Genel-İş üyesi işçiler: Asgari ücret 2 bin 800 TL olmalı

DİSK/Genel-İş İzmir 7 No’lu Şubesi asgari ücret taleplerini duyurmak için basın açıklaması yaptı. Açıklamaya işçilerin yoğun katılımı dikkat çekti.

12 Aralık 2018 19:14
Paylaş

DİSK/Genel-İş Sendikası İzmir 7 No'lu Şubesi, asgari ücret ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada yaşanabilir bir ücret için, “Asgari ücret net 2800 TL olmalıdır” diyen Genel-İş 7 No'lu  Şubesi, 2019 asgari ücretine dair taleplerini dile getirdi.

Genel İş Sendikası İzmir 7 No'lu Şube asgari ücret ile ilgili Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda  eylem yaptı. Açıklamaya Bornova Belediyesi işçileri, Ege Üniversitesi işcileri, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi işçileri,  İZBAN ve Metro işçileri ile 36 gündür direnen TARİŞ işçileri katıldı. Ayrıca DİSK/Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Genel-İş 2 No'lu Şube Yöneticileri, Tüm Bel-Sen, Eğitim Sen 1 ve 4 No'lu şubeler ile Emek Partisi, CHP İlçe Başkanı da açıklamaya katıldı.

'BÜTÜN İŞÇİLERİ ETKİLİYOR'

2019 yılı Asgari ücretin ekonomik kriz nedeniyle her zamankinden daha büyük önem taşıdığını söyleyen Genel-İş 7 No'lu Şube Başkanı Kemal Köroğlu, “Geçen yılın asgari ücreti hem enflasyon hem de döviz karşısında erimiştir. 2019 asgari ücreti işçilerin kriz karşısında korunması için hayati öneme sahiptir. Tespit edilecek asgari ücret öncelikle asgari ücret civarı çalışanların, genel olarak da, sendikalı olsun olmasın bütün işçilerin ücret seviyesini etkileyecektir” dedi.

“Kriz koşullarında ücretleri baskılamaya dönük yaklaşımlar, ‘fedakârlık’ ve ‘aynı gemideyiz’ söylemleri giderek artmaktadır. Nüfusunun dörtte üçünün ücret gelirleriyle yaşadığı bir ülkede, yaşanabilir bir memleketin ancak ve ancak yaşanabilir bir ücret ile mümkün olduğu, işçilerin yararına olanın ülkenin de yararına olduğu açıktır. Ücret artışına, insanca çalışmaya ve insanca yaşamaya dayalı bir büyüme mümkündür ve zorunludur. 2019 asgari ücreti belirlenirken konuya dair temel yaklaşım bu olmalıdır” diye konuşan Köroğlu, asgari ücretin ülkenin en kapsamlı toplu sözleşmesi olduğunu vurguladı.

DİSK-AR’ın hazırladığı ‘Asgari Ücret Gerçeği’ başlıklı raporun asgari ücrete dair gerçekleri ortaya koyduğunu belirten Köroğlu, “Uluslararası normlara göre işçinin sadece kendisinin değil ailesinin de (hane halkının) asgari ücret tespitinde hesaba katılması gerekir. Ülkemizdeki Asgari Ücret Tespit Yönetmeliği’nde yer alan tanımda ise işçinin ailesi asgari ücretin dışında bırakılmıştır. Asgari ücretin seviyesi diğer ülkelere nazaran Türkiye işçi sınıfının çok daha geniş bir kesimini doğrudan etkilemektedir. Zira AB ülkelerinde asgari ücretle çalışanların oranı yüzde 7-10 civarında iken bu oran Türkiye’de yüzde 40-50 arasındadır” dedi.

Asgari ücret son yıllarda enflasyon karşısında da eridiğini, son iki yıla bakıldığında reel kaybın yüzde 12’in üzerinde gerçekleştiğini açıklayan Köroğlu, gıda harcamaları açısından da kaybın büyük olduğunu söyledi. Köroğlu, son yıllarda işverenlere sağlanan çeşitli teşvikler sonucunda net asgari ücret ile asgari ücretin işverene maliyeti arasındaki fark da azalmakta olduğunu dile getirerek “Asgari ücretin bir bölümü işverenler yerine kamu kaynaklarından finanse edilmektedir. 2007 yılında asgari ücretin işverene maliyeti, net asgari ücretin yüzde 70’i kadar daha fazlaydı; 2018 itibariyle asgari ücretin işverene maliyeti net asgari ücretin yüzde 49 fazlasıdır” dedi.

‘VERGİ DIŞI BIRAKILMALI’

Son olarak, 2019 Asgari Ücretine dair taleplerimizi sıralayan Köroğlu, “Asgari ücret hesabında uluslararası standartlara uyulmalı ve işçinin ailesi de dikkate alınmalıdır. Asgari ücret tespitine ilişkin 131 Sayılı ILO Sözleşmesi onaylanmalı, Avrupa Sosyal Şartı’na asgari ücretle ilgili konan çekince kaldırılmalıdır. Asgari ücretin tespitinde bütün işçi konfederasyonlarına katılım hakkı sağlanmalı, asgari ücret ulusal ölçekli bir toplu pazarlıkla belirlenmeli ve uyuşmazlık durumunda toplu eylem hakkını da içermelidir. İşçi ve memurlar için tek asgari ücret saptanmalıdır. Asgari ücret yıllık olarak hesaplanmalı, tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır. asgari ücretin enflasyon karşısında korunması için, milli gelir artışından yararlanması için, asgari ücrette yaşanan kayıpların giderilmesi için, işçilerin krize karşı korunması için, asgari ücret net 2800 TL olmalıdır” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

ÖNCEKİ HABER

Mısır'da sarı yelek giyen avukat gözaltına alındı

SONRAKİ HABER

"Sadiye Eser ve Sadık Topaloğlu’nun gazeteciliğine tanığız"

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa