Ekonomi politik konferansı bugün başlıyor

Ekonomi politik konferansı bugün başlıyor

ULUSLARARASI Ekonomi Politik Konferansının dördüncüsü Kocaeli Üniversitesinin Umuttepe Yerleşkesinde bugün başlıyor.Kocaeli Üniversitesi ile University of Westminster (İngiltere), Silesian University in Opava (Çek Cumhuriyeti), IRES Piemonte Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (İtalya) ve Ostrava Teknik Üniversitesi (&Cc

ULUSLARARASI Ekonomi Politik Konferansının dördüncüsü Kocaeli Üniversitesinin Umuttepe Yerleşkesinde bugün başlıyor.
Kocaeli Üniversitesi ile University of Westminster (İngiltere), Silesian University in Opava (Çek Cumhuriyeti), IRES Piemonte Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (İtalya) ve Ostrava Teknik Üniversitesi (Çek Cumhuriyeti)  tarafından ortaklaşa düzenlenen konferansın ana teması ise “Esneklik”. Konferans 29 Eylüle kadar devam edecek.
Konferansa hem yurt içinden hem de yurt dışından önemli isimler hem oturumlarda sunum yapmak üzere hem de davetli konuşmacı olarak katılıyor. Bu yılki davetli konuşmacılar arasında, Ahmet Haşim Köse (Ankara Üniversitesi), Fuat Ercan (Marmara Üniversitesi), İzzettin Önder (İstanbul Üniversitesi), Mehmet Türkay (Marmara Üniversitesi), Mustafa Sönmez (Cumhuriyet gazetesi), Alfredo Saad Filho (SOAS), Dorothy Noyes (Ohio State Üniversitesi), Mike O’Donnell (Westminster Üniversitesi) gibi akademisyenler bulunuyor.

TARTIŞILACAK KONULAR

Konferansta tartışılacak oturum konuları ise şöyle:
* Devlet; siyaset; iktidar ilişkileri; siyasal kurumsallaşma. (siyasetin ve siyasal iktidarın aldığı yeni biçimler, ulus-devletin aşınması, yerelin yükselişi, kozmopolit(an)izm, bürokratik yönetim anlayışının gerilemesi ve yönetişim modellerinin güçlenmesi, modern hukukun dönüşümü ve hukukta çoğulcu yaklaşımlar…)
* İktisat; çalışma ilişkileri; bölüşüm.
* Toplumsal cinsiyet; ırk; etnisite; kimlik (siyasetin sınırları/sınırsızlığı; kişisel-kamusal ayrımının çözülüşü; eşitlik ve farklılık mücadeleleri, partikülarizm ve evrenselcilik tartışmaları, günümüz dünyasında “biz”, “öteki”, “yabancı” kurguları)
* Din; kültür.  (dinler arası etkileşim, melez dindarlıklar, sekülerizm biçimleri ve eleştirileri, siyasetin ve siyasal kuramın dinselleşmesi…)
* Düşünce; akademi; söylem; dil. (postmodernizm, görececilik ve pragmatizm, çağdaş entelektüellin değişen toplumsal konumu ve sorumluluğu.)    
* Kentleşme ve çevre sorunları. (Kocaeli/EVRENSEL)


KONFERANSIN AMACI

Konferans, esnekliği çeşitliği biçimlerde ele alırken;
1. tarihsel-toplumsal bir çerçeve içine oturtmayı,
2. farklı form ve anlamlarıyla farklı disiplinlerin perspektiflerinden teşhis etmeyi,
3. kalıcı ve geçici formlarıyla ayrıştırmayı,
4. insanlığın geleceği için taşıdığı olumlu ya da olumsuz anlam ve imaları,
5. özellikle güvenlik ve adalet kavramları ışığında ve fakat bunlarla sınırlı kalmadan soruşturmayı amaçlamaktadır.

www.evrensel.net