06 Mart 2019 20:43

İnsan hakları ve meslek örgütlerinden yeni Anayasa hazırlansın talebi

İnsan hakları ve meslek örgütlerinden "KHK’ler geri çekilsin, yeni bir Anayasa hazırlansın ve Kürt sorununda barışçıl politikalar izlensin" talebi.

İnsan hakları ve meslek örgütlerinden yeni Anayasa hazırlansın talebi

TTB Merkez Konsey Üyesi Dr. Selma Güngör (solda)

İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan (sağda)

Fotoğraf: Evrensel

Paylaş

İnsan hakları ve meslek örgütleri, “Yeni Bir İnsan Hakları Eylem Planı” hazırlıkları kapsamında Adalet Bakanlığıyla yaptıkları toplantıda dile getirdikleri görüş ve önerilerini rapor olarak yayımladı. Raporda, OHAL KHK’lerinin geri çekilmesi, yeni bir Anayasa hazırlanması ve Kürt sorununda barışçıl politikalar izlenmesi gerektiği belirtildi.

İnsan Hakları Derneği (İHD), Hafıza Merkezi, Eşit Haklar için İzleme Derneği (ESHİD), Yurttaşlık Derneği, Diyarbakır Barosu, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Hak İnisiyatifi Derneği, “Yeni Bir İnsan Hakları Eylem Planı”nın hazırlanması kapsamında bakanlığa sundukları görüş ve önerileri bir raporla kamuoyuyla paylaştı.

Söz konusu eylem planının Cumhurbaşkanlığının ikinci 100 günlük eylem planı çerçevesinde hazırlandığı belirtilen raporda, planın Mart 2014’te yayımlanan “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı” referans alınarak hazırlandığının kendilerine söylenmesine rağmen 2014 eylem planın hayata geçirilmediği ifade edildi. Türkiye’nin AB ile müzakere sürecinin fiilen durmasıyla birlikte Kopenhag kriterlerinden uzaklaşıp insan haklarına güvenlik odaklı politikalarla yaklaşıldığının anlatıldığı raporda, Türkiye’nin yeniden Kopenhag siyasi kriterlerine bağlılığını ortaya koyacak bir siyasi irade göstermesi gerektiği vurgulandı.

“YENİ BİR ANAYASA YAPILMASI ZORUNLULUK”

2 yıl süren, OHAL boyunca çıkarılan 32 KHK’den cezasızlık başta olmak üzere hak ve özgürlükleri kısıtlayan KHK yasalarının değiştirilmesi ve geri alınması ifade edilen raporda, OHAL’in sona ermesiyle birlikte yürürlüğe giren ve OHAL’i kalıcı bir hale getiren 7145 sayılı kanunla yapılan değişiklerinin de geri alınması gerektiği ifade edildi.

İnsan hakları örgütleri, “Cumhurbaşkanının yargıyla ilgili yetkilerinin gözden geçirilmesi ve bağımsız yargının oluşmasına katkı sunacak değişikliklerin gerçekleştirilmesi, Cumhurbaşkanının ekonomik, sosyal ve kültürel haklarda kararname ile düzenleme yapma yetkisinin kaldırılması gerekmektedir” diyerek yeni bir Anayasa yapılmasının zorunlu olduğunu belirttiler.

Kürt sorununda barışçıl politikaları üretecek siyasi bir iradenin ortaya konması, ceza mevzuatında önemli değişiklikler yapılarak kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı üzerindeki baskının ortadan kaldırılması, TCK, TMK, CMK, İnfaz Kanunu gibi temel kanunlarda iyileştirmeler yapılması ve Adalet Bakanlığı ile insan hakları ve demokratik kitle örgütleri toplantılarının düzenli toplantılar şeklinde sürdürülmesi raporda yer alan başlıca talepler oldu. (Ankara/EVRENSEL)

Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
ÖNCEKİ HABER

Dersim Devrimci Güç Birliği, Ovacık seçim bürosunu açtı

SONRAKİ HABER

İranlı şair Füruğ Ferruhzad'ın hayatı sahneye taşındı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa