ile ilgili konularda, projelerde halkımızın fikrini alarak yapacağız” ifadelerini kullandı.

Yapılan pek çok şeyin atıl kaldığını, kente bir değer katmadığını söyleyen Hürriyet, “Kentsel projeler konusunda da yeni bilgi teknolojilerinden yararlanmak istiyoruz. En önemli konu plansız yapılaşmadır. Yeşilova’da binalarına baktığınızda birbirine hizası olmayan binalar bulunuyor. Yolu izi belli olmayanı denetimsiz bir şekilde, müteahhitlerin insafına terkedilmiş, plan tadilatlarına izin verirken bile ahbap çavuş ilişkisine göre izin veriyor. Kentin en az 100 yılını tahrip ediyorlar” diye konuştu.

“Bu kenti yaşayan kent haline getirmek istiyoruz, imkanımız var” diyen Hürriyet, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aklı, bilimi, insanı, doğayı doğru kullanmak istiyoruz. Ovacık gibi, Eskişehir gibi şeffaf ve katılımcı bir belediyecilik yöneteceğiz. Her mahallede kreşler açmayı düşünüyoruz. Kooperatifleşmeyi önemsiyorum, kadınların ürettiğinin karşılığını alabilmesini önemsiyoruz.”

Panel, katılımcıların soru cevaplarıyla son buldu. (Kocaeli/EVRENSEL)

Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
ÖNCEKİ HABER

Millet Bahçesine dev horoz heykeli diktiler, Guinness'e başvuracaklar

SONRAKİ HABER

Muharrem İnce: Neden beka seçimi olsun, bu bir belediye seçimi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa