İzmir’de örgütlenme seferberliği kararı

İzmir’de örgütlenme seferberliği kararı

TÜRK-İŞ Ege Bölge Temsilciliği önceki gün düzenlediği Şube Başkanlar Kurulu toplantısının ardından 16 maddelik bir sonuç bildirgesi yayınladı.İzmir’deki Türk-İş’e bağlı sendikaların şube başkanlarının çoğunluğunun katıldığı toplantının ardından yayınlanan bildirgede, kuralsız, güvencesiz ve ö

İzmir’deki Türk-İş’e bağlı sendikaların şube başkanlarının çoğunluğunun katıldığı toplantının ardından yayınlanan bildirgede, kuralsız, güvencesiz ve örgütsüz işçi çalıştıran işyerlerinde örgütlenme çalışmalarının başlatılması kararından, 1982 Anayasası’nın sağlanacak en geniş mutabakatla değiştirilmesi talebine kadar pek çok konu yer aldı.

Bildirgede, çalışanların örgütlenmesinin önündeki engellerin kaldırılması talebi dile getirilerek, taşeronlaşma, 4-c’li sözleşmeli personel ve bunun gibi istihdam modelleri ile esnek çalışma dayatmalarına karşı bu alandaki mücadeleyi diğer emek örgütleri ile ortaklaşa yürütme kararı yer aldı. Çalışma sürelerinin insan onuruna yakışır bir şekilde düzenlenmesi, “Kiralık işçilik” ve “Özel İstihdam Büroları” düzenlenmesinin derhal yasadan ve gündemden çıkarılması ve kamu çalışanlarının grevli toplu sözleşmeli sendika hakkının güvence altına alınması talep edildi.

Bildirgede yer alan diğer talepler de şöyle:
*İşsizlik Sigortası Fonu’nun amacı dışında kullanılmaması, yasal değişikliğin yapılarak fona ulaşımın önündeki engellerin kaldırılması, sürenin uzatılması ve miktarın yükseltilmesi.
*Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun demokratikleştirilmesi ve komisyona devlet temsilcilerinin katılmaması, aile faktörünün dikkate alınması, insan onuruna yakışır bir ücret olarak tespit edilmesi ve vergiden muaf tutulması.
*1982 Anayasası’nın sağlanacak en geniş mutabakatla değiştirilmesi.
*Emeklilerin intibak adı altında yapılan iyileştirmenin yerine gerçek intibakların yapılarak hak kayıplarının karşılanması, eksik ödenen maaş farkının toptan ödenmesi.
(İzmir/EVRENSEL)


SAVRANOĞLU DA GÜNDEME GELDİ

Faaliyeti insan ve çevre sağlığı açısından olumsuz olduğu gerekçesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Müdürlüğü’nün aldığı kapatma kararına rağmen üretimine devam eden Savranoğlu-Rodeo işyerindeki durum da Türk-İş İzmir Şube Başkanlar Kurulu’nda gündeme geldi. Kapatılma karanının uygulanması için yetkililerin gereğini yapması gerektiği ifade edildi.        
Toplantıda, Tariş Genel Müdürlüğü’nde çalışan Koop-İş üyesi işçilere 7 aydır ücretleri ödenmezken, işverene yakın sendikasız işçilere ücretlerin ödendiği ifade edildi. Toplantının sonuç bildirgesinde, bu çifte standardın kaldırılarak, sendikalı-sendikasız işçi ayrımı yapmadan her işçinin ücretinin zamanında ödenmesinin sağlanması karar altına alındı.  Sendikaya üye oldukları için işten atılan Alkim işçileri ile yetkili sendikanın üyesi iken işten çıkarılan Kipa işçileri başta olmak üzere atılan işçilerin işe geri alınmaları konusunda eylem ve etkinlikler yapılması kararları alındı.

www.evrensel.net