13 Aralık 2018 05:02

Üniversite hastaneleri adım adım çökertiliyor

Üniversite hastaneleri ağır hasta. TTB Genel Başkanı Adıyaman, ödeme ve yatırım yapılmayan hastanelerin içinin boşaltıldığını söyledi.

Fotoğraf: Eylem Nazlıer

Paylaş

Vural NASUHBEYOĞLU
İstanbul

Türkiye’de üniversite hastaneleri adeta alarm veriyor. Biriken devasa borçlar nedeniyle üniversite hastanelerinin açtığı ilaç, tıbbi cihaz ve tıbbi malzeme ihalelerine medikal firmaları girmiyor. İhaleye giren firmalar ise ödemeleri geç alacaklarını bildikleri için ürünlere olduğundan çok daha yüksek fiyat veriyor. İki gündür gazetemizde yer verdiğimiz İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde en basit kan ve idrar tahlillerinin yapılamaması ve hastaların bu tahliller için başka hastanelere sevk edilmesi bu durumun somut bir örneği. Peki 200 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Cerrahpaşa ve diğer üniversite hastaneleri nasıl bu duruma geldi?

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Başkanı Sinan Adıyaman ile üniversite hastanelerinin bugün içine düşürüldüğü durumu ve nedenlerini konuştuk. TTB Başkanı Sinan Adıyaman, sağlıkta dönüşüm programıyla birlikte uzun süredir üniversite hastanelerine ödeme ve yatırım yapılmayarak bu hastanelerin adeta içinin boşaltıldığını belirtti. Cerrahpaşa’da yapılamayan tahlillere de değinen Adıyaman, üniversite hastanelerinin tam teşekküllü olması her türlü tetkik ve malzemenin bulunması gereken hastaneler olması gerektiğini anlatarak “Bunların yapılamaması üniversite hastanesinin işlevini yitirmesi anlamına gelir” dedi.  

Hükümetin ve Sağlık Bakanlığı’nın, üniversite hastanelerine el koyarak buraları yönetmek istediğine dikkat çeken Adıyaman “Üniversite hastaneleri aynı zamanda eğitim kurumları. Siz bu hastanelerden kar amacı güderseniz işte bu hale gelirler” değerlendirmesinde bulundu.

HASTANELERİN İÇİ BOŞALTILDI

TTB Genel Başkanı Sinan Adıyaman, birinci olarak hastanelerde kullanılan malzemeler ve laboratuvar kitlerinin yurtdışından ithat edildiğini, döviz kurundaki artış nedeniyle itahalatçı firmaların bunları artık getirmek istemediğini söyledi. Firmaların, Sağlık Uygulama Tebliği’nin (SUT) yedi sene önce verdiği değerler üzerlerinden bu malzemeleri getirdikleri zaman zarar edeceklerini bildiklerini anlatan Adıyaman, firmaların da zarar etmemek için bu malzemeleri kamu hastanelerine vermediğini ifade etti.  İkinci olarak üniversite hastanelerinin fazla para verip SUT üzerinden alma yetkileri olduğunu, fakat onların da almadığını belirten Adıyaman “Niçin almıyorlar? Çünkü üniversite hastanelerinin içi boşaltıldı. Bütün harcamalar temizlik, yemek, taşeron işçi ücretleri vb. bütün harcamalar artık döner sermayeden karşılanıyor. Dolayısıyla üniversite hastanesinde bunlara verecek para kalmadı. Ayrıca üniversite hastanelerinin yöneticileri bunu yapmaktan çekiniyorlar. Basına da yansıdı; Ordu Devlet Hastanesi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi başhekimleri bir yazı yayınladılar: ‘Acil olmayan vakalar dışında ameliyat yapmayın’ diye. Bu yazıları hastane yönetimleri kendilerni korumak için kaleme aldılar” dedi.

KAR AMACI GÜDÜLMESİNİN SONUCU

Cerrahpaşa gibi köklü bir üniversite hastanesinde Ferritin, PSA, TSA, Serbest T4, 25- Hidroksi VİT-D (Total) gibi tahlillerin, tam idrar testlerinin yapılamamasının kabul edilebilir bir durum olmadığına vurgu yapan Adıyaman “Bir polikliniğe gelen hastayı başka bir hastaneye yönlendirebilirsiniz. Ama burada yatan hastalar da var. Acil olarak istenirse kan, idrar testi ne olacak? Hasta yakının eline tüpü verip ‘git bunu şurada yaptır mı’ diyecekler?” diye sorarak, yaşananların Türkiye’de sağlık sisteminin geldiği durumu gösterdiğini ifade etti.

Üniversite hastanelerine uzun süredir ödeme ve yatırım yapılmadığını bunun yerine şehir hastanlerine yatırım yapıldığını aktaran Adıyaman, buradaki amacın da belli olduğunu belirterek şunları söyledi: “TTB olarak başından beri söylüyoruz. Hükümet ve Sağlık Bakanlığı üniversite hastanelerine el koymak ve buraları kendisi yönetmek istiyor. Öncelikle sağlıkta dönüşüm programı ile hastaneleri işletme, hastaları da müşteri haline getirdiler. Üniversite hastanelerinde kar amacı güdülüyor. Ama herkesin bildiği bir şey var ki üniversite hastaneleri eğitim ve araştırma içindir. Bu hastaneler aynı zamanda eğitim kurumları. Siz bu hastaneden kar etmesini bekleyemezsiniz. Kar amacı güdülürse işte üniversite hastaneleri bu hale gelir.” 

TIP EĞİTİMİ SEKTEYE UĞRAR

Üniversite hastanelerinin kuruluş amacının tıp fakültesi hastanesi olduğunu ve doktor olacak öğrencileri yetiştiren hastaneler olduğunu hatırlatan Adıyaman “Burada öğrenciler pratik eğitim alır dolayısıyla zor vakalar, birinci, ikinci basamak sağlığın halledemediği üçüncü basamak hastanelerdir. Üçüncü basamağa giden hastalar orada tedavi görür. Onun için de üniversite hastanelerinin tam teşekküllü olması her türlü tetkik, her türlü ameliyat ve her türlü malzemenin bulunması gereken hastanelerdir” dedi. Adıyaman, bunların yapılamamasının üniversite hastanesinin işlevini yitirmesi anlamına geldiğini belirtti. Üniversite hastanelerinin bu hale gelmesiyle tıp fakültesi öğrencilerinin hasta takibini öğrenemeyeceğine dikkat çeken Adıyaman “Nefrolojide tam idrar testi olmazsa hasta takibi yapılamaz. Bu da tıp eğitimini engeller. Yani tüm bu yaşananlar bilinçli, adım adım yapıldı” dedi.

DOKTOLARA SÖZLEŞMELİ DÜZEN

Bazı üniversite hastanelerinin, Marmara Üniversitesi başta olmak üzere ortak kullanım protokolü imzalanarak mali açıdan Sağlık Bakanlığı’na devredildiğini, yeni çıkan torba yasada da üniversite hastaneleriyle kamu hastaneri arasında ortak kullanım protokolü imzalanarak bağlandıkları kamu hastanesinin başhekiminin aynı zamanda üniversite hastanesinin de idarecisi olacağını anlatan Adıyaman “Üniversite hastanelerindeki hocalarla, öğretim üyeleriyle maksimum 3 yıllık anlaşma imzalanacak. Sonra da birer yıl, birer yıl sözleşme imzalanabilinecek. Bu öğretim üyeleri şehir hastanelerine çalışacak, ameliyat yapacak” dedi.

YALANLARKEN HABERİMİZİ DOĞRULADILAR

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden Anadolu Ajansı (AA)’ya haberlerimiz üzerine yapılan açıklamada, hastanede sağlık hizmetlerinin bir kısmının hizmet alımı yöntemiyle dış laboratuvarlarda gerçekleştirildiği belirtilerek yaptığımız haberler doğrulanmış oldu. Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, yazılı ve görsel basında çıkan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tetkiklerin yapılamadığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Hastanemizde tetkiklerin büyük bir kısmı hastanemiz laboratuvarlarında gerçekleştirilmekte olup, çok az bir kısmı hizmet alımı yöntemiyle dış laboratuvarlarda gerçekleştirilip, hekimlerimizin bilgisine sunulmaktadır.”

Reklam
ÖNCEKİ HABER

Çapa makinesine bacağını kaptıran çiftçi öldü

SONRAKİ HABER

Gazetecilerin basın kartlarının iptaline Twitter'da #gazeteciyim tepkisi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa