09 Kasım 2018 16:51

İstanbul Meslek Odaları: Kanun hepimizin çalışma hakkını tehdit ediyor

İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonunun yaptığı açıklamada çıkarılmak istenen sağlıkta şiddet yasasının çalışma hakkını tehdit ettiği belirtildi.

Fotoğraf: Evrensel

Paylaş

İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu, Meclis Sağlık Komisyonu’nda görüşmeleri devam eden ‘Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne ilişkin Cağaloğlu'nda bulunan İstanbul Tabip Odası'nda (İTO) basın toplantısı düzenledi. Toplantının olduğu salona “Bu kanun teklifi hepimizin çalışma hakkını tehdit ediyor” pankartı asıldı. 

Açıklamaya İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu’nda yer alan İstanbul Barosu, İstanbul Diş Hekimleri Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İstanbul İl Koordinasyon Kurulu temsilcileri katıldı.

'TALEPLERİMİZ NET' 

İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu Sekreteri Süleyman Solmaz, “İktidar sorundan bir sorun çıkarma alışkanlığını net ortaya koydu. Sorundan sorun çıkarma ve kendi lehine kullanmak iktidarın 16 yıllık alışkanlığıdır” diyerek bu sorunun çözülmediğinden bahsetti. Taleplerinin çok net olduğunu dile getiren Solmaz, “Taleplerimizi net söylememize rağmen iktidar kendine fayda çıkarma uygulamasına devam ediyor. Ülkeyi yönetemedikleri ve gelecekte de yönetemeyecekleri çok nettir” dedi. 

'İTİRAZ EDEN DOKTORLARDAN NASIL KURTULURUZ DİYEN TASARI' 

Daha sonra söz alan İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Derneği Denetleme Kurulu Üyesi Kazım Mermer “Uzun zamandan beri Kanun Hükmünde Kararnamelerle yönetiliyoruz. Aslında bizler bu ülkenin böyle yönetilemeyeceğini iyi biliyoruz. KHK ile yönetilmeye hayır demeliyiz. İtiraz eden, ses çıkaran doktorlardan nasıl kurtuluruz diyen bir tasarı bu. Bu yasa derhal geri çekilmeli. Tabipler Odasının yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz” diye konuştu. 

'SAĞLIK ALANINDA EN ACIMASIZ, EN AĞIR YASA' 

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu adına Cevahir Efe Akçelik söz aldı. Akçelik,  "Tarih tekerrürden ibarettir. Geçmişe baktığımız zaman Nazi Almanyasında yeni kamu yasasıyla Yahudi doktorların meslek hayatından uzaklaştırmak için düzenleme yaptığını okumuştuk. Bundan tam 80 yıl sonra Nazi Almanyasında görülen bir kanun tasarısı Türkiye'de Mecliste  görüşülecek. Haklarında herhangi bir ceza, soruşturma açılmamış insanların güvenlik soruşturması ile bekletilmesi iş gücünün elinden alınması başlı başına bir insan hakkı ihlalidir. İnsan haklarına vurulmuş bir darbedir. Açlığa ve işsizliğe mahkum edilmedir. Türkiye'de sağlık alanında en acımazsız, en ağır yasasıdır. Mecliste bu yasa tasarısını oy verenlere seslenmek lazım, bu kin ve öç alma yasasıdır. Bu yasayı reddetmenizi umuyoruz" diye konuştu. 

'BU YASA GERİ ÇEKİLMELİ' 

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip ise şunları aktardı: “Şiddeti önleme yasası olarak anılsa da bir torba yasadır. Tek bir madde şiddetle ilgilidir. Cezalara herhangi bir artış söz konusu değildir. El altından bir sürü madde geçmiştir. 5. madde ancak Nazi Almanyasında görülebilen, kişilerin, hekimlerin çalışmasını yasaklayan bir kanunla karşı karşıyayız. Bu korkunç bir kanundur. Bütün hekimleri tehdit etmektedir. Herhangi birinin ihbar yeterlidir. O yüzden şu anda çalışan hekimler içinde sorunludur. Hekimleri açlığa mahkum ederek öldürüyorsunuz.  Bu kanun maddesi sonrasında ciddi intiharlar gelebilir. Okumuş kesimden intikam almaya gerek yoktur. Beyin göçler başlayacaktır, hekim intiharları gelebilir bu ciddi sorunlardır. Bir hekim yetişen kadarda mali portresi vardır. 6 bin hekimi şu an ilgilendirse de gün geçtikçe giderek artacaktır. Bu açlığa mahkum etmektir. Kötücül bir düşüncenin kağıtta yansımasıdır. Bütün meslek sahiplerini etkileyecektir. Ciddi bir tehdit taşımaktadır. 5.maddenin geri çekilmesi gerekir."

'İNSAN HAKLARIYLA BAĞDAŞAN BİR YASA DEĞİLDİR'

İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yöneti Kurulu Üyesi Necati Bozkurt, “Temel çalışma hakkı, hukuki dayanağı olmadan Kanun hükmünde Kararnamelerle veya idare amirinin iki dudağı arasındaki söylemlerle insanlar işsiz bırakılıyor. Çalışma alanlarından uzaklaştırılıyor. Çalışma hakkı yaşam hakkıdır. 5. madde insan haklarıyla bağdaşan bir yasa değildir. Kesinlikle geri çekilmeli yaşam hakkın engellenmelidir” dedi. 

‘ÇOK TEHLİKELİ BİR YASA’

“Korku devleti yaratılmak istenmektedir” diyen İstanbul Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. A. Hikmet Arısal, “Bir insanın hiç bir suçu yokken işinin elinden alınması hem hekimi hem ailesini açlığa mahkum etmektir. Hekimlere kin duygusu ile hareket edilmektedir. Bu torba yasaya kesinlikle karşıyız” diye konuştu. 

İstanbul Eczacılar Odası Genel Sekreteri Serdar Göksan, yeni sağlık yasasının çok yetersiz ve çok tehlikeli olduğunu söyledi ve derhal bu yasanın iptal edilmesi gerektiğini vurguladı.

‘ŞİDDETİ ÖNLEYEBİLECEK HERHANGİ BİR  HÜKÜM YOK’ 

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Osman Küçükosmanoğlu ortak basın açıklamasını okudu. “Sağlıkla ilgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda görüşüldüğünü söyleyen Küçükosmanoğlu, “Adından da anlaşılabileceği gibi bir Torba Kanun şeklinde düzenlenmiş olan Kanun Teklifi birbirinden farklı bir dizi düzenleme öngörüyor. Toplam 44 maddelik Teklifin 24. maddesi sağlıkta şiddetle ilgili olduğu için kamuoyunda ‘Sağlıkta şiddet Yasası’ olarak anılıyor. Oysa, ilgili maddeye bakıldığında sağlıkta şiddeti önleyecek herhangi bir yeni hüküm getirmediği, Türk Tabipleri Birliği'nin hazırladığı ‘Sağlıkta Şiddet Yasa Teklifi’ ile hiçbir ilişkisinin olmadığı görülüyor” diye ifade etti. 

‘İŞŞİZLİKLE CEZALANDIRILACAK’

Teklifin 5’inci maddesinin ise haklarında hiçbir yargı kararı olmadan kamudan ihraç edilen hekim ve diş hekimlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu anlaşması olan sağlık kurumlarında çalışmasını yasakladığını dile getiren Küçükosmanoğlu, şunları dile getirdi: “Gene haklarında hiçbir yargı kararı olmadan güvenlik soruşturması bahanesiyle görevine başlatılmayan yeni mezun hekimlerin 600 gün süreyle hekimlik yapmalarını engelliyor. Bu düzenleme açıkça en temel insan haklarından olan çalışma hakkının ihlalidir. Bu düzenleme yasalaşacak olursa yıllarca gecesini gündüzüne katarak çalışıp tıp fakültesini kazanan ve gene yıllarca yoğun ve yorucu bir eğitimden sonra diploma almaya hak kazanan genç hekimler 600 gün boyunca işsizlikle cezalandırılacak; yıllardır hastalarına özveriyle hizmet veren hekimler, diş hekimleri gene tamamen keyfi bir kararla kamudaki görevinden ihraç edilebilecek ve özel hastanelerde de çalışamayacak.”

‘HEPİMİZ İÇİN TEHDİT OLUŞTURUYOR’

Bundan sonra bütün hekim ve diş hekimlerinin mesleki geleceği tamamen siyasi iktidarın ve yöneticilerin iki dudağı arasında olacağını sözlerine ekleyen Küçükosmanoğlu, “Siyasi iktidarın hoşuna gitmeyenler işsizlik ve açlıkla cezalandırılacak. Aynı zamanda biliyoruz ki; bugün hekimlere ve diş hekimlerine getirilmeye çalışılan bu düzenleme yasalaşacak olursa yarın diğer meslek grupları için de emsal teşkil edecek ve benzer düzenlemeler bizler için de gündeme getirilebilecek. Yani aslında bu kanun teklifi hepimizin çalışma hakkını tehdit ediyor” dedi. Küçükosmanoğlu, “Bu hukuk dışı düzenlemeyi fevkalade yanlış ve tehlikeli bularak reddediyoruz ve derhal geri çekilmesini talep ediyoruz” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)
 

 

Reklam
Reklam
ÖNCEKİ HABER

Mahkemeden ‘İşçiye istediğin baskıyı yap’ kararı

SONRAKİ HABER

Gazeteci Canan Coşkun ve Belgeselci Kazım Kızıl, Giresun'da gözaltına alındı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa