Yetkiyi işçiler verdi

Yetkiyi işçiler verdi

Türkiye Gıda Sanayi İşçileri Sendikası (Gıda-İş) ile Antalya Belediyesine bağlı Anet Antalya Entegre Et Sanayi ve Ticaret AŞ arasında toplusözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.Daha önce Hak-İş’e bağlı Öz Gıda-İş Sendikasında örgütlü olan işçiler, sendikalarından istifa ederek DİSK’e

Daha önce Hak-İş’e bağlı Öz Gıda-İş Sendikasında örgütlü olan işçiler, sendikalarından istifa ederek DİSK’e bağlı Gıda-İş Sendikasına üye oldu. Antalya Belediyesi ile Öz Gıda-İş’ın arasındaki toplusözleşmenin süresinin dolmasının ardından, işçilerle hazırladığı taslağı işverene veren Gıda-İş, normal süreci işleterek borçlar kanununa göre toplusözleşme çağrısında bulundu. Bir ay boyunca süren toplusözleşme görüşmelerinin ardından yapılan anlaşmayla işçi ücretlerine birinci yıl ilk altı ay yüzde 8, ikinci altı ayda yüzde 5, ikinci yıl ilk altı ayda yüzde  6 ve ikinci altı ayda yüzde  6 oranında zam yapıldı.

İŞÇİLERİN HAKLARI YENİDEN DÜZENLENDİ  

İmzalanan toplusözleşme ile, haftalık çalışma süreleri yıllık ortalamada 42,5 saat olarak belirlendi. Günlük çalışma süresi içinde bir saat yemek ve çay molası süreleri belirlenirken, fazla mesai ücreti de yüzde 150’ye çıkarıldı.
Sözleşme ile anlaşmaya varılan maddeler şöyle, “1- 5 yıl arası çalışan 20 işgünü, 5-8 yıl arası 25 işgünü, 8 yıldan fazla olanlara 30 işgünü ücretli izin verilir. Hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılan çalışmalar izinle takas edilemez. Hafta tatilinde çalıştırılan işçilere 2,5 yevmiye verilir.  Kıdem tazminat toplusözleşmeden yararlanan işçilere, işe başladığı tarihten itibaren hizmet akitlerinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçilere toplusözleşme ile tanınan tüm hakları kapsayacak şekilde 65 günlük ücretleri tutarında kıdem tazminatı verilir. Ayrıca her ay aylık net 100 lira aile ve çocuk yardımı işçilere net olarak ödenecek bir gelir kalemi olarak ücretlere eklenecek. Bu ödenek maaaş artışlarıyla birlikte artatak işçilere her ay ödenecek. Ücretlerle birlikte sendika üyesi işçiler her ay 5 TL kıdem zammı uygulanacak. Her yıl için iki tam ikramiye alacak olan işçiler, sosyal haklarda ise önemli artışlar elde ettiler.”
Evlenen işçileri 2 cumhuriyet altını, işçinin kendisinin ya da eşinin doğum yapması durumunda 2 cumhuriyet altını, çocuğu ilköğretimde okuyan işçiye 200 lira, ortaöğretimde okuyana 250 lira, yükseköğretimde okuyana 650 lira sosyal yardım yapılacak.

İŞÇİNİN YETKİSİNİ ALIN

Toplusözleşmenin imzalanmasının ardından Gıda-İş Sendikası tarafından yapılan açıklamada,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sendikalara yetki vermediğine dikkat çekerek, esas yetkinin işçilerin üye olarak sendikalara yetki verdiğini ve sendikaların artık fiilen sözleşme yapması gerektiği dile getirildi.
Bakanlığın ve yasaların keyfi durumu ve uzun prosedürlerin sendikal hareketi zayıflattığını ve patronlar karşısında güçsüz düşürdüğünü, bu durumun devam etmesi halinde iş yerlerinde sendikalardan eser kalmayacağının belirtildiği açıklamada, sendikalara da şu çağrı yapıldı: “Gerçek yetki işçilerin iradesidir. İşçiden aldığı yetkiyle sendikalar daha fazla beklemeden toplusözleşmelerini imzalamalıdır. Aksi halde var olan güçlerini de kaybedecekler.” (HABER MERKEZİ)

www.evrensel.net