AYM’ye bireysel başvurular bugün başlıyor

AYM’ye bireysel başvurular bugün başlıyor

ANAYASA Mahkemesi’ne bireysel başvuru uygulaması bugün başlıyor.Başvuru hakkının kullanılması için kişilerin, “Anayasa’da yer alan temel hak ve özgürlüklerinden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türkiye’nin taraf olduğu protokoller kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlalinden dolayı mağ

ANAYASA Mahkemesi’ne bireysel başvuru uygulaması bugün başlıyor.
Başvuru hakkının kullanılması için kişilerin, “Anayasa’da yer alan temel hak ve özgürlüklerinden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türkiye’nin taraf olduğu protokoller kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlalinden dolayı mağdur olduğunu iddia etmesi” gerekiyor. Yabancılar, seçme ve seçilme hakkı gibi Türk vatandaşlarına tanınan haklar nedeniyle, sendika, dernek gibi özel hukuk tüzel kişileri üyelerine yönelik hak ihlali iddiasıyla başvuru yapamayacak. Kamu tüzel kişilere ise hiçbir şart altında başvuru hakkı tanınmıyor.
Başvuruların kabulü için ilk inceleme, Anayasa Mahkemesi bünyesindeki ikişer üyeden oluşan “komisyonlar” tarafından, esas inceleme ise bir başkan vekili başkanlığında dört üye ile toplanan “bölümler”ce yapılacak. Başvuruda bulunmak için 172,5 TL harç yatırmak gerekiyor. Mevzuata göre Anayasa Mahkemesi, 23 Eylül 2012’den sonra kesinleşen nihai işlem ve kararlar aleyhine yapılacak bireysel başvuruları inceleyebilecek. Mahkemenin verdiği kararlar kesin olacak, itiraz edilemeyecek. (ANKARA)

www.evrensel.net