Hekimlerden Rojava için sınırda eylem

Hekimlerden Rojava için sınırda eylem

Türkiye Tabipler Birliği, İstanbul Tabip Odası ve Güneydoğu Tabipler Odası Rojava'da yaşanan savaşa ve bu savaştan dolayı bölgede yaşanan sağlık sorunlarına ilişkin toplantı gerçekleştirdi. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından hekimler Suriye sınır Kapısı'na yürüyüş düzenledi.Mitanni Kült&uum

Mitanni Kültür Merkezi'nden sınır kapısına yürümek isteyen hekimlerin önü polis tarafından kesildi. Engelleme nedeniyle polis ve hekimler arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Hekimler polisin barikatı açmasının ardından sınıra yürüdü. Burada Türkiye'nin birçok bölgesinden gelen doktorların arasına Nusaybin Belediye Başkanı Ayşe Gökkan da katıldı. Hekimler adına TTB Merkez Konsey üyesi ve Güneydoğu Tabipler Odası Dr. Halis Yerlikaya açıklama yaptı.

Savaşların ve buna zemin hazırlayan koşulların halk sağlığını tehdit ettiğini ifade eden Yerlikaya, "Savaşlar doğa tahribatının yanında fiziksel, ruhsal, sosyal ve siyasal sağlık açısından onarılmaz devasa sorunlarla sadece mevcut kuşağı etkilemekle kalmaz gelecek kuşaklarımızın sağlığında da kalıcı olumsuz etkilere sahip olma gerçekliği ile hem günümüz, hem de geleceğimiz açısından en büyük tehdittir. Sayılarla ifade ederek yabancılaştırdığımız ölümler, sakatlıklar, hastalıklar, rahatsızlıklar hem yakınları olarak bizler için, hem de tüm toplum için olağan koşullarla kıyaslanmayacak kadar katlanılmaz boyuttadır. Doğrudan silahlara bağlı yaralanmaların ve ölümlerin yanı sıra savaş ortamının yarattığı barınma, beslenme, temiz su ve atıklar gibi çevre koşullan, toplu yaşam, ulaşım, insan onuruna yakışmayan baskılar gibi olumsuzluklar da sağlığımız üzerindeki tehdidi arttırır" ifadelerini kullanır.

Hekimler ve sağlıkçılar için acımasız bir gerçeklik olan savaşa zemin hazırlayan koşulların ve savaşların insan eliyle oluşturulması olduğunu ifade eden Yerlikaya, " Biz burada bir kez daha Türkiyeli hekimler olarak tüm hekimler adına bu önlenebilir soruna sessiz kalmanın, demokratik çözüm yollarını kapamanın, halkların çözüm için harekete geçmesinin engellenmesinin bir insanlık suçu olduğunu, bu soruna sessiz kalmadığımızı, kalmayacağımızı her türlü demokratik mücadele yöntemlerini kullanacaklarını" söyledi.

Yerlikaya, hekimler ve sağlıkçılar olarak sağlık hizmetlerinin niceliği ve niteliği ve sağlık hizmetine erişimle ilgili yaşanan ciddi sorunların tanıkları olduklarını da söyledi. Yerlikaya, sözlerini şu ifadelerle noktaladı: "Türkiye, Suriye ve Irak Kürt Federe devletinin Rojava'ya uyguladığı ilaç, tıbbi ve gıda yardımını da içeren ambargosu biz hekimler için kabul edilemezdir. Ambargonun yol açtığı sorunları göz önünde bulunduğumuzda bir insanlık suçu ile karşı karşıyayız. İlaç, tıbbi ve gıda yardımına ambargonun yol açtığı ölümler, sakatlıklar ve hastalıklar vicdanlarımızı sızlatıyor. Biz Türkiyeli hekimler olarak sınıra komşu olan tüm ülkelerin kapılarını ilaç, tıbbi ve gıda yardımları için açmasını talep ediyoruz. Bu talep tüm insanlık adınadır. Yine TTB ve Bölge Tabip Odaları olarak Rojava için başlatılan ilaç, tıbbi ve gıda yardımı kampanyasını tüm tabip odalarına yaydığımızı, toplanan yardımları kendi ellerimizle sınır illerimizdeki kapılardan teslim edeceğimizi ilan ediyoruz." (MARDİN)

www.evrensel.net