09 Kasım 2018 15:54

Aile hekimleri, mobbinge karşı eylem yaptı

Aile hekimleri, İzmir'de yaptıkları açıklama ile ilçe sağlık müdürlüğü yöneticilerinin kendilerine mobbing ve baskı uyguladığını dile getirdi.

Fotoğraf: Evrensel

Paylaş

İzmir Tabip Odası, Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası İzmir Şubesi, İl Sağlık Müdürlüğü önünde yaptıkları ortak basın açıklaması aile hekimlerine yönelik artan mobbing ve baskılara dikkat çektiler.

Aile hekimleri artan iş yükü, sürekli değişen uygulamalar haksız ve usulsüz denetimler, her gün karşılaşılan sözel, fiziksel ve psikolojik şiddetten dolayı çalışma motivasyonlarının düştüğünü dile getirdi ve hukuki süreci başlatacaklarını açıkladı.

'HEKİMLER TÜKENMİŞLİK SENDROMU YAŞIYOR'

Ortak basın metnini İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Seha Yüksel, yöneticilerle birlikte değişen düzenlemelerin karmaşayı arttırdığını ifade ederek "Gerek Sağlık Bakanlığı gerekse il sağlık müdürlüğünde, Aile Hekimliği işleyişi ve gereksinimleri hakkında yeterli fikir sahibi yok. Hekimlik etik değerlerini yeterince göz önüne alınmıyor. İlçe sağlık müdürlükleri, aile hekimlerimize usulsüz ve hukuksuz soruşturmalar açmakta, haksız ceza puanları vererek sözleşme feshine neden olabilecek uygulamalar yapmakta” dedi. Yüksel, hekimlerin tükenmişlik sendromu yaşadığını dile getirdi. Meclisteki torba yasaya da değinen Yüksel bunun hekimleri işsizliğe ve açlığa mahkum edeceğini belirtti.

'YASALARI KABUL ETTİRMEK İÇİN MOBBİNG'

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Filiz Ünal da "Bu yasaların çıkması, sağlık emekçilerinin de bunu kabul etmesi için, bizlere mobbing uygulanıyor. Arkadaşlar, biz bundan sonra daha çok mobbinge uğrayacağız. Biz bundan sonra daha çok şiddete uğrayacağız. Çünkü çıkan her yasada, sadece hekimler kaybetmiyor. Hastalar da kaybediyor" dedi. (İzmir/EVRENSEL)

Reklam
ÖNCEKİ HABER

Kadroya geçirilen işçiler eşit haklar için Erdoğan'a mektup yazdı

SONRAKİ HABER

Gazeteci Canan Coşkun ve Belgeselci Kazım Kızıl, Giresun'da gözaltına alındı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa