30 Eylül 2012 14:15

Patron değil uzman sorumlu olacak

İş kazalarının rutin haline geldiği, işçi ölümlerinin giderek arttığı bir dönemde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, hazırlığını sürdürdüğü yönetmelik ile patronların sorumluluğunu neredeyse ortadan kaldırıyor. Suçlu ise baştan belirlenmiş durumda: İş güvenliği uzmanları...Bakanlığın

Patron değil uzman sorumlu olacak

Paylaş

Bakanlığın hazırladığı, İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı’na göre ölüm veya maluliyetle sonuçlanan iş kazasında iş güvenliği uzmanının ihmali tespit edilirse yetki belgesi 6 ay askıya alınacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, hazırladığı yönetmelik taslağı ile işyerlerindeki iş güvenliği uzmanlarının yükümlülüklerini artırmayı planlıyor. İlgili kurum ve kuruluşlara görüş için gönderilen taslağın bu haliyle kabul edilmesi durumunda, kazalardan işverenler değil, işverene bağlı olarak çalışan iş güvenliği uzmanları sorumlu olacak.

BELGELER 6 AY ASKIYA ALINABİLECEK

Taslağa göre, işveren, mesleki risklerin önlenmesine yönelik çalışmalar için çalışanlar arasından iş güvenliği uzmanı belgesine sahip mimar, mühendis veya teknik adam görevlendirebilecek, hizmet alımı yoluna gidebilecek ya da gerekli belgelere sahipse kendisi bu görevi yürütebilecek.

İş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, işverene karşı sorumlu sayılacak. Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen iş güvenliği uzmanının yetki belgesi 6 ay süreyle askıya alınacak. Bu konudaki ihmalin tespitinde kesinleşmiş yargı kararı esas kabul edilecek.

İş güvenliği uzmanının diğer yükümlülükleri çerçevesinde işyerindeki çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri ile işyeri hekimiyle birlikte yapılan çalışmaları “onaylı deftere” yazması gerekecek. Bu defter, işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri veya noter tarafından her sayfası mühürlenmek suretiyle onaylanacak. Defter teftişlerde, iş müfettişlerine gösterilecek. (Ankara/EVRENSEL)


ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ  EĞİTİCİ OLABİLECEK

Öngörülen düzenlemeyle, iş sağlığı, iş güvenliği alanlarında yüksek lisans yapmış olanlar, iş güvenliği uzmanlığı ve iş yeri hekimliği sertifika eğitimlerinde artık eğitici olamayacak. Ayrıca mevcut yönetmelik uyarınca üniversitelerde 4 yarıyıl ders verenler eğitici belgesi alabiliyorken, yeni düzenlemede süre 8 yarı yıla çıkartılıyor.
Taslakla elektrik mühendisleri de eğitici sınıfına dahil ediliyor. Mevcut yönetmelik gereğince makine, maden, kimya, inşaat mühendisleri ile bu branşlarda eğitim görmüş teknik öğretmenlerle tam süreli eğitici olarak sözleşme yapılabiliyor. Taslakta bu meslek gruplarına elektrik mühendisleri de ekleniyor.

Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
ÖNCEKİ HABER

Biz vergi vermiyor muyuz?

SONRAKİ HABER

Kar yağışı etkili oldu, İstanbul beyaza büründü

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa