07 Kasım 2018 09:20
Son Güncellenme Tarihi: 08 Kasım 2018 14:32

Sağlıkta değişiklikler öngören yasa teklifi komisyondan geçti

İhraç edilen hekimlerin çalışmasını engelleyen düzenlemenin de yer aldığı yasa teklifi komisyonda kabul edildi.

Fotoğraf: AA

Paylaş

Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda kabul edildi. İçerisinde pek çok tartışmalı maddeyi barındıran teklif komisyonda da yüksek tansiyonlu tartışmalara yol açtı. Özellikle ihraç edilen hekimlerin çalışmasını yasaklayan 5. madde 11 saatlik tartışmanın ardından usulsüz biçimde kabul edilmişti. Bunun üzerine muhaefet partilerinin milletvekilleri tutanak tutarak maddenin yeniden görüşlülmesini sağladı. Komisyonun dünkü toplantısında 5. madde yeniden görüşülürken teklifin geneli de kabul edildi.

KISMİ DEĞİŞİKLİKLE 5. MADDE KABUL EDİLDİ

Dün tartışmalara neden olan ve yeniden görüşülen teklifin 5. maddesi, değişiklik önergeleri ile birlikte kabul edildi. Tartışma konusu olan 5’inci maddede kısmi bir değişiklik yapıldı. Değişikliğin gerekçesi, “Güvenlik soruşturması sebebiyle göreve alınmayanlara yönelik sınırlamanın kaldırılması ve dolayısıyla bunların tüm özel sağlık kuruluşlarında çalışabilmesine imkan verilmektedir” şeklinde ifade edildi.

Önergede, "Terör örgütlerine veya MGK tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu için kamu görevinden çıkarılan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzman olanlar, sadece sosyal güvenlik kuruluşu ile sözleşmesi bulunmayan sağlık kuruluşlarında veya muayenehanede çalışabilecek." ifadeleri yer aldı. Güvenlik soruşturması nedeniyle göreve alınmayan doktorlar kapsam dışına çıkarıldı.

Bu şekilde kamu görevinden çıkarılanlar ile güvenlik soruşturması sebebiyle kamu görevine alınmayanlardan, devlet hizmeti yükümlüsü olanlar, çıkarılma veya göreve alınmama kararının verildiği tarihten itibaren birinci grup ilçe merkezleri için belirlenen devlet hizmeti süresi kadar müddetle mesleklerini yerine getiremeyecek.

Devlet yükümlülüğünü yerine getirirken kamu görevinden çıkarılanların hizmet süreleri bu süreden düşürülecek. Düzenledikleri raporlar yargı kararlarına ve idari işlemlere esas alınamayacak.

Önergeyle güvenlik soruşturması nedeniyle göreve alınmayan doktorlar kapsam dışında tutularak, özel sağlık kuruluşlarında çalışabilmelerinin önü açılmış oldu.

NE OLMUŞTU?

Sağlık alanında bazı düzenlemelerin öngörüldüğü torba yasa teklifinin ihraç edilen hekimlerin çalışmasını engellemesini öngören maddesi TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda kabul edilmişti. Madde üzerine tartışmalar 11 saat sürdü. Kabul edilen 5. maddeye göre, ihraç edilen hekimler, diş hekimleri ve tıpta uzman olanlar, sosyal güvenlik kuruluşu ile sözleşmesi bulunmayan sağlık kuruluşlarında çalışamayacaktı. Güvenlik soruşturması nedeniyle açığa alınan hekimler ise madde kapsamı dışına çıkarılmıştı.

Madde üzerinde söz alan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, düzenlemelerin anayasal ve yasal çerçevede ele alındığını iddia etti.

TABİP ODALARININ YETKİLERİ BUDANIYOR

Diş hekimlerinin birden fazla tabiplik görevi kabul etmeleri için tabip odasından izin almalarına ilişkin düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak. Teklifle şirketlerin eczane açabilmesinin de yolu açılıyor.

Teklifle sağlık çalışanlarına şiddet tutuklama sebebi sayılacak, tüp bebek tedavisinin kapsamı da genişletilecek. Sigara paketlerinde uyarı yazıları büyüyecek ve paketler tektip olacak. Komisyondan geçen yasa teklifinin önümüzdeki hafta Genel Kurul’a getirilmesi bekleniyor.

TEPKİLER BÜYÜYOR

Türk Tabipleri Birliği (TTB)’nin de içinde olduğu İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu, teklifin en temel insan hakkına saldırı olduğuna dikkat çekmek için yarın İstanbul’da bir araya gelerek hukuk dışı düzenlemeye karşı sessiz kalmayacaklarını belirtecek.  

Dünya Tabipler Birliği (WMA), ihraç edilen hekimlerin özel hastanelerde çalışmasını yasaklayacak yasa teklifine karşı TBMM’ye mektup gönderdi. Teklifi “utanç verici” olarak nitelendiren WMA Başkanı Dr. Ardis Hoven, “Yasa derhal geri çekilsin” dedi.

Ayrıca SES ve TTB, hekimleri cezalandırmayı esas alan, meslek örgütlerini yok sayan teklifi kabul etmeyeceklerini belirterek, bu haksızlığa karşı teklifin geri çekilmesi için 11 Kasım’da Ankara Kuğulu Park’ta buluşacaklarını açıkladı.

MUHALEFET DÜZENLEMEYE TEPKİLİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yeni sistemde torba yasa olmayacağının söylendiğini ancak bu teklifin bir ‘torba teklif’ olduğunu söyledi.

Özel, “Külliyede hazırlanan teklifler, milletvekillerine imzalatılıyor. Bu madde bir intikam, başa buyrukluk, kaba güç maddesi. 'Her şeyi ben yaparım, mahkemeler bana ayak bağı olmasın' maddesi. Bir yandan 'ağaç kökü yesinler' maddesi. Masumiyet karinesini, Anayasa'nın eşitlik ilkesini ayaklar altına alan madde” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ise maddenin tekliften tamamen çıkarılmasını istedi. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, MGK kararlarının mahkeme kararları yerine geçemeyeceğini belirtti.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Çokal, teklifin ‘doktorlar için ölüm yasası’ olduğunu söyledi. Sağlıkta şiddetle ilgili düzenlemeleri de içeren teklifin ‘doktora en büyük şiddeti getirdiğini’ söyleyen Çokal, “Düzenlemeyle, bu doktorların çalışabileceği SGK ile anlaşması olmayan çok az sağlık kuruluşu var. Bunlar da ancak isim yapmış hekimleri çalıştırmaktadır. Bu doktorlar nerede çalışacak?” diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, bu maddenin tekliften tümden çıkarılmasının, sadece Anayasa'ya uygunluk açısından değil toplumsal barış açısından da önemli olacağını kaydetti.

Türk Tabipleri Birliği Hukuk Müşaviri Mustafa Güler de “maddenin Anayasa'ya, evrensel düzenlemelere ve hepsinden öte vicdana aykırı olduğunu” vurguladı.

Düzenlemeyi savunan AKP Milletvekili Ahmet Demircan, Türkiye'nin ciddi bir terör tehdidiyle karşı karşıya olduğunu ileri sürdü.

AKP: TERÖRLE MÜCADELE KAPSAMINDA ELE ALINMALI

Hekimlere ilişkin düzenlemenin de ‘terörle mücadele’ konsepti içinde ele alınması gerektiğini savunan Demircan, “Tabii ki devlet kendisini savunacak. Bu, milletin nefsi müdafaasıdır” dedi.

Görüşmelerin 11. saatinde konuşmalar sürerken, AKP, kifayeti müzakere önergesi verdi. Önerge, oylanarak kabul edildi. Bu sırada bazı milletvekilleri sıralara vurarak, bu kararı protesto etti. Bunun üzerine komisyonda tartışma başladı.

CHP'li ve HDP'li milletvekilleri, daha söz almayan milletvekilleri olduğu belirterek önergenin işleme konulamayacağını söyledi.

Tartışmalar sürdüğü sırada, Komisyon Başkanı Şenel Yediyıldız, AKP ve CHP'nin önergelerini de oylattı. AKP'nin önergesi kabul edildi.

Önergelerin ardından 5. maddeyi de oylatan Yediyıldız, maddenin kabul edildiğini belirterek komisyonun çalışmalarına saat 15.00'te devam edeceğini söyledi ve toplantıyı kapattı.

TASARI ŞİDDET ORTAMINDA TARTIŞILDI

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ve İstanbul Milletvekili Ali Şeker, oylama sırasında Komisyon Başkanı'na tepki gösterdi. CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, 5. maddenin tartışılması sırasında komisyondaki milletvekillerinin dahi konuşturulmadığını, komisyon başkanının öneriyi okutuyormuş gibi yaparak tasarıyı oldu bittiye getirmeye çalıştığını anlatarak “Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı”nın şiddet ortamında geçirilmeye çalışıldığını dile getirdi. Komisyonda meydana gelen hukuksuzlukları tutanak altına aldıklarını ifade eden Şeker, “Yaptıklarının hiçbir hükmü ve geçerliliği yoktur. Usulsüz yapılan bir düzenleme kanun olamaz, kanunsuz yapılan bir düzenleme tatbik edilemez” dedi.

BARIŞ TALEBİNE AÇLIK TEHDİDİ

Komisyonda tasarıyı savunan AKP milletvekillerinin Fetulllah Gülen ile fotoğrafı olduğunu kaydeden Şeker, “Bunların yaptıkları sorun olmuyor ama bir adam FETÖ’nün okullarında şoförlük, aşçılık yaptı diye çocuğu doktorluktan atılabiliyor ya da insanlar ‘barış’ dedikleri için açlığa mahkum ediliyor” dedi. Şeker, güvenlik soruşturması nedeniyle göreve başlayamayan hekimlerle ilgili olarak yapılan değişikliğe de değinerek “Yine 600 gün aç bırakıyor, daha mesleğin başında 600 gün mesleğini unutturduktan sonra sadece özelde çalışabilirsin diyor. Onların da raporlarını kabul etmiyor. Bir kişi hekim olduktan sonra sizin onun raporunu kabul etmeme lüksünüz yok” diye konuştu.

Tepkiler sürerken AKP'li ve MHP'li milletvekilleri komisyon salonundan ayrıldı. CHP, HDP ve İYİ Parti’li üyeler ise bir süre daha salonda kaldı. Üç partinin milletvekilleri, ‘oylamada ellerin kaldırılmadığı; önergelerin anlaşılamadığı ve dağıtılmadığı; protestolar sırasında müzakere edecek ortam bulunmadığına’ ilişkin tutanak imzaladı. Tutanakta, "Protesto sesleri arasında komisyon başkanının okuttuğu önergeler, yaptığı işlemler anlaşılmadı. Komisyon üyesi olmayan AKP'li milletvekilleri, komisyon başkanının etrafına toplandılar. Komisyon üyelerini taciz ettiler. Oylama için ellerin kalktığı görülmedi. Komisyon başkanının yerinden kalkarak 5'inci maddenin kabul edildiğini protestolar arasında ilan etti. Protesto sırasında müzakere yapılacak ortam yoktu. Önergelerin içeriği anlaşılmadı ve dağıtılmadı" ifadeleri yer aldı.

‘NASIL OYLANDIĞINI AKP’LİLER BİLE ANLAMADI’

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay ise Meclis komisyonunda görüşülen yasanın tepki çeken 5. maddesinin kaçırılarak oylatıldığına dikkat çekerek, yasa tasarısını “Nazi yasası” olarak tanımladı. Bu yasanın geçmemesi gerektiğini ifade eden Kemalbay, tutulan tutanakla gerekli işlemlerin yapılacağını söyledi.

‘KARAKOLUN ÖNÜNDEN GEÇMEMİŞ ÇOCUKLAR İŞE BAŞLATILMIYOR’

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Başkanı Sinan Adıyaman, sağlıkta şiddeti önleyecek bir yasa tasarısı beklerken 44 maddelik bir torba yasayı önlerinde bulduklarını söyledi. Adıyaman, 5. maddenin genç hekimleri açlığa mahkum etmek ve cezalandırmak anlamına geldiğine vurgu yaparak “Şu an bin 500 yeni mezun hekim var. Ya mecburi hizmet kurası çekmiş ya da çekememiş. Bir kısmına çektirmiyorlar mecburi hizmet kurası, öbürlerine de çektiriyor ama atamıyorlar. Gerekçe olarak da bu güvenlik soruşturmalarını gösteriyorlar. Ama bu soruşturma raporlarını kim vermiş, nereden gelmiş belli değil. Hayatında karakolun önünden geçmemiş gencecik çocuklar işe başlatılmıyor. Buna karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu gencecik hekimler hizmet etmek ve çalışmak istiyorlar ama imkan verilmiyor” dedi. 

HDP MİLLETVEKİLİ GÜZEL: 5. MADDE ANAYASA'YA AYKIRI ŞEKİLDE GEÇİRİLDİ

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, sağlık alanında düzenleme içeren kanun teklifinin komisyon görüşmelerinde 5'inci maddenin Anayasa'ya aykırı bir şekilde kabul edildiğini savundu. Güzel, beraberinde TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunun HDP'li üyeleriyle düzenlediği basın toplantısında, dün komisyonda yaşanan tartışmaya değindi.

Teklifin 5. maddesinin müzakerelerinde yaşanan kargaşa nedeniyle kimin ne söylediği ya da neyin oylandığının anlaşılmadığını belirten Güzel, "Teklifin 5. maddesi bu haliyle hem esas olarak hem de usulen Anayasa'ya aykırı bir şekilde geçirilmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Muhalefet partilerinin milletvekilleri maddenin usulsüz şekilde oylandığını ifade ederek tutanak tuttu. İlgili madde yeniden komisyon gündeminde görüşüldü ve tartışma konusu olan 5’inci maddede kısmi değişiklikle kabul edildi. (HABER MERKEZİ)

Reklam
Reklam
ÖNCEKİ HABER

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Schalke'ye 2- 0 yenildi

SONRAKİ HABER

EMO Bilim - Akademi - Mühendislik buluşması gerçekleşiyor

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa