Sağlık çalışanları mutsuz

Sağlık çalışanları mutsuz

SAĞLIK çalışanlarının yaşam kalitesini belirlemek amacıyla 21 ilde gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre çalışanların içinde bulunduğu ekonomik sorunların sosyal hayatlarına da yansıdığı ortaya çıktı. Sağlık-Sen tarafından sağlık çalışanlarını kapsayan araştırmaya göre çalışanların y&uum

SAĞLIK çalışanlarının yaşam kalitesini belirlemek amacıyla 21 ilde gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre çalışanların içinde bulunduğu ekonomik sorunların sosyal hayatlarına da yansıdığı ortaya çıktı. Sağlık-Sen tarafından sağlık çalışanlarını kapsayan araştırmaya göre çalışanların yüzde 20’si ekonomik durumunu ‘kötü’, yüzde 60’ı ise ‘orta’ olarak tanımladı. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle ailevi sorunlar yaşayan çalışanların oranı ise yüzde 45 olarak belirlendi. Ayrıca çalışanların yüzde 69’u aileleriyle yeteri kadar vakit geçirmediklerini düşünüyor.
Ankette “Bir önceki yıla kıyasla ekonomik durumunuzu nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 48’i ‘Bir önceki yıldan daha kötü durumdayım’ cevabını verdi. Ankete katılan çalışanların yüzde 80’i ekonomik gelirlerinin yetersizliği nedeniyle birikim yapamadıklarını, yüzde 36’lık bir kesim ise ekonomik sıkıntılar nedeniyle psikolojik sorunlar yaşadıklarını ifade etti.
Ankette yer alan sonuçlar ile ilgili bir değerlendirme yapan Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, sağlık çalışanlarının ekonomik ve sosyal alanlarda sorunlar yaşamasının ülkemiz için olumsuz bir tablo oluşturduğunu söyledi. Mesleki anlamda insanı yaşatma görevi olan sağlık çalışanlarının mesleklerini icra ederken diğer taraftan ekonomik sıkıntılarını ve yine bunun bir sonucu olarak görünen ailevi sorunları düşünmesinin çalışanların yaptıkları iş anlamında da önemli riskler oluşturduğunu belirten Memiş, çalışanların sosyal ve ekonomik durumlarının düzeltilmesini gerektiğini belirtti. (Ankara/CİHAN)

www.evrensel.net