4. ÇMO Öğrenci Kurultayı’na giderken

4. ÇMO Öğrenci Kurultayı’na giderken

3’üncüsü 25-26 Nisan 2009 tarihinde Kocaeli’de  düzenlenen Çevre Mühendisleri Odası Öğrenci Kurultayı bu yıl 23-24 Nisanda İzmir Dokuz Eylül Üniversitesinde gerçekleştirilecek. “Çevre Mühendisliği ve Eğitim” ve   Mühendislik ve Çevre Sorunları temalarının ön plana

Sedef Yavuz / Sedat Durel

3’üncüsü 25-26 Nisan 2009 tarihinde Kocaeli’de  düzenlenen Çevre Mühendisleri Odası Öğrenci Kurultayı bu yıl 23-24 Nisanda İzmir Dokuz Eylül Üniversitesinde gerçekleştirilecek. “Çevre Mühendisliği ve Eğitim” ve   Mühendislik ve Çevre Sorunları temalarının ön plana çıktığı ÇMO 3. Öğrenci Kurultayı’na 19 üniversiteden yaklaşık 400 öğrencinin katılımı sağlanmıştı. İki gün süren atölye çalışmalarında Yetkin Mühendislik, Küresel Kriz ve Çevre Politikaları, Çevre Mühendisliği Eğitimi ve Müfredat, Bir Çevre Mühendisi Olarak Dünyaya Bakış, Enerji Sorunu ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Küresel Su Politikaları, Kentleşme ve Çevre Politikaları ile Endüstriyel Kirlilik ve Çevre Yönetimi konuları tartışılmıştı.

Bu yıl ise 4’üncüsü yapılacak olan kurultay yine çok önemli bir dönemde toplanıyor. Bir yandan kapitalizmin yol açtığı çevre felaketleri başını alıp yürürken, öte yandan doğrudan öğrenciliğe ve çevre mühendisliği mesleğine yapılan saldırılar da hız kazanıyor. Bu koşullar altında toplanan ÇMO Öğrenci kurultayı, 5 ana oturumdan oluşuyor. Geçen yıldan farklı olarak yerellerde yaşanan çevre sorunlarına ağırlık verilen kurultayın diğer önemli başlıklarını da çevre mühendisliği müfredatı, çevre sorunları, ÇMO öğrenci üye örgütlülüğü, mühendislik ve mimarlık sorunları oluşturuyor. İlgili başlıklara ilişkin yapılacak olan sunumlara paralel olarak tüm öğrencilerin katılımı ile sonuç bildirgelerinin hazırlanacağı atölye çalışmalarının yapılması da kurultayın hedefleri dahilinde.

Kurultay hazırlık aşamasında öğrenci komisyonunun olduğu her yerde düzenli toplantılar yapılmış öğrenci katılımının artması sağlanmaya çalışılmıştır. Özellikle Çevre Mühendisleri Odasının şubelerinin bulunmadığı şehirlerde yer alan öğrencilerin sürece aktif katılımının sağlanması da bu yıl düzenlenecek olan kurultayın bir başka önemli noktasını oluşturmaktadır.

Çevre talanının ve dolayısıyla direnişlerinin ivmelendiği bir döneme denk düşen kurultayın kuşkusuz ki önemi açık ve büyüktür. Çevre mücadelesi veren kurumların yanı sıra ilgili odalar içindeki örgütlülüğümüz ne kadar kitlesel ve sağlam olursa bu saldırılara o kadar hızlı yanıt verir ve kazanım elde ederiz. Bin bir zorluk içerisinde bizzat öğrencilerin emeği ile ve pek çok engele rağmen düzenlenen bu kurultay, birleşik mücadele için bir umut ışığı yakmış durumdadır.

Tam da bu anlamda iki yılın ardından bir araya gelecek olan Çevre Mühendisliği  öğrencilerinin, yalnızca iki günlüğüne değil, mesleki mücadele yani sınıf mücadelesi için kalıcı bir birliktelik bırakması yeri doldurulmaz bir öneme sahiptir.

*ÇMO İstanbul Öğrenci Komisyonundan

www.evrensel.net