Erdoğan’ın yolculuğu

Erdoğan’ın yolculuğu

AK Parti kongresinde Erdoğan yazılı metin olarak 57 sahife olan  konuşmasını yaklaşık 2 saat civarındaki bir sürede tamamladı. İnsan hakları ve demokrasi konularına konuşmasının saat 12.00 ile 12.50 arasında değindi. Saat 13.15’ten itibaren ekonomik konulara değindi.Erdoğan yaşam tarzına dair düşüncelerini üç kez açıkladı.

Hüsnü Öndül

AK Parti kongresinde Erdoğan yazılı metin olarak 57 sahife olan  konuşmasını yaklaşık 2 saat civarındaki bir sürede tamamladı. İnsan hakları ve demokrasi konularına konuşmasının saat 12.00 ile 12.50 arasında değindi. Saat 13.15’ten itibaren ekonomik konulara değindi.
Erdoğan yaşam tarzına dair düşüncelerini üç kez açıkladı. Herkesin yaşam tarzına saygı duyduklarını ve bunu garanti ettiklerini vurguladı.
Kürt sözcüğünü “Kürt gençleri, çocukları, kadınları, kardeşleri” biçiminde sıfatlı olarak defalarca kullandı. İşkence ve faili meçhuller konusunda kararlılık ifade eden cümleler kurdu. Haklar ve özgürlükler konusunda, eşitlik, ayrımcılık yasağı ve islamofobi ve nefret söylemi konuları üzerinde durdu. Ayrımcılık konularını daha çok din ve başörtüsü, imam hatip bağlamında gündeme getirdi. Erdoğan kadına yönelik şiddet konusunda kararlılıklarının bulunduğunu, engelliler ile ilgili ayrımcılıkların kaldırıldığını bununla övündüklerini ifade etmiştir. Sağlık alanında attıkları adımları ve bunun halka sağladığı yararları anlatan Erdoğan, kentsel dönüşüm projesiyle de şehircilik alanında önemli adımlar atılacağını ifade etti.
Erdoğan, Kürt sorunu konusunda CHP ile görüşmelerini ve TBMM çatısı altında olan çalışmayı hatırlatarak ve CHP’ye çağrıda bulunarak 3 kendilerinden ve 3 CHP’den oluşan heyetin birlikte çalışmalarını ve kendilerine bir rapor sunmalarını hâlâ gündemde tuttuklarını açıkladı. Erdoğan CHP’ye “Biz hazırız, siz de hazırsanız gelin!”dedi. Erdoğan, “milli birlik ve kardeşlik projesi”nin hâlâ geçerli olduğuna değindi. Erdoğan, AK Parti’nin Kürtlere yönelik geleneksel ret, inkar ve asimilasyon politikalarına son verdiğini ve okul, baraj, kültür merkezleri, TRT Şeş yayınları ve OHAL’in kaldırılması gibi uygulamaları hatırlattı ve doğu ve güneydoğuya kendi iktidarları döneminde 35 katrilyon yatırım yapıldığını ifade etti. Erdoğan, 2023 hedefini gösteriyor ama 2023 hedefi somut olarak “dünyanın 10. ekonomisi” ile akıllarda kalıyor. Mesela 2023 Türkiye’si demokratik standartlar açısından bugünkü Rusya veya Çin gibi mi olacak yoksa örneğin İngiltere, Almanya, Fransa gibi mi olacak? Bu sorunun yanıtı verilmiyor. Erdoğan, geçmiş 10 yılda insan hakları ve demokratik standartlar açısından yapılanları anlatmakta ama geleceğe yönelik olarak hiçbir taahhütte bulunmamaktadır. Sadece yeni anayasa ihtiyacının kendileri tarafından duyulduğunu ve bunu realize etme konusunda irade taşıdıklarını ifade etmektedir. Yeni olacak olanda insan hakları ve demokrasi ile ilgili standartların hangi ölçüde yer alacağının ipuçlarını vermemekte ya da taahhüt etmemektedir. Ama şöyle söylemektedir: “Biz muhafazakar demokratız!”
Basında 2023 manifestosu olarak açıklanan 57 sahifelik metin, somut olarak, insan hakları ve özgürlükleri konusunda yeni ve köklü hiçbir taahhüdü içermemektedir. Yazılı metin, bir manifesto olma özelliğini taşımamakta ve sıradan bir belge olarak kalmaktadır. Sıradanlığın nedeni içeriğindedir. O içerik ise insan hakları ve özgürlükleri konusunda Türkiye’yi yöneten politik ve bürokratik kadrolara hakim olan anlayıştır. Bu anlayış bütün bir AB sürecinde kendisini göstermiştir.
Konulara bütüncül bakmama, normatif düzenlemeleri hep muğlak ve eksik gerçekleştirme, insan hakları ve özgürlüklerini tanıma, kullanma, koruma ve gerçekleştirmeyi uzun zaman dilimlerine yayma ve yurttaşının hak ve özgürlüklerini pazarlık konusu yapma şeklinde tezahür etmekteydi.
2023 hedeflerinden olan dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmeyi anladık...
Sahi AK Parti muhafazakar demokrat bir parti olarak da 2023 hedeflerinde nasıl bir demokrasi vaat etmektedir?
Sahi insan hakları ve özgürlüklerini tanımak, kullanmak, korumak ve geliştirmek için neden 2023 tarihini beklemek zorundayız?

www.evrensel.net