Başbakan tarımdaki istikrarı yanlış anlamış

Başbakan tarımdaki istikrarı yanlış anlamış

TÜM Köy Sen, Başbakan ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP kongresinde yaptığı konuşma nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Sendika Merkez Yöneticisi Sadık Turan imzalı açıklamada Başbakan Erdoğan’ın konuşmasında ülke tarımına ilişkin çizdiği tablonun gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.Tarımdaki t

TÜM Köy Sen, Başbakan ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP kongresinde yaptığı konuşma nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Sendika Merkez Yöneticisi Sadık Turan imzalı açıklamada Başbakan Erdoğan’ın konuşmasında ülke tarımına ilişkin çizdiği tablonun gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
Tarımdaki tek istikrar, “tarım ürünleri fiyatları yerinde sayarken, ilaç, gübre ve mazot gibi girdilerin fiyatının sürekli artmasıdır” diyen Tüm Köy Sen, her geçen yıl tohumculukta dışa bağımlılığın arttığını belirtti.

SAĞLANAN DESTEK 2002’NİN GERİSİNDE

Başbakanın ifade ettiğinin aksine, tarıma sağlanan maddi desteğin 2002’nin de gerisinde olduğunun belirtildiği açıklamada, üretici köylülerin kanunda belirtilen miktarda bile milli gelirden ihtiyacı kadarını alamadığı belirtildi.
Hayvan besicilerinin de durumunun hiç iç açıcı olmadığını belirten sendika, “Besicilerin yükselen yem fiyatları ve ithal saman karşısında ki çaresizliğine bir de ithal edilen et eklenince gelecek yılda kullandıkları kredileri ödemede zorluk yaşayacakları açıktır” dedi.
Açıklamada son olarak şunlar belirtildi:

SENDİKA UYARDI

“Sonuç olarak; ülke tarımı çökertilirken üretici köylü tarımsal üretim ve toprağından kopartılmıştır. Bu süreçte, üretimde ısrar eden köylülere ise sözleşmeli üreticilik yani, tarım tekeli şirketlerin hakim olduğu tarım sektöründe üretici köylüye, kendi toprağında ırgatlık dayatılmaktadır. Bu uygulamalar nedeniyle de halk sağlığı ve gıda güvenliği hiçe sayılırken tarımsal üretim ve gıda da bağımlı hale geliyoruz.”

AÇIKLAMADA DİKKAT ÇEKEN NOKTALAR

* 2002’de yağlı tohum ithalatına 223 milyon dolar ödenirken 2011’de yaklaşık 1.5 milyar dolar ödendi.
* Pamuktan buğdaya, arpadan pirince, mısırdan çaya, bakladan Çin sarımsağına, nohuttan mercimeğe bir çok ürünü ithal ediyoruz.
* Türkiye tarihinde ilk defa AKP döneminde kurbanlık ithalatı hatta ot ve saman ithalatı yapıldı.
* Hayvancılıkta sorunlar günden güne kangrenleşiyor.
* 2002’de Doğrudan Gelir Desteğiyle (DGD) üretici köylüğe dekar başı 16 lira destek sağlanıyordu. Zamanla DGD’den vazgeçildi ve mazot, ilaç, gübre ve sertifikalı tohum desteği verilmeye başlandı. Ancak tüm bu destekleri topladığınızda 2012’deki rakam olan 16 lirayı bulmuyor.
* 2002’de tarıma ayrılan pay Gayri safi yurt içi hasılanın % 1’i iken AKP Hükümeti 2006’da tarım kanununda yaptığı değişiklikle tarıma ayrılan payın, milli gelirin % 1’inden aşağı olamayacağı belirtildi. Buna rağmen bu gün tarıma ayrılan pay milli gelirin % 1’inin yarısı kadardır.
* Hayvanlarda kanser oluşumuna sebep olduğu bu gün daha da netleşen GDO’lu mısırın ithalatına izni, AKP Hükümeti vermiştir. (HABER MERKEZİ)

www.evrensel.net