22 Kasım 2018 15:53

Bursa Tabip Odası: Hekimliğin evrensel değerlerini savunmak görevimiz

Bursa Tabip Odası, TTB Merkez Konsey Üyeleri Dr. Yaşar Ulutaş ve Dr. Selma Güngör'ün göreve iade edilmesi için basın toplantısı düzenledi.

Fotoğraf: Evrensel

Paylaş

Bursa Tabip Odası, TTB Merkez Konsey üyeleri Dr. Yaşar Ulutaş ve Dr. Selma Güngör’ün görevlerine iade edilmesi için basın toplantısı düzenledi.

Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Tabip Odası Toplantı salonunda yapılan açıklamada konuşan Bursa Tabip Odası Başkanı Güzide Elitez, “24 Ocak 2018 tarihinde Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi tarafından yapılan “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” başlıklı açıklamadan sonra dönemin merkez konsey üyeleri gözaltına alınmış ve 7 günlük gözaltı sürecinden sonra serbest bırakılmışlardı. Aynı dönemde Sağlık Bakanlığı tarafından TTB MK üyelerinin, üyeliklerinin düşürülmesi talebiyle açılan dava konusuz kaldığı için 29 Haziran 2018 tarihinde düşmüştü. Ancak tüm bu yasal süreçlere rağmen Sağlık Bakanlığı tarafından, yargı kararlarının beklenmesine gerek duyulmadan başlatılan soruşturmalara devam edilmiştir. TTB MK Üyesi Dr. Bülent Nazım Yılmaz 'Devlet Memurluğundan Çıkarma' talebi ile yüksek disiplin kuruluna sevk edilmiş, Dr. Selma Güngör’ün aile hekimliği sözleşmesi feshedilmiştir. Merkez Konseyi Üyesi Dr. Yaşar Ulutaş ise sözleşmesi 2 ay askıya alındıktan sonra görevine iade edilmiş, fakat 19 Kasım 2018 tarihinde Dr. Ulutaş’ın aile hekimliği sözleşmesinin Sağlık Bakanlığı önerisi ile Adana Valiliği tarafından sona erdirildiği kendisine tebliğ edilmiştir” dedi.

'SAĞLIK BAKANLIĞI BU ANLAYIŞTAN VAZGEÇMELİ'

Türk Tabipleri Birliği ve meslek odalarının insan eli ile yaratılan her türlü şiddetin nedenlerinin ortadan kaldırılmasını, sosyal iyilik halinin sağlanmasını talep ederek bu taleplerin karşılanması için mücadele ettiğini ifade eden Elitez, “Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey üyelerinin meslek kuruluşunda yürüttükleri görevleri, devlet memuru olarak yürüttükleri görevlerinden bağımsızdır. Bu durum başta 135, 25, 26, 27 ve 33. maddeler olmak üzere Anayasa’da düzenlenen demokratik hakların bir sonucudur. Bakanlığın Merkez Konseyi üyelerini görevleriyle ilgisi olmayan nedenlerle memuriyetten çıkarma talebiyle soruşturması, Anayasa’nın meslek örgütleriyle ilgili hükümlerini hiçe sayması anlamına gelmektedir. Sağlık Bakanlığı kendi bünyesinde çalışan üç TTB Merkez Konseyi üyesi hekimi cezalandırarak yasaların TTB kendisine tanımladığı görevleri, kamusal sorumluluğa, hekimlik değerlerine ve insan haklarına uygun olarak yerine getirmesini engellemeye çalışmaktadır. Sağlık Bakanlığınıı, hiçbir hukuksal ve idari uygulamaya sığmayan anlayışından vazgeçmeye, bu soruşturma ve görevden alma işlemlerini sonlandırmaya, evrensel insanlık değerlerini hatırlamaya, TTB Merkez Konsey üyeleri Dr. Yaşar Ulutaş ve Dr. Selma Güngör’ü derhal görevine iade etmeye davet ediyoruz. Bursa Tabip Odası olarak Türk Tabipleri Birliğinin mesleğimizi demokratik değerler, etik ilkeler ışığında sürdürme mücadelesinde yanında yer aldığımızı belirtiriz” dedi. (Bursa/EVRENSEL)

Reklam
ÖNCEKİ HABER

HDP İstanbul için çalışmasını başlattı

SONRAKİ HABER

AB, Türkiye’ye yaptırım çerçeve belgesini onayladı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa