20 Kasım 2018 13:38
Son Güncellenme Tarihi: 20 Kasım 2018 15:28

TTB: ‘Sağlık Bakanlığı Anayasayı hiçe sayıyor’

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Yaşar Ulutaş’ın aile hekimliği sözleşmesi feshedildi.

Fotoğraf: Evrensel

Paylaş

“Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklaması nedeniyle TTB Merkez Konsey üyesi hekimlere yönelik haksız ve hukuksuz uygulamalara bir yenisi daha eklendi. Bu sefer de TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Yaşar Ulutaş’ın aile hekimliği sözleşmesi feshedildi. TTB Merkez Konsey Başkanı Sinan Adıyaman, cezalandırmanın TTB faaliyetlerine müdahale ve baskı altına alma amacı taşıdığını söyleyerek, Sağlık Bakanlığı’nın anayasayı hiçe sağdığını ifade etti.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey üyelerine yönelik  “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklaması dolayısıyla sürdürülen haksız ve hukuksuz uygulamalara bir yenisi daha eklendi. TTB Merkez konsey üyeleri Bülent Nazım Yılmaz’ın “Devlet Memurluğundan Çıkarma” talebi ile yüksek disiplin kurula sevk edilmesi, Selma Güngör’ün aile hekimliği sözleşmesinin feshedilmesinin ardından şimdi de  TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Yaşar Ulutaş’ın aile hekimliği sözleşmesi feshedildi.

Konuya ilişkin olarak TTB Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, TMMOB Genel Başkanı Emin Koramaz, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) Dr. İlker Cebeci, SES eş Genel Başkanı İbrahim Kara ile sendika ve meslek odalarının yürütme kurulu üyeleri katıldı. 

TTB Merkez Konsey Başkanı Sinan Adıyaman, Sağlık Bakanlığı’nın Merkez Konsey üyesi hekimleri cezalandırarak, TTB faaliyetlerine müdahale etmeye ve baskı altına almaya çalıştığını söyledi. Adıyaman, meslek örgütlerinin sağlıklı ve barış içinde yaşanılabilir bir çevrenin hak olarak hayata geçirilmesi ve insan eliyle yaratılan her türlü şiddetin ortadan kaldırılması için mücadele ettiğine dikkat çekerek, “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklaması politik karar ve ideolojilerden bağımsız, dünyada ve ülkemizde sağlığı tehdit eden bütün durumların ortadan kaldırılması talebini içermektedir” dedi. TTB’nin insanlık değerlerinin birikiminden süzülerek gelen iyi hekimlik değerlerinin savunucusu olduğunu ifade eden Adıyaman şunları söyledi: “TTB Merkez Konsey üyelerinin meslek kuruluşlarında yürüttükleri görevleri Devlet Memuru olarak yürüttükleri görevlerinden bağımsızdır. Bu durum başta Anayasa olmak üzere demokratik hakların bir sonucudur. Sağlık Bakanlığı bu soruşturmalarla kendini yargının yerine koymakta, yargının kararını bekleme sabrı bile göstermemektedir”.

SAĞLIK BAKANLIĞI EVRENSEL İNSANLIK DEĞERLERİNİ HATIRLAMALI

Adıyaman, Bakanlığın kendi kurumlarında çalışan TTB Merkez Konsey üyelerini görevleriyle ilgili olmayan nedenlerle “memuriyetten çıkarma” talebiyle soruşturmasının Anayasa’nın meslek örgütleri ile ilgili hükümlerini hiçe sayması anlamına geldiğini vurguladı. Sağlık Bakanlığı’nı bu anlayıştan vazgeçmeye çağıran Adıyaman, “Yetkilerini kötüye kullanma anlamına gelen bu soruşturma ve görevden alma işlemlerini sonlandırmaya, evrensel insanlık değerlerini hatırlamaya ve görevden alınan merkez konsey üyelerini görevlerine iade etmeye çağırıyoruz” dedi. 

ANAYASAYLA GÜVENCE ALTINA ALINAN HAK SUÇ OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR!

Aile Hekimliği görevi alınan Merkez Konseyi Üyesi Dr. Yaşar Ulutaş, yaşadığımız yüzyılda milyonlarca insanın silahlı çatışmalarla hayatını kaybettiğini, göç ettiğini ve yaralandığını ifade ederek, “Hekimlerin görevi hastalıkları tedavi etmekten daha çok onların ortaya çıkmasını önlemektir. Bu nedenle çevre koşullarının etkisi her zaman hekimlerin ilgi alanı olmuştur”dedi. TTB'nin açıklamasının çatışma sürecinin durdurulması için adım atılması talebi olduğunu belirten Ulutaş, “Ben bir hekim, bir insan TTB Merkez Konseyi'nin üyesi olarak bu açıklamayı anayasa ile güvence altına alınmış düşünce ve ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirdiğim için savaş bir halk sağlığı sorunudur başlıklı metnin altına imza attım”diye konuştu.

TMMOB Başkanı Emin Koramaz, Sağlık Bakanlığı'nın bu kararını ibret verici ve tehdit edici bir karar olarak değerlendirirken, “Kararı kabul etmek mümkün değildir. Kamu kurumlarının ne kadar tahrip edildiğini gösteren bu karar karşısında TTB'nin yanındayız”dedi.

Ankara Tabip Odası Başkanı (ATO) Vedat Bulut, mahkemelerde hak ihlallerine karşı mücadele edeceklerini ifade ederek, “Üyelerimize karşı haksız uygulamalara karşı mücadele edeceğiz”dedi. 

'ANTİDEMOKRATİK SALDIRILARA KARŞI DAYANIŞMA İÇİNDE OLACAĞIZ'

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, TTB'ye yönelik bir yıldır baskıların artarak devam ettiğini söyleyerek yaşananları anayasasızlık hali olarak değerlendirdi. TTB'ye yönelik saldırıların örgütlenme, düşünce ve ifade özgürlüğünün baskı altında olduğunu bir kez daha gösteriyor diyen Bozgeyik, “Savaşa karşı olduğumuzu bir kez daha belirterek arkadaşlarımızın biran önce göreve iade edilmesini ifade ediyoruz, antidemokratik saldırılara karşı dayanışma içinde olacağız”dedi.

Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) Dr. İlker Cebeci, “Anayasayla güvence altına alınan bir hak için mesleklerinden edilen hekimler için yapılacak olan tüm haksız hukuksuz eylemelerin karşısında olacağız. Her zaman beraberiz, bir aradayız” diye konuştu.
(Ankara/EVRENSEL)


 

 

 

Reklam
Reklam
ÖNCEKİ HABER

Faruk Demirel’den iki dönem romanı*

SONRAKİ HABER

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kayyımlara tepki: Vatandaş niye oy kullandı?

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa