27 Kasım 2018 14:11
Son Güncellenme Tarihi: 28 Kasım 2018 20:19

TMMOB: Mesleğimize ve haklarımıza sahip çıkacağız

TMMOB krize karşı kampanya başlattı. İstanbul’da basın açıklaması yapıldı.

Fotoğraf: Evrensel

Paylaş

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu TMMOB’nin başlattığı “Krize Karşı Emeğimize, Mesleğimize ve Haklarımıza Sahip Çıkacağız!” kampanyası kapsamında, Kadıköy’de basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasını okuyan TMMOB İstanbul İKK Sekreteri Cevahir Efe Akçelik, ülkenin uzun süreden beri derin bir ekonomik kriz yaşadığına dikkat çekerek, “Halkın alım gücünü düşüren, işyerlerinin kapanmasına neden olan, işsizliği ve yoksulluğu artıran ekonomik kriz her geçen gün hayatlarımızı daha fazla etkiliyor. Bakanlar Kurulu tarafından başlatılan Enflasyonla Topyekûn Mücadele Kampanyasına rağmen fiyat artışları kontrol altına alınamamış ve enflasyon son 15 yılın en yüksek düzeyine ulaşmıştır” dedi.

ÜLKEMİZ, SADECE PARASI OLANIN PARA KAZANABİLDİĞİ BİR RANT EKONOMİSİNE MAHKUM EDİLMEKTEDİR

Yanlış ekonomi politikalarıyla ülkeyi krize sürükleyen yöneticilerin kriz karşısındaki tutumunun, krizin toplumsal sonuçlarını daha da derinleştirtiğini belirten Akçelik şunları söyledi;  “Uzun süre varlığı inkar edilen bu kriz karşısında siyasal iktidarın çözüm önerisi, ekonominin küçültülerek krizin bedelini emeğiyle geçinen yoksul kesimlere ödetmek olmuştur. Temel ihtiyaç maddelerinin fiyatları, vergiler ve kredi maliyetleri artarken, yoksul kesimlere sağlanan sosyal yardımlar, burslar ve sağlık yardımları giderek azaltılmaktadır. Kriz gerekçesiyle insanlar işsiz bırakılmakta, ücretler baskı altına alınmaktadır. Ülkemiz, sadece parası olanın para kazanabildiği bir rant ekonomisine mahkum edilmektedir. İşsizlik fonunda toplanan kaynak, işsiz kalanların hayatlarının idamesi için değil, bankaların ihtiyaçları için kullanılmaktadır.”

Ekonomik krizden en fazla etkilenen kesimler arasında mühendis, mimar ve şehir plancılarının da yer aldığını ifade eden Akçelik; “Gerek kamuda, gerek özel sektörde her türlü mühendislik, mimarlık ve şehir planlama hizmetlerini, planlama, projelendirme, uygulama ve denetleme işlerini yürüten tüm meslektaşlarımız krizden olumsuz biçimde etkilenmektedir. Meslektaşlarımız, ülkemizdeki kriz ortamının yarattığı pahalılık, geçim sıkıntısı ve borçlanma gibi ortak sorunlardan etkilendiği gibi, mesleğimize özgü sorunlarla da boğuşmak zorunda kalmaktadır. Kamuda çalışan arkadaşlarımız siyasi baskı ve sürgün tehdidi altında, düşük ücret, kadro sorunu, özlük haklarının ihlal edilmesi, düşük ek göstergeler gibi birçok sorun ile yüz yüzedir. Güvencesiz - sözleşmeli istihdam modellerine yönelme, atamalarda liyakatin ortadan kalkması ve nihayet hukuksuz - keyfi ihraçlar gibi nedenlerle kamudaki teknik personelin iş yükü artarken, iş riski de giderek büyümektedir” dedi.

TMMOB’un, mesleki - demokratik kitle örgütü olduğunun altını çizen Akçelik şöyle konuştu; “Meslektaşlarımızın ortak ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki etkinliklerini kolaylaştırmak ve mesleki çıkarlarımızı ülke çıkarları doğrultusunda koruyup geliştirmek örgütümüzün kuruluş amaçları arasında yer almaktadır. TMMOB örgütlülüğü olarak bizler, Anayasa’nın bizlere verdiği özel sorumluluk ve yetkilerin bilinciyle, kriz karşısında emeğimize, mesleğimize ve haklarımıza sahip çıkacağız. Meslektaşlarımızın ekonomik kriz altında ezilmesine izin vermeyeceğiz.” (İstanbul/EVRENSEL)


‘YOKSULLUĞA MAHKUM EDİLMEYİ KABUL ETMİYORUZ’

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu da Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir araya gelerek kriz karşıtı basın açıklaması düzenledi. TMMOB tarafından başlatılan “Krize karşı emeğimize, mesleğimize ve haklarımıza sahip çıkıyoruz” kampanyası kapsamında yapılan açıklamayı ise TMMOB Merkez Yönetim Kurulu üyesi Ayşegül Akıncı Yüksel okudu.

'KRİZİN BEDELİNİN YOKSULLARA ÖDETİLMESİNE HAYIR'

Yüksel, krizin her geçen gün etkisini daha fazla gösterdiğini ve yanlış ekonomi politikalarıyla ülkeyi bu duruma sürükleyen yöneticilerin krizin sonuçlarını daha da derinleştirdiğini söyledi. Ülkenin krizle boğuşurken iktidar sahiplerinin

‘savurganlık’ ve ‘yolsuzluk’ içinde yaşadığını söyleyen Yüksel, “AKP’li Belediyelere kadar uzanan bu savurganlık ve yolsuzluklar, Sayıştay Raporlarında açık biçimde tespit edilmiştir. Halkı tasarrufa çağıran yöneticiler, büyük bir şatafat içerisinde yaşamaya devam etmektedir. Halkın yoksulluğa mahkum edilmesini kabul etmiyor, krizin bedelinin emekçilere ve yoksullara ödetilmesine hayır diyoruz” dedi.

'HAKLARIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ'

Meslektaşlarının kriz ortamının yarattığı pahalılık, geçim sıkıntısı ve borçlanma gibi ortak sorunlardan etkilendiği gibi, mesleklerine özgü sorunlarla da boğuştuğunu belirten  Yüksel, kamuda ve özel sektörde yaşadıkları sorunları dile getirdi.

İnsanca yaşanabilir bir ücret ve çalışma yaşamının sağlanmasını, ihraç edilen meslektaşlarının bütün hakları ile birlikte işlerine iade edilmelerini istediklerini söyleyen Yüksel son olarak, “TMMOB İl Koordinasyon Kurulu olarak kriz koşullarında haklarımıza, mesleğimize ve örgütümüze sahip çıkacağımızı bir kez daha dile getiriyoruz” dedi. (İzmir/EVRENSEL)


‘HAKLARIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ’

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu da krize karşı haklarına sahip çıkacaklarını açıkladı. Tarihi Taş Bina'da gerçekleştirilen basın açıklamasında “TMMOB İKK olarak kriz koşullarında haklarımıza, mesleğimize ve örgütümüze sahip çıkacağımızı bir kez daha dile getiriyoruz” denildi.

TMMOB İKK Sekreteri ve MMO Kocaeli Şube Başkanı Murat Kürekçi'nin okuduğu basın açıklamasında, “Bakanlar Kurulu tarafından başlatılan Enflasyonla Topyekûn Mücadele Kampanyasına rağmen fiyat artışları kontrol altına alınamamış ve son 15 yılın en yüksek düzeyine ulaşmıştır” ifadeleri kullanıldı.

“Yanlış ekonomi politikalarıyla ülkeyi bu duruma sürükleyen yöneticilerin kriz karşısındaki tutumu, krizin toplumsal sonuçlarını daha da derinleştirmektedir” diyen Kürekçi, iktidarın krize çözüm önerisinin krizin bedelini emeğiyle geçinen yoksul kesimlere ödetmek olduğuna dikkat çekti.

'KRİZİN BEDELİNİN EMEKÇİLERE VE YOKSULLARA ÖDETİLMESİNE HAYIR'

Temel ihtiyaç maddelerinin fiyatları ile vergiler ve kredi maliyetlerinin arttığını belirten Kürekçi, yoksul kesimlere sağlanan sosyal yardımlar, burslar ve sağlık yardımların giderek azaltıldığını söyledi. Kriz gerekçesiyle insanların işsiz bırakıldığını, ücretlerin baskı altına alındığını dile getiren Kürekçi, “Ülkemiz, sadece parası olanın para kazanabildiği bir rant ekonomisine mahkum edilmektedir. İşsizlik fonunda toplanan kaynak, işsiz kalanların hayatlarının idamesi için değil, bankaların ihtiyaçları için kullanılmaktadır. Ülkemiz bu denli büyük bir krizle boğuşurken, iktidar sahipleri 'savurganlık' ve 'yolsuzluk' içinde yaşamaktadır. AKP’li belediyelere kadar uzanan bu savurganlık ve yolsuzluklar, Sayıştay raporlarında açık biçimde tespit edilmiştir. Halkı tasarrufa çağıran yöneticiler, büyük bir şatafat içerisinde yaşamaya devam etmektedir. Ülkeyi yönetenler lüks içerisinde yaşarken, halkın yoksulluğa mahkum edilmesini kabul etmiyoruz. Krizin bedelinin emekçilere ve yoksullara ödetilmesine hayır diyoruz” dedi.

Yaşanan ekonomik krizden en fazla etkilenen kesimler arasında mühendis, mimar ve şehir plancılarının da yer aldığını ifade eden Kürekçi, “Meslektaşlarımız, ülkemizdeki kriz ortamının yarattığı pahalılık, geçim sıkıntısı ve borçlanma gibi ortak sorunlardan etkilendiği gibi, mesleğimize özgü sorunlarla da boğuşmak zorunda kalmaktadır. Kamuda çalışan arkadaşlarımız siyasi baskı ve sürgün tehdidi altında, düşük ücret, kadro sorunu, özlük haklarının ihlal edilmesi, düşük ek göstergeler gibi birçok sorun ile yüz yüzedir. Özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın tamamına yakını yatırımların durması, projelerin iptal edilmesi, reel sektörün tıkanması gibi sorunlardan etkilenmiştir.İşsizlik TMMOB İl Koordinasyon Kurulu olarak kriz koşullarında haklarımıza, mesleğimize ve örgütümüze sahip çıkacağımızı bir kez daha dile getiriyoruz” dedi. (Kocaeli/EVRENSEL)


TMMOB’UN TALEPLERİ

* Kamuda çalışan meslektaşlarımızın ücret, atama, özlük hakları ve düşük ek gösterge sorunlarının ortadan kaldırılarak insanca yaşanabilir bir ücret ve çalışma yaşamının sağlanmasını istiyoruz,

* Birliğimiz ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasında 2012 yılında imzalanan ve SGK tarafından keyfi biçimde iptal edilen Asgari Ücret Protokolünün tekrar uygulamaya konularak, ücretli çalışan meslektaşlarımızın ücretlerinin yükseltilmesini ve sigorta primlerinin gerçek gelir üzerinden yatırılmasını istiyoruz,

* OHAL döneminde hukuksuz biçimde ihraç edilen meslektaşlarımızın bütün hakları ile birlikte işlerine iade edilmesini istiyoruz,

* TMMOB Örgütlülüğünü hedef alan baskıların ve yasal düzenleme girişimlerinin ortadan kaldırılmasını istiyoruz,

* Teknik emeği değersizleştiren ve işsizliğe mahkum eden neoliberal politikalar karşısında mesleki haklarımızın ve emeğin çıkarlarının korunmasını istiyoruz.

* Bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, halkın hizmetine sunmak için çabalayan mühendis, mimar, şehir plancılarının örgütü TMMOB İl Koordinasyon Kurulu olarak kriz koşullarında haklarımıza, mesleğimize ve örgütümüze sahip çıkacağımızı bir kez daha dile getiriyoruz.

Reklam
Reklam
ÖNCEKİ HABER

Erdoğan: İstanbul adayı için herhangi bir sorun söz konusu değil

SONRAKİ HABER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Doğalgaz, olması gerekenden yüzde 59 daha ucuz

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa