03 Aralık 2018 15:41

Savcılık 3 termik santrale lisans iptali yönünde görüş belirtti

Danıştay Savcılığı, Doğu Akdeniz bölgesinde lisans almış 3 termik santralin lisanslarının iptal edilmesi gerektiğini belirtti.

Sugözü Termilk Santrali - Adana (Fotoğraf: Evrensel)

Paylaş

Volkan PEKAL
Adana

Doğu Akdeniz Bölgesinde lisans almış 8 termik santralin çevreye ve halk sağlığına kümülatif (toplam) etkisinin belirlenmesi gerektiği için 2011 yılında Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri, Adana Barosu ile çeşitli dermek ve meslek örgütlerinin EPDK aleyhine açılan lisans iptal davalarında Danıştay Savcılığı verdiği mütalaada 3 termik santralin lisanslarının iptal edilmesi gerektiğini belirtti.

MAHKEME İPTALE İLŞKİN KARARINI 25 ARALIK’TA VERECEK

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 29 Mart 2018 tarihinde Yumurtalık Ayas kömürlü termik, İskenderun Atlas Enerji kömürlü termik ve Erzin Egemer doğalgazlı termik santrallerin “kümülatif etki nedeniyle“ yürütmenin durdurulması gerektiği yönünde karar vermişti. 3 davanın Danıştay 13’üncü Dairesinde 25 Aralık’ta görülecek duruşmasında mahkemenin karar vermesi bekleniyor. Termik santral projelerine lisans verilirken santrallerin vereceği zarar tek tek düşünülüyor ve bölgede kurulan ve kurulacak santrallerin birbirinin etkisini arttırarak yaratacağı toplam etkinin dikkate alınması açısından mahkemenin vereceği karar önemli bir noktada duruyor.

'HALK SAĞLIĞINA ETKİSİ BELİRLENMEDEN LİSANS VERİLMEMELİ'

Dava sürecinde verilen kararlar ve mütalaanın, EMBA termik santral davasında tespit edilen Sugözü termik santrali nedeniyle bölgedeki kanser artışı, elektrik enerjisinde arz fazlası oluşması ve diğer gelişmelerin itirazlarını haklı çıkardığını ifade eden Adana Barosu Çevre ve Kentleşme Komisyonu Üyesi İsmail Hakkı Atal, "Sağlık Etki Değerlendirme Yönetmeliği çıkarılarak termik santrallerin halk sağlığına olan etkisi belirlenmeden lisans verilmemelidir" dedi.

'EPDK TEK KARAR MERCİİ OLAMAZ'

EPDK'nin kömürlü ve doğalgazlı termik santrallere lisans verirken hiçbir bütüncül değerlendirme, kümülatif etki çalışması yapmadığını dile getiren Atal, içinde Çukurova’nın da bulunduğu 141 ovayı koruma altına alan 12.12.2016 tarih ve 2016/9620 sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesi doğrultusunda termik santraller başta olmak üzere kirletici tesislere lisans verilirken EPDK tek karar mercii olmaktan çıkarılmalı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji Bakanlığından oluşan bir konsorsiyum tarafından lisans başvuruları değerlendirilmelidir" dedi. Stratejik ÇED Yönetmeliğinde enerji sektörüne 2023’e kadar tanınan muafiyet kaldırılması gerektiğine de dikkat çeken Atal, "21. yüzyılda çevre hakkının ihlali yaşama hakkının ihlali boyutuna taşınmıştır" dedi.

5 YILDA KANSER VAKALARININ 12 KAT ARTTIĞI TESPİT EDİLMİŞTİ

2016 yılında açılan ve şu anda Ankara 7’inci İdare Mahkemesinde görülen EMBA termik santrali lisans iptal davasında yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda kanser vakalarındaki artışın gözler önüne serildiğini söyleyen Atal, "EMBA proje alanının 1800 metre kuzey doğusunda 2002 yılından bu yana çalışan Sugözü Termik Santrali nedeniyle Yumurtalık ilçesinde kanser vakalarındaki artış bilirkişi raporuyla tespit edilmiştir. Bilirkişi raporunda 2009 yılında 18 bin nüfuslu Yumurtalık'ta 1 yılda 5 kanser teşhisi konulmuşken , 2014 yılında 17 bin nüfuslu Yumurtalık'ta 1 yılda 60 kanser teşhisi konulduğu ortaya çıkmıştır" dedi.

KUTU: YARGI SÜRECİ UZATILIRKEN SANTRALLER İNŞAA EDİLDİ

Danıştay 13'üncü Dairesi'nin  2012 yılında yürütmeyi durdurma talebini reddetmesi üzerine , Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna ( DİİK ) itiraz edildi ve DİİK 2013 yılında bu dosyalarda 7’ye karşı 8 oyla  kümülatif etki itirazını haklı  bulup 13’üncü Dairenin “Yürütmenin durdurulmasının reddine dair kararları kaldırarak içtihat niteliğinde kararlar vermişti. Devam eden süreçte EPDK , DİİK kararları nedeniyle bölgede 17 termik santral lisans başvurusunu reddetmiş, 29 Mart'ta 13'üncü Daire'nin kararını yeniden kaldırarak geri dönülmez sonuçlar doğurabileceği için yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Davaların konusu santrallerden İskenderun Diler kömürlü termik santrali ve Erzin Egemer doğalgazlı termik santrali inşaatı bitmiş ve çalışmaya başlamıştır. Yumurtalık Ayas termik santrali yargı sürecinin sonucunu beklemektedir. Fakat  çalışan İskenderun Atlas Enerji ve Erzin Egemer termik santrallerinin üretim lisansları iptal edilecek olduğu takdirde bu termik santraller tamamen hukuksuz ve kanunsuz bir duruma düşeceklerdir.        

Reklam
ÖNCEKİ HABER

Engelliler: Eşit hak talebimiz karşılanmıyor

SONRAKİ HABER

SES: Şiddete karşı 17 Nisan'da iş bırakıyoruz

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa