Hekimler kandırmaca değil çözüm istiyor

'Sağlıkta şiddeti önleyeceğiz' vaadiyle hazırlanan torba yasa tasarısına karşı eylem yapan TTB, bu teklifi kabul etmeyeceklerini vurguladı.

05 Kasım 2018 12:44
Son Güncellenme Tarihi: 05 Kasım 2018 17:30
Paylaş

Hükümetin sağlıkta şiddete karşı hiçbir önlem üretmeyen, ihraç edilen ve güvenlik soruşturmasıyla göreve başlatılmayan hekimlerin özelde çalışmasını da engelleyen torba kanun teklifine karşı hekimler Ankara'da buluştu. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Başkanı Sinan Adıyaman, hekimleri mesleklerini yapamaz hale getirecek bu teklifi kabul etmeyeceklerini söyledi.

Teklifin Meclis Komisyonu'nda görüşüleceği gün TTB Genel Merkezi'nde bir araya gelen hekimlere, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, Sağlık ve Sosyal Hizmert Emekçileri Sendikası (SES) Eş Genel Başkanı İbrahim Kara'nın arasında bulunduğu yönetici ve üyeleri de katıldı. Birlik binası önünde yapılan açıklamada TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman, TTB tarafından hazırlanan Sağlıkta Şiddet Yasası'nın yasalaşması için yoğun çabalar harcadıklarını belirterek, “Ne yazık ki çok sayıda meslektaşımızı sağlıkta şiddet nedeniyle kaybetmemize rağmen siyasal iktidarın önerdiğimiz yasal düzenlemeyi yapmasını sağlayamadık” dedi.

HÜKÜMETİN TEKLİFİ HEKİMLERE 'GÖREVİNİ YAPMA' DİYOR!

Adıyaman, AKP'li 6 milletvekili tarafından kanun teklifinin hazırlandığını basından öğrendiklarini söyleyerek, bu yasa teklifinin torba yasa niteliğinde olduğunu ifade etti. Meclisten şiddeti durdurmaya yönelik bir yasa değişikliği beklerken binlerce hekimin haksız, hukuksuz bir şekilde mesleklerini yapamaz hale getirilmeye çalışıldığını belirten Adıyaman, “44 maddeden oluşan bu yasa önerisinin Türkiye'de Cumhuriyeti tarihinin sağlık alanındaki en ağır, en acımasız, hukuk  tanımayan yasalarını içerdiği ortaya çıktı” dedi. Bununla birlikte iktidar tarafından sürekli hedef gösterilen TTB'nin yasa teklifi ile zayflamasına yönelik yasal değişikliklerin komisyonda görüşüleceğini ifade eden Adıyaman, “Hazırlanan bu yasa tasarısında sağlıkta şiddete çözüm üretecek bir öneri bulunmamamaktadır. Binlerce hekime açlığı, yoksulluğu reva gören, onları mesleklerini yapamaz hale getiren bu yasal değişikliği TTB kabul etmeyecektir” diye konuştu.

'SAĞLIK HİZMETİ SUNARKEN ÖLDÜRÜLÜYORUZ'

SES Eş Genel Başkanı İbrahim Kara, Meclis komisyonunda görüşülen torba yasaya ilişkin “Bizler günün 24 saati insanları iyileştirmek için sağlık  hizmeti sunarken, siyasi iktidarın söylemleri ve uyguladığı politikalar yüzünden şiddete maruz kalıyoruz. Ölüyoruz, öldürülüyoruz. Buna karşı bir yasa talep ettiğimizde dikkate alınmıyor” dedi.

AKP hükümetinin, halkı “Sağlıkta şiddeti önleyeceğiz diyerek” kandırdığını belirten Kara, hazırlanan yasa tasarısında sağlıkta şiddeti önlemeye dönük herhangi bir madde bulunmadığını dile getirdi. Kara, “Bir dönemin faşistleri 'Ya sev ya terket' derken bugünün faşistleri de 'Ya itaat et ya da açlıktan öl' diyorlar” şeklinde konuştu.

Kanun teklifini görüşmek için saat 12.00'da yapılacak komisyon toplantısı saat 15.00'a ertelendi. Bunun üzerine hekimler, TTB önünde oturma eylemine devame etti. (Ankara/EVRENSEL)

İZMİR TABİP ODASI’NDAN YASA TEKLİFİNİN GERİ ÇEKİLMESİ İÇİN NÖBET

İzmir Tabip Odası "Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi"nin geri çekilmesi için nöbet etkinliği yaptı.

İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Funda Barlık Obuz yaptığı açıklamada, sağlıkta şiddete karşı geliştirilen yasa tasarısı olarak kamuoyuna sunulan tasarının, sağlıkta şiddete çözüm önermediği gibi, hukuksuz bir şekilde kamudan ihraç edilen, güvenlik soruşturmalarından geçemeyen binlerce hekimin mesleğini yapma olanağını ortadan kaldırdığını söyledi.

Obuz, “Bu tasarı aynı zamanda Türk Tabipleri Birliği’nin ve tabip odalarının yetkilerini kısıtlamayı hedefleyen, Aile Hekimlerinin özlük haklarında sınırlamalar getiren, Şehir Hastanelerinde hizmet alımı sözleşmelerini 10 yıla çıkaran maddeler içeriyor”dedi.

Daha sonra İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Nergül Çördük ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Eş Başkanı Hülya Ulaşoğlu söz alarak yasa tasarısının bu şekli ile geçmemesi için mücadele etme kararlılığını göstereceklerini vurguladılar. (İzmir/EVRENSEL)

ÖNCEKİ HABER

Göçmenlere sırtımızı dönemeyiz

SONRAKİ HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Roman açılımı" genelgesi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa