Çin Komünist Partisi Tarihi yayınlandı

Çin Komünist Partisi Tarihi yayınlandı

ÜLKEMİZDE daha önce 1970’lerde yayınlanan  S.B.K.P tarihi ile ilgili 2 kapsamlı kitaptan  yaklaşık 35 yıl sonra ilk kez kapsamlı bir komünist partisi tarihi yayınlandı. Kitapta dünyanın en büyük nüfusuna sahip Çin’in iktidar partisi olan Ç.K.P gelişim süreci inceleniyor. Çalışmada, 82 milyon yetişki

ÜLKEMİZDE daha önce 1970’lerde yayınlanan  S.B.K.P tarihi ile ilgili 2 kapsamlı kitaptan  yaklaşık 35 yıl sonra ilk kez kapsamlı bir komünist partisi tarihi yayınlandı. Kitapta dünyanın en büyük nüfusuna sahip Çin’in iktidar partisi olan Ç.K.P gelişim süreci inceleniyor. Çalışmada, 82 milyon yetişkin üyesi ve 16-28 yaş arası 75.9 milyon genci tabandaki birim örgütleri içinde örgütlenen Ç.K.P ile ilgili istatistiki veriler de sunuyor. Düzenli çalışmalar yürüten 3.4 milyon birim örgütü bulunmakta, 50 den fazla işçi çalıştıran 98 bin özel sektör kuruluşunun yüzde 97’sinde örgütlü. Partide kadınların  oranı yüzde 23.3, işçi, tarım emekçisi, çiftçi, kamu memuru, emekli, öğrenci, kamusal işletme yöneticileri gibi kesimlerden gelen üyeler parti üyelerinin yüzde 97’sini oluşturuyor. 2003‘ten itibaren partiye üye olmaları kabul edilen özel iş sahipleri ve bu işletmelerde çalışan yöneticilerin toplam üyelere oranı yüzde 1.9. Oysa kurulduğu yıl bu partinin sadece 50 üyesi bulunuyor.  

Ç.K.P’NİN GEÇİRDİĞİ SÜREÇLER

Kitapta, Ç.K.P’nin kuruluşundan  itibaren 28 yıl boyunca sürekli askeri savaşlar yaşamak zorunda kalmasına dikkat çekiliyor. Ç.K.P ilk yola çıktığında işçi sınıfının devrime önderlik etmesi gerektiği ve sosyalizme ulaşmak konusunda hiçbir kuşkuları bulunmayan insanlar yenilgilerden dersler çıkararak Çin’de temel güç olarak köylülere dayanmaları, köylülerin çoğunluğu oluşturdukları yüksek ideolojik ve örgütsel kriterlere sahip bir Marksist kitle partisi ve devrimci savaş ordusu kurmaları gerektiğini ve sosyalizme bir vuruşta değil zorunlu olarak birbirini izleyecek iki aşama içinde ulaşabileceklerini kavramışlar.
Mao Zedung’un vurguladığı gibi Ç.K.P’yi başarıya götüren diğer bir tayin edici sorun Çin burjuvazisinin özgünlüğünün ve tarihsel konumunun doğru analiz edilmesi olmuş. 1940’larda başarıya ulaşan Çin ve Kuzey Vietnam devrimleri ilk kez bir olanağın varlığını kanıtladığını söyleyen çalışmada, 19.yüzyılı kapitalist-emperyalist Batı’nın sömürgesi konumunda karşılayan boyunduruk altındaki Doğu ve Güney halklarının Marksizm’den büyük bir güç alarak ulusal egemenlik, bağımsız modernleşme ve feodal despotizmi aşmak gibi temel sorunları çözebilmeleri olduğunu belirtiyor.

ÇİN TARİHİNİ İNCELEME OLANAĞI SAĞLIYOR

Ç.K.P,  1847’de yola çıkan dünya sosyalist akımının Rus Devrimi’nden sonra kurulmaya başlayan, Ekim Devrimi’nin yarattığı devrimci dalgadan beslenen Marksizm  ve Leninizm’i temel çıkış noktası olarak alan  ikinci kuşak sosyalist partiler arasında yer alıyor. Bu partiler, kısaca Lenin önderliğinde kurulan Komünist Enternasyonal kuşağı veya Üçüncü Enternasyonal partilerinden.
Bu eser ülkemizdeki okuyucuya sunduğu tarihsel verilerle bu alanda daha önce yapılmış olan  incelemeleri ve yargıları yeniden tartışma ve değerlendirme olanağı sağlıyor. Okuyucular bu kitapta sadece Ç.K.P tarihini ve bugünkü Çin’i yöneten partinin düşüncelerini değil aynı zamanda Çin’in tarihini inceleme ve bugünkü Çin’in hangi yönde ilerlemek istediğini değerlendirme olanağı bulabilecek bir çalışma. (KÜLTÜR SERVİSİ)

www.evrensel.net