'Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı'na sağlık emekçilerinden tepki sürüyor

Fotoğraf: Evrensel

'Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı'na sağlık emekçilerinden tepki sürüyor

SES Elazığ Şubesi: Sağlık alanında örgütlü kesimlerin görüş ve önerisi alınmadan, özel sektörün ihtiyaçları düşünülerek hazırlanmıştır

Meclis'te görüşülen "Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı” üzerine Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Elazığ Şubesi basın açıklaması düzenledi.

Sağlık emekçileri adına konuşan TTB ve SES üyesi Özlem Altuntaş "Bu kanun teklifi 'Sağlıkta şiddet yasası' şeklinde lanse edilerek kamuoyu yanıltılmaktadır. Sağlıkta şiddeti önlemeye dönük bir teklif değildir; Sağlık alanında örgütlü kesimlerin görüş ve önerisi alınmadan, özel sektörün ihtiyaçları düşünülerek hazırlanmıştır" dedi.

Bu haliyle tasarının sağlıkta şiddeti önlenemeyeceğini dile getiren Altuntaş "Önemli olan şiddete başvurmayı gerektiren hareketlerin önlenmesidir. Sağlığı kışkırtılmış bir talep haline getiren, sağlığı metalaştıran, ticarileştiren, sağlık emekçilerini köleleştiren tüm uygulamalar iptal edilmelidir." ifadelerini kullandı. (Elazığ/EVRENSEL)

www.evrensel.net